نظامهای سیاسیِ مرفوض و مؤیَّد 

 
     
     
 

 

دعوت و تربیت قرآنی (۱): مقدمه - کلیات
تاریخ ایراد: ۶ صفر ۱۴۱۳ - ۱۵ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

 

دعوت و تربیت قرآنی (۹ و ۱۰): عوامل تربیت
تاریخ ایراد: ۱۵ صفر ۱۴۱۳ - ۲۴ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

دعوت و تربیت قرآنی (۱۱): اصول مشترک و فروعات متفاوت بین ما و محمد (ص)
تاریخ ایراد: ۱۸ صفر ۱۴۱۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

طبیعت هجرت و اهداف مهاجرین

تـاریـخ ایراد: ۲۴ شوال ۱۴۱۳ - ۲۸ فروردین ۱۳۷۲  

 
     
     
 

سازمان و سازماندهی - بخش یکم

سازمان و سازماندهی - بخش دوم

 
     
     
 

مُدَلّل سازی مناسبتِ مَـــــولِدالنّبی -  اینست که از نظر موحدین آزادیخواه، نه صدر اسلام بهترین دوران اسلام و اسلامیت بوده است (چرا که بنابر نصوص قرآن این بُرهه از زمان دوران بعث توحیدی و دوران هجرت و جهاد و دوران تأسیس و عبور از بزرگترین مصائب محسوب می شود)، و نه مردم صدر اسلام بهترین مردمان روی زمین بوده اند؛ و حتی مردم آن دوره بنابر نصوص قرآن و حقایق تاریخی، مردمانی «بدوی و کافرکیش و قبیله پرست» و به قول قرآن «لَفی ضَلالِ مُبین» بوده اند. و اگر غیر از این بود، بعد از چند دهه نظام خلافت اسلامی - شورایی، و بعد از اینهمه رنج رسول و صحابه، کار مسلمین به انحراف کشیده نمی شد و سر از پادشاهی و ملوکیت و سلطنت استبدادی در نمی آورد؛ و سرنوشت مسلمین به روزگار کنونی و «وضع استبدادی - استعماری» منتهی نمی گشت. بگذریم از اینکه بنابر «ذات کارهــا» هیچ بدایتی بهترین حال نیست؛ بلکه هر بدایتی مملو از نقایص و مشاکل و عیوب است، و این مرور زمان است که آن را اصلاح و تکمیل می کند.

 
     
     
 

 

بحثِ: توحید و استقلال (صوتی - ۱ و ۲): استقلال چگونه و با چه کسانی بدست می آید -این بحث در سال ۱۳۷۲ هجری - شمسی، برابر با سال ۱۴۱۴ هجری - قمری توسط رهبری سماء ایراد شده است.

 
     
     
 

 

شرح و تبیین سورۀ کوثر: بحثی علمی و نقادانه و فرافرقه ای - از طرف رهبری سماء - تاریخ ایراد: ۱۴۱۲ هـ - ق - ۱۳۷۱ هـ - ش

 
     
     
 

فرق عبادات عرفی با عبادات توحیدی-چهار فرق اساسی بین «عبادات عرفی - تقلیدی» و «عبادات توحیدی - اسلامی» وجود دارد (هم در معنا و مُحتوی و هم در حجم و گسترۀ آنها)

 

 
     
     
 

بَیعت و پیمان بستن و اقسام آن - با نگاهی متفاوت و عمل گرایانه - این بحث در سال ۱۳۷۳ توسط رهبری سماء ارائه شده است، و اکنون (۲۷ تیر ۱۳۹۹) برای اولین بار منتشر می گردد.

 
     
     
 

بحثی جامع در مسیر توحید و آزادی، شامل نحوۀ تأسیس، مشاکل دورۀ تأسیس، دشمنان اساسی، و مواضع عقیدتی - سیاسی. و این سند اساسی فی الواقع خلاصه ای از مواضع موحدین آزادیخواه و منهج توحیدی و آزادیخواهانۀ آنهاست. این بحث در اولین سالگرد تأسیس سماء (۲۶ ذو الحِجَّه ۱۴۱۲ - ۵ تیر ۱۳۷۱) و از طرف رهبری ارائه شده و برای اولین بار منتشر می گردد.

 
     
     
 

 

اساس هدایت و ضلالت 

 
     
     
 

رمضان و حکمت روزه داری

 
     
     
 

پنج طـــاغوت و جـــلاد جهــــان 

 
     
     
 

نِعمت وَبــــــای کُـــــرونا؟!

 
     
     
 

 
 

بحثِ: سازشکاری و سازشکار از رهبری سماء - تاریخ ایراد: ۱۸ شوّال ۱۴۱۴ -۱۱ فروردین ۱۳۷۳  -  تاریخ انتشار: ۵ صفر ۱۴۴۱ - ۱۱ مهر ۱۳۹۸

 
 
     
     
 

به مناسبت ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ (که مصادف با بیست و هفتمین سالگرد هجرت موحدین آزادیخواه به پاکستان است) این تصویر خاطره انگیز از رهبر سماء تقدیم اهل توحید و آزادی می گردد. این تصویر در بهار ۱۳۷۱ (بهار هجرت) گرفته شده است

 
     
     
 

 

 
     
     
 

 
     
     
 

اعلام موجودیت سماء (مواضع فکری - سیاسی، و روش مبارزه) تــاریـــــخ ایــــــراد: ۴ رجــب ۱۴۱۵ - ۱۵ آذر ۱۳۷۳ 

 
     
     
 

یا محمّد یا رسول اللّه، به مناسب مَولِد النّبی - سامی یوسف

 
     
     
 

دعای «خداوندا» - به مناسبت ۲۹ خرداد سالگرد شهادت شریعتی، دعای «خداوندا» که یکی از دعاهای پر مُحتَوای ایشان است «با صوت و صورت» تقدیم می گردد. یادش مُکرّم و گرامی و خالقش از او راضی باد.

