اعلام موجودیت سماء (مواضع فکری - سیاسی، و روش مبارزه) تــاریـــــخ ایــــــراد: ۴ رجــب ۱۴۱۵ - ۱۵ آذر ۱۳۷۳ 

 
     
     
 

مُدَلّل سازی مناسبتِ مَـــــولِدالنّبی -  اینست که از نظر موحدین آزادیخواه، نه صدر اسلام بهترین دوران اسلام و اسلامیت بوده است (چرا که بنابر نصوص قرآن این بُرهه از زمان دوران بعث توحیدی و دوران هجرت و جهاد و دوران تأسیس و عبور از بزرگترین مصائب محسوب می شود)، و نه مردم صدر اسلام بهترین مردمان روی زمین بوده اند؛ و حتی مردم آن دوره بنابر نصوص قرآن و حقایق تاریخی، مردمانی «بدوی و کافرکیش و قبیله پرست» و به قول قرآن «لَفی ضَلالِ مُبین» بوده اند. و اگر غیر از این بود، بعد از چند دهه نظام خلافت اسلامی - شورایی، و بعد از اینهمه رنج رسول و صحابه، کار مسلمین به انحراف کشیده نمی شد و سر از پادشاهی و ملوکیت و سلطنت استبدادی در نمی آورد؛ و سرنوشت مسلمین به روزگار کنونی و «وضع استبدادی - استعماری» منتهی نمی گشت. بگذریم از اینکه بنابر «ذات کارهــا» هیچ بدایتی بهترین حال نیست؛ بلکه هر بدایتی مملو از نقایص و مشاکل و عیوب است، و این مرور زمان است که آن را اصلاح و تکمیل می کند.

 
     
     
 

نظامهای سیاسیِ مرفوض و مؤیَّد 

 
     
     
 

 

دعوت و تربیت قرآنی (۱): مقدمه - کلیات
تاریخ ایراد: ۶ صفر ۱۴۱۳ - ۱۵ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

 

دعوت و تربیت قرآنی (۹ و ۱۰): عوامل تربیت
تاریخ ایراد: ۱۵ صفر ۱۴۱۳ - ۲۴ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

دعوت و تربیت قرآنی (۱۱): اصول مشترک و فروعات متفاوت بین ما و محمد (ص)
تاریخ ایراد: ۱۸ صفر ۱۴۱۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

طبیعت هجرت و اهداف مهاجرین

تـاریـخ ایراد: ۲۴ شوال ۱۴۱۳ - ۲۸ فروردین ۱۳۷۲  

 
     
     
 

سازمان و سازماندهی - بخش یکم

سازمان و سازماندهی - بخش دوم

 
     
     
 

 

بحثِ: توحید و استقلال (صوتی - ۱ و ۲): استقلال چگونه و با چه کسانی بدست می آید -این بحث در سال ۱۳۷۲ هجری - شمسی، برابر با سال ۱۴۱۴ هجری - قمری توسط رهبری سماء ایراد شده است.

 
     
     
 

 

شرح و تبیین سورۀ کوثر: بحثی علمی و نقادانه و فرافرقه ای - از طرف رهبری سماء - تاریخ ایراد: ۱۴۱۲ هـ - ق - ۱۳۷۱ هـ - ش

 
     
     
 

فرق عبادات عرفی با عبادات توحیدی-چهار فرق اساسی بین «عبادات عرفی - تقلیدی» و «عبادات توحیدی - اسلامی» وجود دارد (هم در معنا و مُحتوی و هم در حجم و گسترۀ آنها)

 

 
     
     
 

بَیعت و پیمان بستن و اقسام آن - با نگاهی متفاوت و عمل گرایانه - این بحث در سال ۱۳۷۳ توسط رهبری سماء ارائه شده است، و اکنون (۲۷ تیر ۱۳۹۹) برای اولین بار منتشر می گردد.