 
     
     
 

به مناسبت ۵ تیر ۱۳۹۶ (سالروز تأسیس سماء) این تصویر از مؤسس سماء تقدیم می گردد. لازم به ذکر است که این تصویر در ۵ تیر ۱۳۷۰ و در محل تأسیس اخذ شده است.

 
     
     
 

دعای «ربَّنا» با صدای استاد آواز محمد رضا شجریان

 
     
     
 

بهار آمد! بهار گلها و دلها آمد!

 
     
     
 

سرودِ: عقیده و هدف

 
     
     
 

اوقاتی که پوشش زنان ناشیرین می شود!

 
     
     
 

رابطۀ سیاست و کار سیاسی با اسلام و مسلمین

 
     
     
 

ســـرود عقیـــده و هـــدف

 
     
     
 

توحید و آزادی (مُوحِّدین آزادیخواه)

 
     
     
 

امر به دیگران و فراموش کردن خود؟!

 
     
     
 

نظرات و مواضع زير سلطه

 
     
     
 

اهداف و شعارهای سماء

 
     
     
 

دروغهای کیهانی؟؟؟ کیهان خامنه ای و عنوانهای درشت و شاخدارش و مواضع پر کینه و تکفیری اش:

 
     
     
 

هر کسی و هر حزب و سازمانی و هر نظام و حکومتی در رابطه با افکار و عقاید مختلف و جهات و موضوعات گوناگون میتواند دارای یکی از این «مواضع اساسی» باشد:
۱- میتواند موضع «موافق و هم رأی» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.
۲- میتواند موضع «مخالف و متفاوت» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.
۳- میتواند موضع «جنگی و مسلحانه» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.

 
     
     
 

ایران مسلمان: خلیج مسلمین یا خلیج همیشه فارس؟! نام پیروز و اتحاد آفرین «خلیج مسلمین» مُبیِّن موضع توحیدیِ اسلام و مـــأخوذ از ماهیت اسلامی اُمّت ایران و همۀ اقوام و مذاهب مختلفۀ آنست. این موضع راهگشا در عمق خودش حامل اتحاد و همبستگی مردم و یکپارچگی مملکت و زمینه ساز حفظ و حراست ایران از تجزیه و تلاشی است. همچنین خلیج مسلمین «پیام رسان اُخوّت و برادری» برای جوامع مسلمانِ همجوار و همۀ عالَم بشری است، و چنین اقدام مبارک و اتحاد آفرینی میتواند نزاع و اختلاف جوامع منطقه را برطرف و «تعاون و همکاری و تفاهم» را به ارمغان آورد. زیرا این آب راهه خلیجِ مشترک فارس و عرب و دیگر اقوام مسلمان و کلا خلیج مسلمین است. اما «خلیج همیشه فارس» بیانگر ظلم و تبعیض و نژادپرستی و مشخصا اسلام ستیزیِ الحادی - غربی و با رنگ و لعاب باستانی - مجوسی است. و خاصتا خلیج همیشه فارس بیانگر ماهیت تجزیه شدۀ مردم ایران و عامل تفرق و تنازع و درگیری داخلی! و آنگاه پیامی خصمانه خطاب بهممالک و جوامع همجوار و خاصتا جوامع عربی است! و از همه بارزتر و آشکارتر به مثابۀ نشان دادن چراغی سبز به حضور استعمارگران و اجانب اسلام ستیز می باشد.

 
     
     
 

انتخابات افغانستان - آخرین جنگ افزار سرکوب و ابتدایی ترین وسیلۀ انتخابات؛ و حضور گستردۀ خر و اُلاغ؟!

 
     
     
 

 
     
     
 

 
     
     
 

 
  چهار موضوع اساسی در قرآن  
     
     
 

 
     
     
 

تواضع سازمانی (جهت تحقق سازمان و سازماندهی
تاریخ ایراد: ۵ محرم ۱۴۱۳ -
 ۱۴
تیــــــــر ۱۳۷۱

 
     
     
 

وحدت آزادی و سازمان
 (خودمحوری و خدامحوری)
تـــاریـــخ ایــــراد: ۸ شـــوال ۱۴۱۴ -
 ۲۸
فروردین ۱۳۷۳

 
     
     
 

بـحـثـهــــــای تـــــأسـیـــــــس
 (
۱۴ ذوالحجـــة ۱۴۱۱ - ۵ تیــــر ۱۳۷۰):
تــاریخچۀ تــــاسیس - قسـمت الـف
تــاریخچۀ تــــاسیس - قسـمت بــاء
بحــــث تــــوحیــــد - قسمـــت الـف
بحــــث تـــــوحیـــد - قسمـــت بــاء
بـحــــــث آزادی - قسمــــت الـــــف
بـحــــــث آزادی - قسمـــــت بـــــاء

 
     
     
 

اسلام حقیقی و اسلام عرفی  - کردی
۱۴۱۴ هـ.ق - ۱۳۷۲ هـ.ش

 
     
     
 

خلقت و تقوی
۱۴۱۲ هـ.ق - ۱۳۷۱ هـ.ش

 
     
     
 

ظنّ و عِلم در میدان توحید و تَقوی
۲۷ محرم ۱۴۱۳ - ۵ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

بسوی تحقق ارزش هــا
۱۲ جمادی الاول ۱۴۱۲ -
 ۳۰ آبـــــــــان ۱۳۷۰

 
     
     
 

شرح و تبیین سورۀ کوثر و تفسیرات فرقه ای
تــاریــــخ ایــــــراد: ۱۴۱۲ هـ.ق -
 
۱۳۷۱ هـ. ش

 
     
     
 

دینداری مُخلصانه و تـوحیدی:
 إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (زُمَر -
۱۱):
«
همانا من امر شده ام که الله را مخلصانه عبادت و اطاعت کنم، زیرا دین و قانون مختص اوست».
 وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (یونس -
۷۲):
 «
و امر شده ام که جــــزو مسلمین باشم».
وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فُصِّلت -
۳۳):
 «
و چه چیزی بهتر از آن قول و سخنی است که کسی بسوی الله و منهج توحیدی دعوت نمود و در این راستا عمل صالح و سازنده انجام داد و گفت که من از مسلمین هستم».
 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عِمران -
۶۴):
 «
و اگر دعوت توحیدی را نپذیرفتند، آنگاه بگویید که شاهـــد باشید ما مسلمان هستیم».
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (آل عِمران -
۱۰۲):
 «
ای اهل ایمان، در رابطه با الله و قوانینش تقوی و التزام داشته باشید، چرا که تقوای الهی و التزام توحیدی بر حق و رواست، و تنها روی دین اسلام بمیرید».

 
     
     
 

مصدر اصلی مطالب و مواضع سماء - مصدر اصلی مطالب و مواضع فکری، فرهنگی، و سیاسی سازمان موحدین آزادیخواه ایران، شبکۀ سماء: samaa.org است. بنابر این، مطالب و مواضع نهایی سماء تنها از این شبکه قابل اخذ و دریافت می باشد. و آنچه خارج از این شبکه وجود دارد: اولا ممکن است از اصلاح و تجدید نظرهایی که در مطالب و مواضع سماء صورت می گیرد، بی بهره بماند. ثانیا به علت مشکلات پخش و نشر و احتمال تحریفات عَمدی، دریافت مطالب و مواضع نهایی از شبکۀ سمـاء یک امر ضروری است. و طبعا اگر متن و مطلبی (در هر جا و مکانی) با متون و مطالب شبکۀ سماء متفاوت و مختلف باشد، سماء در برابر آن «مسئولیتی» نخواهد داشت.

 
     
     
 

مُخاطبان مُوَحِدین آزادیخواه - سازمان موحدین آزادیخواه ایران، جهت احیای مُجدد «اسلام ومسلمانی» و ابلاغ و ارائۀ اسلام اجتهادی (توحید و آزادی) و حاکمیت و اقامۀ دین توحیدی اسلام بوجود آمده است. اینست که مخاطبان اصلی و بالفعل موحدین آزادیخواه، مسلمین و جوامع اسلامی و کسانی هستند که دنبال «ماهیت واقعی اسلام و حقیقت دین اسلام» هستند، نه ثبوت حقانیت آن و نه ثبوت خدایی بودن آن و نه ثبوت وجود الله رب العالمین. به عبارت دیگر مُحتوی و تبیینات و جوابهای موحدین آزادیخواه، بیشتر متـوجه مسلمین و کسانی است که در محدودۀ دین اسلام می اندیشند و میخـواهند اهل «توحید و آزادی» باشند. و همین است که افکار و عقاید سماء اکثرا برای چنین افراد و جوامعی راهگشا و قناعت آفرین است. و طبعا کسان و جریاناتی که خارج از محدودۀ اسلام و مسلمانی قرار می گیرند در مرحلۀ دوم کار واقع می شوند، و دعوت و اِقناع آنها «با عبور از مرحلۀ اول» معنای بیشتری میدهد.

 
     
     
 

اِتخاذ مَواضع روی واقعیات مُبَیَّن - زمانی امر و خبری به درستی به مردم می رسد که: اولا «کل واقعیت» در رابطه با امر و خبر مورد نظر در میان مردم منعکس شود (نه گوشه ها و بریده هایی از آن). بدین معنا که خبر و حَدَثی مثل جسدی مُثله شده در نیاید؛ بلکه وقوع امری و حدوث چیزی «بی کم و کاست» بیان و منتشر گردد. و گرنه دنیای کِذب و تهمت و عداوت بوجود می آید و کمتر سخن و خبری جای تکیه و اعتماد می شود. ثانیا هر واقعه و امر و خبری جهت مفهــوم و مُدلل شدن، باید همراه با «ابلاغ و تبیین مصدر» و عامل واقعه و حَدَث باشد، چرا که خیلی چیزها حادث می شوند، اما بعضی زوایا و علل آنها از انظار عمومی و نگاه رایج  پنهان و نامعلوم می مانند. اینست که جهت شناخت واقعی و «موضعگیری صحیح» نسبت به هر امر و خبر و روی دادی (علاوه بر تعقیب و دریافت تمام واقعیت)، تبیین و تفسیر مصدر «و عامل وقایع و اخبار» بسیار ضروری میشود. بدین ترتیب، با تحقق این «دو شرط اساسی» میتوان گفت که خبر رسانی درست و مناسبی صورت گرفته است.

 
     
     
 

 
     
 
 
     
 

سلام بر مردم احواز (عربستان ایران) - سلام بر قیام تان، سلام بر زبان تان، سلام بر لباس تان، سلام بر قومیت و فرهنگ تان، و سلام بر این منطقۀ پر برکتی که مستبدین فسادکار ولایت فقیهی آن را ویران کرده و با غصب آبهای فراوان و پر برکتش آن را خشکانده و مردمش حتی در رابطه با آب شرب دچار مشکل شده اند. و لکن آیا غیر از اینست که ضعف و ناتوانی مردم و اقوام مختلفه سبب ظلم و ستم بر آنهاست؟! و طبعا قبل از هر چیز این سکوت و ناتوانی و حتی همکاری با ظالمان فسادکار و سرکوبگر است که مایۀ اینهمه رنج و مصیبت و محرومیت می شود؛ و اینست که می گویند: از ماست که بر ماست.

 
     
     
 

عيد قربان و فِداکاری؛ جشن غلبۀ اراده بر نفسانیت - عيد قربان، عيد از خود گذشتن و یادوارۀ مقاومت ابراهیم و تحمل زیبای اسماعیل و عید ترجیح امر الله بر هوای نفس مادی و عيد تضحيه و ايثارگرى را به «همۀ مُوحدين و مُسلمین» و به همۀ پيروان راه توحيد و آزادی و به تمام جوامع اسلامى در سراسر جهان تبريک و تهنيت می گوييم.