 
     
     
 

بحثی جامع در مسیر توحید و آزادی، شامل نحوۀ تأسیس، مشاکل دورۀ تأسیس، دشمنان اساسی، و مواضع عقیدتی - سیاسی. و این سند اساسی فی الواقع خلاصه ای از مواضع موحدین آزادیخواه و منهج توحیدی و آزادیخواهانۀ آنهاست. این بحث در اولین سالگرد تأسیس سماء (۲۶ ذو الحِجَّه ۱۴۱۲ - ۵ تیر ۱۳۷۱) و از طرف رهبری ارائه شده و برای اولین بار منتشر می گردد.

 
     
     
 

 

اساس هدایت و ضلالت 

 
     
     
 

رمضان و حکمت روزه داری

 
     
     
 

پنج طـــاغوت و جـــلاد جهــــان 

 
     
     
 

نِعمت وَبــــــای کُـــــرونا؟!

 
     
     
 

 
 

بحثِ: سازشکاری و سازشکار از رهبری سماء - تاریخ ایراد: ۱۸ شوّال ۱۴۱۴ -۱۱ فروردین ۱۳۷۳  -  تاریخ انتشار: ۵ صفر ۱۴۴۱ - ۱۱ مهر ۱۳۹۸

 
 
     
     
 

به مناسبت ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ (که مصادف با بیست و هفتمین سالگرد هجرت موحدین آزادیخواه به پاکستان است) این تصویر خاطره انگیز از رهبر سماء تقدیم اهل توحید و آزادی می گردد. این تصویر در بهار ۱۳۷۱ (بهار هجرت) گرفته شده است

 
     
     
 

 

 
     
     
 

 
     
     
 

یا محمّد یا رسول اللّه، به مناسب مَولِد النّبی - سامی یوسف

 
     
     
 

دعای «خداوندا» - به مناسبت ۲۹ خرداد سالگرد شهادت شریعتی، دعای «خداوندا» که یکی از دعاهای پر مُحتَوای ایشان است «با صوت و صورت» تقدیم می گردد. یادش مُکرّم و گرامی و خالقش از او راضی باد.

 
     
     
 

به مناسبت ۵ تیر ۱۳۹۶ (سالروز تأسیس سماء) این تصویر از مؤسس سماء تقدیم می گردد. لازم به ذکر است که این تصویر در ۵ تیر ۱۳۷۰ و در محل تأسیس اخذ شده است.

 
     
     
 

دعای «ربَّنا» با صدای استاد آواز محمد رضا شجریان

 
     
     
 

بهار آمد! بهار گلها و دلها آمد!

 
     
     
 

سرودِ: عقیده و هدف

 
     
     
 

اوقاتی که پوشش زنان ناشیرین می شود!

 
     
     
 

رابطۀ سیاست و کار سیاسی با اسلام و مسلمین

 
     
     
 

ســـرود عقیـــده و هـــدف

 
     
     
 

توحید و آزادی (مُوحِّدین آزادیخواه)

 
     
     
 

امر به دیگران و فراموش کردن خود؟!

 
     
     
 

نظرات و مواضع زير سلطه

 
     
     
 

اهداف و شعارهای سماء

 
     
     
 

دروغهای کیهانی؟؟؟ کیهان خامنه ای و عنوانهای درشت و شاخدارش و مواضع پر کینه و تکفیری اش:

 
     
     
 

هر کسی و هر حزب و سازمانی و هر نظام و حکومتی در رابطه با افکار و عقاید مختلف و جهات و موضوعات گوناگون میتواند دارای یکی از این «مواضع اساسی» باشد:
۱- میتواند موضع «موافق و هم رأی» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.
۲- میتواند موضع «مخالف و متفاوت» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.
۳- میتواند موضع «جنگی و مسلحانه» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.