 
     
     
 

سی سالگی تأسیس سماء پیروز و خُجسته باد - سی ساله شدن تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران را به اهل توحید و آزادی و تمام کسانی که خیر و سعادتِ بنی آدم را در تدیُّن توحیدی - وحیانی و «دینداری صادقانه و حداکثری» می جویند تبریک و تهنیت می گوییم (۵ تیر ۱۳۷۰ - ۵ تیر ۱۴۰۰). به امید روزی که در ایرانی «آزاد و مردمسالار و کثرت گرا» وارد مرحلۀ فعالیت علنی شویم و از ممنوعیت استبداد ولایت فقیهی و آوارگی و ترک وطنی بیرون آییم. قابل ذکر است که این دورۀ طولانی و پر محنت (سلطۀ استبدادی و آوارگی) بیشتر در دوری از مردم و مملکت سپری شد و زمینۀ کار با مردم آنچنانکه شاید و باید میسر نگردید (کمااینکه میدان اینترنت هم با انسداد و خطرات زیادی روبرو بوده و دنبال کنندگانش بر دوام گرفتار می شوند).  

 
     
     
 

وضــــع نُــــوينِ تــــوحیدی - رسالت توحیدی - وحیانیِ اسلام برای هدایت و جهت دهیِ نوع بشر به صراط مستقیم توحید و زندگی عقلانی و اخلاقی و در سایۀ آیات ربّانی (وحی تشریعی و تکوینی) ظهور کرده است، و در این خط و منهج توحیدی - وحیانی، صراط مستقیم عبارتست از: «عبودیت حصریِ خالق عاَلم و عدم دخیل و شریک نمودن چیزی در این عبودیت»، کمااینکه قرآن مُنزَل در این رابطه فرموده است: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ(آل عمران - ۵۱): «همانا که اللّه و معبود یکتا خالق من و شماست، پس او را عبودیت و اطاعت نمایید {دینداری توحیدی}، اینست  صراط مستقیم». و لکن از منظر موحدین آزادیخواه این رسالتِ خاتم نیازمند وضعی نوین و متناسب و در همان حال اصیل و وحیانی است، وضعی که معنا و خلوص اولیه را در زمانها و مکانهای بعید و متفاوت منعکس نماید و در سایۀ رهبری توحیدی - اجتهادی و خارج از محدودۀ تاریخی - سنتی ارائه شود (محدوده ای که علاوه بر طی شدگی و نارسا و مشکل دار شدن، عمیقا شرک آمیز و استبداد زده و خرافاتی شده است).

 
     
     
 

 

مردم ایران با همچون نظامی روبرو هستند؟! ببینید خبرگزاری همه کارۀ نظام ولایت مطلقه (خبرگزاری فارس!) چگونه تصویر رئیس جمهور قبلیِ خودشان محمود احمدی نژاد را در فردای انتخابات نمایشی (به جرم رأی ندادن! و عدم شرکت در انتخاباتی که همۀ اطراف متفاوت در آن حذف شدند) با رأس فتنه! (همان جنبش سبز) و آن دو را با بقایای نظام پادشاهی (رضا پهلوی) و همچنین با کسانی که آنها را منافقین مسلح می نامند (مجاهدین خلق) یکجا قرار می دهد! و فرقی بین آنها قائل نمی شود؟؟؟!!! و خوب این بدین معناست که در نظام استبدادی و ستمکار ولایت مطلقه «حداقل تفاوت با حداکثر مخالفت و حتی مبارزۀ مسلحانه» چندان فرقی نمی کند. لازم به ذکر است که طرح و نگرش خبرگزاری فارس در بسیاری از خبرگزاریهای ولایت فقیهی باز انتشار یافته است. همچنین این موضعِ پر خشم و خشونت در واقع ترجمان مواضع این عنصر مستبد و خرافه پرست و نمایندۀ ولیّ مطلقه در مشهد است: «عَلَم الهُدی: کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، کافرند». قابل دانستن است که این شخص بغیض و خشن (عَلَمُ الضَّلالة) پدر زن ابراهیم رئیسی است، و او هم مُفضَّل علی خامنه ای برای مقام ریاست جمهوری می باشد (که حالا برندۀ انتخابات ولایت فقیهی اعلام شده است).

 
     
     
 

سومین اعتراف بزرگ در نظام ولایت مطلقه - بعد از اعترافات حسین علی منتظری در رابطه با جنایات و قتلِ عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و اعترافات هاشمی رفسنجانی مبنی اینکه: «از لعنت صحابه به داعش رسیدیم!» که در پاییز ۱۳۹۳ منتشر گردید، حالا حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و امنیت قبلی در نظام ولایت مطلقه اعترافاتی نموده که بسیار رسواگر بوده و ماهیت نظام ولایت مطلقه را هرچه بیشتر بر ملا می سازند. و در رأس این اعترافات افشاگرانه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ قرار دارد؛ که احتمال داده اند پیروز انتخابات ریاست جمهوری می شود.

 
     
     
 

انتخابات نظام ولایت مطلقه برای چیست؟! - وقتی که در نظام ولایت مطلقه حتی به اعتراف وزیر خارجه اش (محمد جواد ظریف) میدانِ سلاح بر همه چیز حاکم است و نیروهای مسلح و مشخصا سپاه پاسداران همه کارۀ مملکت هستند و زور سلاح حرف اول و آخر را می زند (و علی خامنه ای هم فرماندۀ مادامُ العُمر آنهاست)؛ پس انتخابات و رأی گیری از مردمی که نه میدان دارند و نه سلاح! برای چیست و چه معنایی پیدا می کند؟! آیا انتخابات برای تغییر ولیّ مطلقه و مادامُ العُمر نظام است؟! برای تغییر قانون اساسی ولایت فقیهی است؟! برای تغییر نظارت استصوابی شورای نگهبان است؟! برای کم کردن زور و سلطۀ سپاه پاسداران در داخل و خارج است؟! برای آزادی زندانیان سیاسی و یا محاکمۀ عادلانۀ آنهاست؟! برای آزادی تظاهرات و اعتراضات مردمی است؟! برای آزادی تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی است؟! برای تغییر سیاستهای ......