 
     
     
 

ایران مسلمان: خلیج مسلمین یا خلیج همیشه فارس؟! نام پیروز و اتحاد آفرین «خلیج مسلمین» مُبیِّن موضع توحیدیِ اسلام و مـــأخوذ از ماهیت اسلامی اُمّت ایران و همۀ اقوام و مذاهب مختلفۀ آنست. این موضع راهگشا در عمق خودش حامل اتحاد و همبستگی مردم و یکپارچگی مملکت و زمینه ساز حفظ و حراست ایران از تجزیه و تلاشی است. همچنین خلیج مسلمین «پیام رسان اُخوّت و برادری» برای جوامع مسلمانِ همجوار و همۀ عالَم بشری است، و چنین اقدام مبارک و اتحاد آفرینی میتواند نزاع و اختلاف جوامع منطقه را برطرف و «تعاون و همکاری و تفاهم» را به ارمغان آورد. زیرا این آب راهه خلیجِ مشترک فارس و عرب و دیگر اقوام مسلمان و کلا خلیج مسلمین است. اما «خلیج همیشه فارس» بیانگر ظلم و تبعیض و نژادپرستی و مشخصا اسلام ستیزیِ الحادی - غربی و با رنگ و لعاب باستانی - مجوسی است. و خاصتا خلیج همیشه فارس بیانگر ماهیت تجزیه شدۀ مردم ایران و عامل تفرق و تنازع و درگیری داخلی! و آنگاه پیامی خصمانه خطاب بهممالک و جوامع همجوار و خاصتا جوامع عربی است! و از همه بارزتر و آشکارتر به مثابۀ نشان دادن چراغی سبز به حضور استعمارگران و اجانب اسلام ستیز می باشد.

 
     
     
 

انتخابات افغانستان - آخرین جنگ افزار سرکوب و ابتدایی ترین وسیلۀ انتخابات؛ و حضور گستردۀ خر و اُلاغ؟!

 
     
     
 

 
     
     
 

 
     
     
 

 
  چهار موضوع اساسی در قرآن  
     
     
 

 
     
     
 

تواضع سازمانی (جهت تحقق سازمان و سازماندهی
تاریخ ایراد: ۵ محرم ۱۴۱۳ -
 ۱۴
تیــــــــر ۱۳۷۱

 
     
     
 

وحدت آزادی و سازمان
 (خودمحوری و خدامحوری)
تـــاریـــخ ایــــراد: ۸ شـــوال ۱۴۱۴ -
 ۲۸
فروردین ۱۳۷۳

 
     
     
 

بـحـثـهــــــای تـــــأسـیـــــــس
 (
۱۴ ذوالحجـــة ۱۴۱۱ - ۵ تیــــر ۱۳۷۰):
تــاریخچۀ تــــاسیس - قسـمت الـف
تــاریخچۀ تــــاسیس - قسـمت بــاء
بحــــث تــــوحیــــد - قسمـــت الـف
بحــــث تـــــوحیـــد - قسمـــت بــاء
بـحــــــث آزادی - قسمــــت الـــــف
بـحــــــث آزادی - قسمـــــت بـــــاء

 
     
     
 

اسلام حقیقی و اسلام عرفی  - کردی
۱۴۱۴ هـ.ق - ۱۳۷۲ هـ.ش

 
     
     
 

خلقت و تقوی
۱۴۱۲ هـ.ق - ۱۳۷۱ هـ.ش

 
     
     
 

ظنّ و عِلم در میدان توحید و تَقوی
۲۷ محرم ۱۴۱۳ - ۵ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

بسوی تحقق ارزش هــا
۱۲ جمادی الاول ۱۴۱۲ -
 ۳۰ آبـــــــــان ۱۳۷۰

 
     
     
 

شرح و تبیین سورۀ کوثر و تفسیرات فرقه ای
تــاریــــخ ایــــــراد: ۱۴۱۲ هـ.ق -
 
۱۳۷۱ هـ. ش

 
     
     
 