 

 
     
     
 

نظام ولایت مطلقه بسوی تضاد و تلاش درونی - وضعیت نظام ولایت مطلقه بجایی رسیده که روزنامۀ جمهوری اسلامی (باقی ماندۀ حزب جمهوری اسلامی، همان حزبی که بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و...... آن را تأسیس کردند) سر مقاله اش را (۸ خرداد ۱۴۰۰) به «تضاد درونی حاکمیتِ یکدست» اختصاص دهد؟! حال تصور کنید که برای دیگران و مخالفان چه حرفی باقی می ماند؟! سر مقاله ای که در فقرۀ دهم خود آشکارا چنین اعلام می دارد: «۱۰- شرایط نامطلوب امروز مملکت، محصول تضادهای درونی حکمرانی است. اگر کسانی تلاش کنند آن را به گردن یک فرد یا یک جناح بیندازند، باید بدانند که فقط خود را فریب داده اند».

 

 
     
 
     
 

کودتای شورای نگهبانِ ولایت مُطلقه: توپ در میدان مردم است - این مردم و این وکلای خامنه ای! - حذف معترضینی امثال تاج زاده و احمدی نژاد (و یا اسحاق جهانگیری معاون روحانی) که هیچ! بلکه آشکاراتاج زاده و احمدی نژاد (و یا اسحاق جهانگیری معاون روحانی) که هیچ! بلکه آشکارا سر سپرده ترین اشخاص نسبت به علی خامنه ای را هم کنار زدند. و در نتیجه کسانی که اینبار در این انتصاباتِ استبدادی شرکت می کنند حتی به نظام ولایت مطلقه رأی نمی دهند، بلکه به وکلای ولی مطلقه و مادام العمر نظام (علی خامنه ای)و نیروهای مسلح و سرکوبگرش رأی می دهند؟! و جالب اینکه حتییردد و تأیید صلاصلاحیتها را اول خبرگزاری فارس (وابسته به سپاه پاسداران) اعلام داشت نه وزارت داخلی. و طبعا با این وضعِ روشن و آفتابی اتمام حجت بر همۀ اطراف تمام می شود و تحریم این نمایش سخیف یک وظیفۀ حداقلی و امکان پذیر و قابل تحقق است. پس ای مردم مظلوم و ستم دیدۀ ایران، حق آنست که به وکلای علی خامنه ای و پاسداران و سرکوبگرانش «نه» بگویید و نمایش انتخاباتی و استبدادی آنها را تحریم و تنها بگذارید، و به مُستبدین مُسلَّح بگویید: ما هستیم و نمرده ایم!

 
     
     
 

فواید ثبت نام تاج زاده و احمدی نژاد - مصطفی تاج زاده و محمود احمدی نژاد با ثبت نام خویش در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، نظام ولایت مطلقه را در یک دو راهۀ سختی قرار داده اند. بدین ترتیب که این نظام استبدادی، یا باید آنها را (بنابر تفاوتها و خواستهایشان) حذف و رد صلاحیت نماید، که در آن صورت موج تحریم مردمی شدت خواهد گرفت. و یا اینکه از خوف تحریمِ قاطع مردمی (و حتی اعتراضات وسیع) مجبور به تأیید صلاحیت آنها می شود؛ کاری که از فِرط ناتوانی خواهد بود و نظام ولایت مطلقه را (در صورت ریاست جمهوری آنها) پر تنازع تر و متزلزل تر خواهد کرد. قابل ذکر است که مصطفی تاج زاده رأس اصلاح طلبانِ ولایت فقیهی بحساب می آید، در حالی که حسن روحانی دُم آنها و حتی پایین تر میباشد. و طبعا اگر نظام ولایت مطلقه و شورای نگهبانش این دو نامزد کثیر الاِدِّعاء را حذف و رد صلاحیت کند، معنایش این خواهد بود که این نظامِ استبدادی، مشارکت حداقلی را بر حضور آنها ترجیح می دهد! و آنگاه این مردم و نظام ولایت مطلقه هستند که باید ارادۀ خود را بر یکدیگر اثبات نمایند.

 

 
     
     
 

هدف صیام و روزه داری و خیرات جشن رمضان - ماه رمضان، ماه نزول قرآن، ماه تجلیّ ارادۀ مسلمین گذشت. بدین مناسبت و جهت موفقیت در این «ایام اراده و اطاعت» مسلمین جشن می گیرند. و موحدین آزادیخواه این جشن تجلیّ اراده و اثبات آزادی انسانی و جشن غلبه بر «نفس مادی و هویت بی انضباط» را بر امت اسلام و اهل توحید و آزادی تبریک و تهنیت میگوید. باشد که نتایج این پیروزی در دنیا و آخرت نصیب امت اسلام و مؤمنین و مسلمین گردد و اصلِ «لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونْ» به ثمر برسد. الله اکبر، الله اکبر، سلام بر مسلمینِ ذو العزم و پیروز.
 