دینداری مُخلصانه و توحیدی: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (زُمَر - ۱۱): «همانا من امر شده ام که الله را مخلصانه عبادت و اطاعت کنم، زیرا دین و قانون مختص اوست». وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (یونس - ۷۲): «و من امر شده ام که جزو مسلمین باشم». وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فُصِّلت - ۳۳): «و چه چیزی بهتر از آن قول و سخنی است که کسی بسوی الله و منهج توحیدی دعوت نمود و در این راستا عمل صالح و سازنده انجام داد و گفت که من از مسلمین هستم». فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عِمران - ۶۴): «و اگر دعوت توحیدی را نپذیرفتند، آنگاه بگویید که شاهـــد باشید ما مسلمان هستیم».و اگر دعوت توحیدی را نپذیرفتند، آنگاه بگویید که شاهـــد باشید ما مسلمان هستیم». يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (آل عِمران - ۱۰۲): «ای اهل ایمان، در رابطه با الله و قوانینش تقوی و التزام داشته باشید، چرا که تقوای الهی و التزام توحیدی بر حق و رواست، و تنها روی دین اسلام بمیرید»..

 
     
     
 

مصدر اصلی مطالب و مواضع سماء - مصدر اصلی مطالب و مواضع فکری، فرهنگی، و سیاسی سازمان موحدین آزادیخواه ایران، شبکۀ سماء: samaa.org است. بنابر این، مطالب و مواضع نهایی سماء تنها از این شبکه قابل اخذ و دریافت می باشد. و آنچه خارج از این شبکه وجود دارد: اولا ممکن است از اصلاح و تجدید نظرهایی که در مطالب و مواضع سماء صورت می گیرد، بی بهره بماند. ثانیا به علت مشکلات پخش و نشر و احتمال تحریفات عَمدی، دریافت مطالب و مواضع نهایی از شبکۀ سمـاء یک امر ضروری است. و طبعا اگر متن و مطلبی (در هر جا و مکانی) با متون و مطالب شبکۀ سماء متفاوت و مختلف باشد، سماء در برابر آن «مسئولیتی» نخواهد داشت.

 
     
     
 

مُخاطبان مُوَحِدین آزادیخواه - سازمان موحدین آزادیخواه ایران، جهت احیای مُجدد «اسلام ومسلمانی» و ابلاغ و ارائۀ اسلام اجتهادی (توحید و آزادی) و حاکمیت و اقامۀ دین توحیدی اسلام بوجود آمده است. اینست که مخاطبان اصلی و بالفعل موحدین آزادیخواه، مسلمین و جوامع اسلامی و کسانی هستند که دنبال «ماهیت واقعی اسلام و حقیقت دین اسلام» هستند، نه ثبوت حقانیت آن و نه ثبوت خدایی بودن آن و نه ثبوت وجود الله رب العالمین. به عبارت دیگر مُحتوی و تبیینات و جوابهای موحدین آزادیخواه، بیشتر متـوجه مسلمین و کسانی است که در محدودۀ دین اسلام می اندیشند و میخـواهند اهل «توحید و آزادی» باشند. و همین است که افکار و عقاید سماء اکثرا برای چنین افراد و جوامعی راهگشا و قناعت آفرین است. و طبعا کسان و جریاناتی که خارج از محدودۀ اسلام و مسلمانی قرار می گیرند در مرحلۀ دوم کار واقع می شوند، و دعوت و اِقناع آنها «با عبور از مرحلۀ اول» معنای بیشتری میدهد.

 
     
     
 

اِتخاذ مَواضع روی واقعیات مُبَیَّن - زمانی امر و خبری به درستی به مردم می رسد که: اولا «کل واقعیت» در رابطه با امر و خبر مورد نظر در میان مردم منعکس شود (نه گوشه ها و بریده هایی از آن). بدین معنا که خبر و حَدَثی مثل جسدی مُثله شده در نیاید؛ بلکه وقوع امری و حدوث چیزی «بی کم و کاست» بیان و منتشر گردد. و گرنه دنیای کِذب و تهمت و عداوت بوجود می آید و کمتر سخن و خبری جای تکیه و اعتماد می شود. ثانیا هر واقعه و امر و خبری جهت مفهــوم و مُدلل شدن، باید همراه با «ابلاغ و تبیین مصدر» و عامل واقعه و حَدَث باشد، چرا که خیلی چیزها حادث می شوند، اما بعضی زوایا و علل آنها از انظار عمومی و نگاه رایج  پنهان و نامعلوم می مانند. اینست که جهت شناخت واقعی و «موضعگیری صحیح» نسبت به هر امر و خبر و روی دادی (علاوه بر تعقیب و دریافت تمام واقعیت)، تبیین و تفسیر مصدر «و عامل وقایع و اخبار» بسیار ضروری میشود. بدین ترتیب، با تحقق این «دو شرط اساسی» میتوان گفت که خبر رسانی درست و مناسبی صورت گرفته است.

 
     
     
 

 
     
 
 
     
 

۱۵ آذر ۱۴۰۰ (بیست و هفت سالگیِ اعلام موجودیت سازمان موحدین آزادیخواه ایران) بر اهل توحید و آزادی مبارک باد. و بهمین مناسبت یک موضوع راهگشا و تبیین کننده را دربارۀ افکار و عقاید و روش اجتهادیِ موحدین آزادیخواه زیر عنوانِ: «مُختصّاتِ اسلام اجتهادی» تقدیم می داریم، باشد که نور و روشنایی بیشتری روی مواضع توحیدی و اجتهادیِ سماء بیندازد.

مُختصّات اسلام اجتهادی - چنین تصور می شود  که دین اسلام عبارتست از مجموعه تعالیم و مقرراتی جامد و راکد و غیر قابل انعطاف! که بر بشریتِ ایماندار فرض و تحمیل می گردد؛ و در این راستا نه زمان و مکان و موقعیت به رسمیت شناخته می شود؛ نه از واقعیات زندگی و تغییرات و تحولاتی که در حیات انسانی و در جوامع بشری پدید می آید خبری هست؟! و جالبتر اینکه چنین برداشت می شود که اجتهاد اسلامی نیز در همین محدوده قرار دارد و همین رنگ و بو را می دهد! و عبارتست از فتاوای گذشته گرایانه ای که «تعالیم و مقررات سپری شده» را توجیه و تلقین و بر انسانها و جوامع سنتی جاری می سازد؟!  

 
     
     
 

انتخاب و انتخابات در سایۀ سلاح و مسلَّحین - انتخابِ «فکر و عقیده و روش» پیش از انتخابات و برگزاری آن قرار می گیرد، زیرا بدون افکار و عقایدِ مختلف و خطوط و جهاتِ متعدِّد، انتخابات و اختیار نمودن چیزی که مدنظر است معنایی پیدا نخواهد کرد؛ و موضوع انتخابات امری تشریفاتی و حتی حیله گری و فریبکاری تلقی خواهد شد. بنابر این، قبل از انتخابات و اختیار کردن فکر و عقیده و روشی (از میان افکار و عقاید و روشها) باید اطراف و اطیافی در صحنۀ اجتماع وجود داشته باشند و حتی بخشهایی از مردم را جذب نموده باشند؛ و آنوقت است که موضوع انتخابات و اختیار کردن چیزی توسط مردم معنا پیدا می کند (کاری که در ذات خود جهت تشخیص میزان مقبولیتِ اطراف و اطیافِ مختلفه صورت می گیرد).

 
     
     
 

 

نکاتی در مورد افسانۀ انتصاب مآل غدیر خُم -  از تاریخ بگذریم! خمینی و خامنه ای به اذن و اجازۀ چه کسی نظام ولایت مطلقه را بر قاطبۀ مردم ایران (با همۀ اطیاف و اضلاعش) تحمیل کرده اند و علی خامنه ای بیش از سه دهه است صاحب امر و نهی آنها شده است؟! آیا غیر از اینست که هدف نظام ولایت مطلقه از ترویج افسانۀ انتصاب مآل غدیر خُم توجیه استبداد و سرکوبگری و سلطۀ مادام العمر رهبرانش و توجیه مذهبی نفی انتخاب و انتخابات می باشد؟! پس اصل اذن و اجازۀ آنها دو چیز است: یکی زور سلاح و سرکوب این اذن و اجازه را به آنها داده است (مثل بقیۀ نظامهای استبدادی و سرکوبگر - از معاویه گرفته تا خمینی و خامنه ای)، و دیگری ضعف و ناتوانی و تفرق مردمی که آن را زیر سلطه قرار داده و به خدمت گرفته اند. و خوب اگر غیر از این بود (عدم توازن قوا)، آنگاه نه کشتار و سرکوبگریِ این سلطه گران در حق مردم شان رویه و روش می گردید؛ و نه خمینی و خامنه ای در برابر زور خارجی مجبور به زهرخوری! و نرمش قهرمانانه! می شدند.