     
     
 

روش توحیدی نسبت به تنوع بشری و تکثُّر اعتقادی - دین اسلام که تنها برنامه و روش مقبول نزد خالق عالم است (اِنَّ الدّینَ عِندَ اللّهِ الإسلام)، روی «علم و عقل و اخلاق» بناء شده است، همان سه بالی که حقانیت این دین توحیدی را جامۀ عمل پوشیده و التزام به آنها مایۀ پیروزی و خوشبختی بنی آدم در دنیا و آخرت هستند. بنابر این، وقتی که می گوییم دین توحیدی اسلام حق است و حقانیت دارد، قصدمان اینست که هم علمی و هم عقلانی و هم اخلاقی است. و لکن آنچه بنابر نصوص وحیانی و تعالیم توحیدی و تجربۀ دور و دراز بشری، در صدر عوامل رشد و ترقیِ نسل بشر قرار می گیرد و بلکه زایندۀ علم و عقل و اخلاق است، همانا «آزادی و ارادۀ انتخابگر اوست»؛ بنحوی که با سلب چنین صفتی از بنی آدم یکسره او نیز جزو حیواناتِ بلا اراده در می آید و به اَسفل السّافلین می رود. پس آنچه در اینجا روی آن تأکید می شود اینست که حقانیت دینِ خالق در علمی و عقلانی و اخلاقی بودن آنست، کمااینکه علم و عقل و اخلاق به ما آموخته اند که حفاظت و حراست از آزادی و ارادۀ انتخابگر بنی آدم یعنی حفاظت و حراست از جوهرۀ بشریت و تلاش جهت تداوم عالمِ انسانیت (و این بزرگترین احترام اوست).

 
     
     
 

سالـــــروز هجـــــرتِ مــــــوحدین آزادیخــــــواه

 
     
     
 

 

ماه رمضان، ماه قرآنِ فرقان، و ماه روزه داری توحیدی: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (بقره - ۱۸۵): «ماه رمضان ماه نزول قرآن است، قرآنی که هدایتگر مردم و تبییناتی از هدایت توحیدی است، و کتابی است که مشخص کنندۀ حق و باطل می باشد. پس هر که از شما ماه رمضان را مشاهده کرد روزه داری را آغاز کند، و  اما کسی که مریض است یا در سفر است {یا عذری دارد} در ماههای دیگر آن را جبران نماید. الله برای شما یُسر و سهولت میخواهد نه عُسر و سختی. بنابر این، باید رمضان را تکمیل نمایید و به پاس هدایت توحیدی الله را بزرگ بدارید، و ای بسا که شکرگذار شوید».

 

 
     
     
 

 

بهار آمد! بهار پر بار آمد! بهـار تجدید حیات آمد! بهـار دلگشا آمد! بهـار رودها و جویبارهای خروشان آمد! بهـار زنده شدن درختان و گیاهان آمد! بهار گل ها و بوی عطر آگینشان آمد! بهار جنب و جوش و فعالیت آمد! بهار نغمه خوانی پرندگان و جانداران آمد! بهار زنده دلان و بیداردلان آمد! و بهار کسانی آمد که حیات مجدد و زیبا و پر خیر بهاری، که در خلقت خدایی کرۀ ارض نهفته است، به آنها شادی و نشاط می بخشد و آنها را به یاد زنده شدن نسل بشر در روز قیامت می اندازد، و بدین مناسبت جشن شادی برپا می کنند و مَسرور و شکر گذار می شوند (بهار توحید و آزادی).

 
     
     
 

 

حقانیت و ثمربخشیِ سیاست متوازن و ارتقایی - و اما این سیاستِ راهگشا و لایق اتکاء متشکل از دو لفظ و مضمون است: ۱- لفظ و مضمون «متوازن»، که معنایش توجه به ابعاد حقایق و طبیعت متنوَّع زندگی و ملاحظۀ اوضاع و احوال و موقعیتهایی است که افراد و مجموعات و جریانات بشری در آن قرار می گیرند (و بسیار متغیِّر و تحول پذیر است)؛ و نگاهی که متوجه متغیِّرات بوده و سعی می کند که با چنین حقایقی رفتار متناسب  داشته باشد. و بدیهی است که یک نگرش «علمی و متوازن و متعادل» همۀ این تنوع و اوضاع متحوِّل را مدنظر قرار می دهد، و چنان تعامل میکند که از محور حقایق مذکور فاصله نگیرد و گرفتار وادی خیالات و توَهُّمات نشود. و مشخصا در این روشِ سیاسی به علتها و معلولها و ظروف زمانی - مکانی اهمیت خاصی داده می شود و من جمله نگهدار توازن در رابطه با عوامل متعدَّدۀ «درون انسانی و محیطی» می باشد، و طبعا مواضع و جهت گیریهای متغیِّر و مُتلوِّنِ افراد و جهات مختلفه بر این اساس نگرسته می شود. و بالبداهه در این روشِ واقع بینانه و ذوالابعاد کسی فدای کسی و یا چیزی فدای چیز دیگری نمی شود (عکس سیاست تبعیض که منجر به افراط و تفریط نسبت به اشخاص و اطیاف و امور مختلف می شود، و در آن بعضی تحتانی و بعضی دیگر فوقانی قرار می گیرند).

 
     
     
 

مرگ بر استبداد، سلام بر مردم مظلوم بلوچستان - سلام بر مردم مظلوم بلوچستان (و سلام و درودی خاص بر مردم داغدار و خشمگین سراوان)، سلام بر مقتولان و زخمی ها و محبوس شدگانش، مرگ بر نظام استبدادی ولایت مطلقه، مرگ بر جنایتکارانش و سرکوبگرانش. آری، بلوچستان تنهاست، اما این تنها بلوچستان نیست که تنهاست، همۀ مناطق ایران تنها هستند؛ و اینهم ناشی از غلبۀ استبداد، عدم اعتراضات مشترک و فراگیر، و ماهیت اتفاقی و ناگهانی آنها است. و طبعا مردم ایران از یک طرف گرفتار سلاح و سرکوبگری نظام ولایت مطلقه و از طرف دیگر مناطق و اقوام مختلفۀ ایران هنوز آمادگی اتحاد و همبستگی جهت برپایی اعتراضات مشترک و فرا محلی را پیدا نکرده اند.

 
     
     
 

آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی را اصل نماییم (به مناسبت ۲۲ بهمن): نظام مطلقۀ ولایت فقیهی از سلطنت مطلقۀ پهلوی بدتر نیست، اما بهتر هم نیست؛ زیرا این دو نظام مطلقه، اولا ساختاری استبدادی داشته و من البدایه روی زور و سرکوبگری و حذف دیگران بنا شده اند (اولی به نام ایران گرایی و دومی به نام فرقه گرایی)، و بدین شیوه یک قرن مردم ایران را در خوف و سرکوب و فقر فرو برده و بر آنها الحاد غربی و خرافات صفوی تحمیل کرده اند. ثانیا هم سلطنت مطلقۀ پهلوی و هم نظام مطلقه ولایت فقیهی (با وجود تلاش و تبلیغات بسیار) اصلاح ناپذیر از آب در آمدند. و انقلاب سفید شاهنشاهی و اصلاح طلبی اطیاف ولایت فقیهی نمونۀ این تلاشهای کاذبانه و شکست خورده است، و انقلاب بهمن ۵۷ علیه سلطنت مطلقۀ پهلوی، و قتلهای زنجیره ایِ مخالفان در نظام مطلقۀ ولایت فقیهی (و همچنین بگیر و ببند اصلاح طلبانِ ولایت فقیهی و حذف فَله ای احزاب و روزنامه ها و شبکه های اطلاع رسانی آنها) اصلاح ناپذیری این نظامهای استبدادی را به نمایش گذاشت.

 
     
     
 

 

سی و هفتمین سالروز پایه ریزی خط و منهج «توحیدی - اجتهادی»:  ۱ بهمن ۱۳۹۹ مصادف با سی و هفتمین سالروز پایه ریزیِ خط و منهجِ «توحیدی - اجتهادی» است، خط و منهجی که توسط موحدین آزادیخواه پایه ریزی و به مِنصّۀ ظهور رسید. و الحمد لِلّه با استمرار و تداوم این خط و منهج طی این چند دهه فعالیتهای زیادی در راه توحیدی و آزادی و اسلام اجتهادی (علیرغم حاکمیت استبدادیِ ولایت مطلقه و آوارگی موحدین آزادیخواه) صورت گرفت و بعد از ۸ سال منتهی به تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران گردید. همچنین شکرگذار خالقمان هستیم که ما را عمری بخشید تا در خدمت این مسیر توحیدی و آزادیخواهانه باشیم و فکر و فرهنگِ «توحیدی - اجتهادی» را در حد وسیعی تبیین و تدوین نماییم.

 

 
     
     
 

۱۵ آذر ۱۳۹۹ بیست و ششمین سالروز اعلام موجودیت سازمان موحدین آزادیخواه ایران را بر اهل توحید و آزادی تبریک و تهنیت می گوییم، و بدین مناسبت این مطلب اساسی و راهگشا را تقدیم می داریم: «وحیِ مُنزَل و حقایق ثابت و متغیِّر». - تاریخ بعثت انبیاء و نزول وحی «بر رسولانی از جنس بشر» امری بسیار طولانی و ریشه دار است، تا جایی که ما از بیشتر وحیهای نازل شده بر انبیای قدیمی و سابق و از مبارزات و سرنوشت آنها (و اقوام شان) معلومات زیادی نداریم، و راه اطلاع بر آنها نیز اگر محال نباشد بسیار سخت و دشوار است. زیرا منابع موثقی وجود ندارد که بتوان به آنها تکیه و اعتماد نمود، و کشفیات احتمالی و غامضِ کنونی هم روشنایی چندانی در رابطه با گذشته های دور و دراز بشری بوجود نمی آورند.

 
     
     
 

اینترنت خاموش؛ کشتار بی صدا - آبان خونین!

 
     
     
 

فراخنای قواعد توحیدی و مثال زدگی مسلمین - در میدان فهم و اخذ آیات قرآن و اِعمال و اجرای احکام اسلامی (و کلا دینداری تـوحیدی) چهار قـاعده اساسی قابل طرح و بررسی است، قواعد و اصولی که درک و دریافت آنها در میدان دینداری توحیدی و اسلام اجتهادی بسیار ضروری بوده و جهت عینیت بخشیدن به اجتهاد زنده و راهگشا و وصول به اهداف و مقاصد توحیدی بکار گرفته می شوند، و این قواعد و اصول اختصارا بدین قرار هستند.....

 

 
     
     
 

مَولِد النّبی و سالروز ولادت رسول الله محمد مصطفی - مَولِد النّبی و سالروز ولادت رسول الله محمد مصطفى (ص) آخرين پيامبر توحيد و آزادی و نماد انسان موحد و متکامل بر تمام مسلمين و بر همۀ انسانهای حق جو و عدالت خواه مبارک باد.

 
     
     
 

اعتراف به استعمار صهیونی در تضاد با آزادی و مردمسالاری - اعتراف به استعمار صهیونی (با توجه به اینکه ظلمی اساسی در حق اسلام و مسلمین و مردم فلسطین است) همیشه در سایۀ خبیث ترین زد و بندهای استبدادی - استعماری و دور از چشم مردم صورت گرفته است. و طبعا کسانی که وارد چنین دالانهای قبیحی می گردند از همۀ مبادی و قِیَم اسلامی و انسانی عبور کرده اند و می توانند هر جرم و جنایتی را مرتکب شوند. و لکن آنچه در این رابطه قابل ذکر است و باعث می شود که نگرانیها تقلیل پیدا کنند اینست که: استبدادیان و کودتاچیان و خائنان نمایندۀ هیچ مردم و مملکتی نیستند و نزد دوست و دشمن قیمتی ندارند، و خاصتا کارها و اقدامات زورگویانه و خائنانه و پنهانی آنها در جوامع و ممالک اسلامی (که زیر سلطۀ استعمارگرانِ اشغالگر واقع شده اند) اعتبار و مشروعیتی کسب نمی کنند. و خوب همه میدانند که کارها و اقدامات عام و مملکتی (در تمام دنیا و در همۀ قوانین) زمانی معنا و رسمیت می یابد که در سایۀ رأی و اختیار مردم و لااقل بنابر یک استفتای مردمی و همه پرسی صورت گرفته باشد، و الا در هیچ جایی ارزش و اهمیتی ندارد. بدین خاطر اگر تمام استبدادیان و کودتاچیان و عوامل اجنبی در جهان اسلام، استعمار صهیونی و غاصبان فلسطین و بیت المقدس را به رسمیت بشناسند، امری کأن لم یکن تلقی می شود و مشروعیتی را کسب نمی کند.