 

 
     
     
 

سلام بر مردم احواز (عربستان ایران) - سلام بر قیام تان، سلام بر زبان تان، سلام بر لباس تان، سلام بر قومیت و فرهنگ تان، و سلام بر این منطقۀ پر برکتی که مستبدین فسادکار ولایت فقیهی آن را ویران کرده و با غصب آبهای فراوان و پر برکتش آن را خشکانده و مردمش حتی در رابطه با آب شرب دچار مشکل شده اند. و لکن آیا غیر از اینست که ضعف و ناتوانی مردم و اقوام مختلفه سبب ظلم و ستم بر آنهاست؟! و طبعا قبل از هر چیز این سکوت و ناتوانی و حتی همکاری با ظالمان فسادکار و سرکوبگر است که مایۀ اینهمه رنج و مصیبت و محرومیت می شود؛ و اینست که می گویند: از ماست که بر ماست.

 
     
     
 

سی سالگی تأسیس سماء پیروز و خُجسته باد - سی ساله شدن تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران را به اهل توحید و آزادی و تمام کسانی که خیر و سعادتِ بنی آدم را در تدیُّن توحیدی - وحیانی و «دینداری صادقانه و حداکثری» می جویند تبریک و تهنیت می گوییم (۵ تیر ۱۳۷۰ - ۵ تیر ۱۴۰۰). به امید روزی که در ایرانی «آزاد و مردمسالار و کثرت گرا» وارد مرحلۀ فعالیت علنی شویم و از ممنوعیت استبداد ولایت فقیهی و آوارگی و ترک وطنی بیرون آییم. قابل ذکر است که این دورۀ طولانی و پر محنت (سلطۀ استبدادی و آوارگی) بیشتر در دوری از مردم و مملکت سپری شد و زمینۀ کار با مردم آنچنانکه شاید و باید میسر نگردید (کمااینکه میدان اینترنت هم با انسداد و خطرات زیادی روبرو بوده و دنبال کنندگانش بر دوام گرفتار می شوند).  

 
     
     
 

وضــــع نُــــوينِ تــــوحیدی - رسالت توحیدی - وحیانیِ اسلام برای هدایت و جهت دهیِ نوع بشر به صراط مستقیم توحید و زندگی عقلانی و اخلاقی و در سایۀ آیات ربّانی (وحی تشریعی و تکوینی) ظهور کرده است، و در این خط و منهج توحیدی - وحیانی، صراط مستقیم عبارتست از: «عبودیت حصریِ خالق عاَلم و عدم دخیل و شریک نمودن چیزی در این عبودیت»، کمااینکه قرآن مُنزَل در این رابطه فرموده است: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ(آل عمران - ۵۱): «همانا که اللّه و معبود یکتا خالق من و شماست، پس او را عبودیت و اطاعت نمایید {دینداری توحیدی}، اینست  صراط مستقیم». و لکن از منظر موحدین آزادیخواه این رسالتِ خاتم نیازمند وضعی نوین و متناسب و در همان حال اصیل و وحیانی است، وضعی که معنا و خلوص اولیه را در زمانها و مکانهای بعید و متفاوت منعکس نماید و در سایۀ رهبری توحیدی - اجتهادی و خارج از محدودۀ تاریخی - سنتی ارائه شود (محدوده ای که علاوه بر طی شدگی و نارسا و مشکل دار شدن، عمیقا شرک آمیز و استبداد زده و خرافاتی شده است).