 
     
     
 

کاریکاتورهای جنگی: آزادی بیان یا اعلان جنگ؟! - ما سه نوع بيانِ رأى و نظر (موضع نظرى) داريم: نوع اول، بيان رأى و نظرى است که مُبیَّن موضع علمى و معرفتى و عقيدتى است. در اين نوع بيان، آنچه انسان بدان قانع است و به فکر و عقيدۀ او مبدل شده اعلام می شود، و ادبياتى هم که استعمال می گردد، صرفا بيانگر فکر و عقيده و ايمان اوست. نوع دومِ بيان رأى و نظر، تهمت آميز و غير واقعى و احيانا همراه با ادبيات جنگى است. در بيان چنين رأى و نظرى، صاحب رأى و نظر اکثرا به ماهيت و محتواى بيانات خود معتقد نمى باشد و آن را واقعى نمى پندارد، اما آن را بعنوان سلاحى عليه دشمن به کار می گيرد. اين نوع بيان رأى و نظر، خصمانه بوده و اعلان دشمنى بحساب مى آيد. و نوع سومِ بيان رأى و نظر، همانا اعلان جنگ است؛ و بدیهی است که اعلان جنگ هم يک نوع بيان بوده و اعلان موضع جنگی میباشد؛ و طبعا چنين رأى و نظرى (دير يا زود) ممکن است منتهى به جنگ شود، زيرا طرف مقابل نمى تواند دست روى دست بگذارد و بگويد که خوب ما به رأى و نظر شما احترام می گذريم و شما در بيان رأى و نظر خود آزاد هستید!!! و به تأکید کاریکاتورهایی که از پیامبر اسلام و مسلمین رسم شده بیانگر نوع سوم موضع گیری است؛ چونکه ایشان را به مثابۀ یک ارهابی (تروریست) و بل رهبر آنها معرفی می کند.

 
     
     
 

قرآن خوانی استاد محمد رضا شجریان - محمد رضا شجریان من البدایه (در مشهد) یک قرآن خوان ماهر بوده است، تا جایی که تدریجا وارد سطوح عالی شده و حتی در مسابقات قرآن خوانی در ایران (سال ۵۶) رتبۀ اول را کسب نموده است، کمااینکه در مسابقات بین المللی قرآن خوانی در مالزی توانسته رتبۀ دوم را احراز نماید. و اینهم یک نوار «صوتی - تصویری» و «دو نوار صوتی» از قرآن خوانیِ محمد رضا شجریان (که در ایران کم نظیر است)، اللّه و خالق یکتا او را مورد لطف خود قرار دهد و نواقص و اشتباهاتش را ببخشاید.

 
     
     
 

گله از مرحوم شجریان ز بی انصافی است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت مرگ آوازخوان و ترانه سرای سرشناس (محمد رضا شجریان) باید بگوییم: او یک خواننده و نغمه سرای اصیل و مردمی بود و مُحتوای کارش عام و فراگیر، و نمی توان ایشان را در  یک جهت و مسیر خلاصه نمود. و به تأکید صدای خدادادی اش و نغمه های دردمندانه اش و همچنین سرودهای آزادیخواهانۀ ایشان باقی و ماندگار خواهند بود. و همانطور که خودش تصریح کرده، ایشان صدای خس و خاشاک (مردم معترض) و صدای اعتراض علیه نظام استبدادی - آخوندی بود، و مردم و دوستدارانش بدین سادگی رهایش نمی کنند و در ایران پهناور غریبه نمی ماند. و ما هم به نوبۀ خود با ارائۀ یک فیلم چند دقیقه ای (موضع استاد شجریان در مورد رابطۀ اسلام و نغمه سرایی) و همچنین تقدیم دو ترانه و سرود خاطره انگیز، یادش را گرامی می داریم: ۱- فیلم. ۲- ترانۀ سر بنه به بالین. ۳- از خون جوانانِ وطن لاله دمیده.

 
     
     
 

۱۱ مهر روز کار و استقلال (خود اِتکایی) بر موحدین و استقلال طلبان مبارک باد - آری؛ احزاب و سازمانها و اعضایشان باید اثبات نمایند که با تکیه بر زحَمات و تلاشهای خود مبارزه شان را ایجــاد و ادامه داده اند؛ نه با تکیه بر قدرتهای استبدادی - استعماری؛ و نه بنابر زور سلاح! و سلطه گری بر مردمی که قرار است او را نجات دهند؟! و اینهم زمانی میسر میشود که یک مبارزه حاصلِ ایمان، تلاش، و فداکاری اعضایش باشد؛ نه دکانی برای منفعت طلبی و باندبازی و سرقت و دزدی. باشد که چنین راه و روشی در جوامع ما رایج شود و بشریت مسلمان و احزاب و سازمانها را از وابستگی به اجانب و از وابستگی به زور سلاح بی نیاز گرداند؛ و به تبع آن این رسم توحیدی و استقلال طلبانه (که تکیه گاه موحدین آزادیخواه است) به مردم ثابت نماید که احزاب و سازمانها و اعضایشان، نه مُفت خوارانی انگل و سربار مردم! یا وابسته به اجانب سلطه گر، بلکه فعالان و تلاشگران متکی بخود هستند و بصورت سازماندهی شده کار و فعالیت میکنند. و بدین مناسبت، بحث «توحید و استقلال» از رهبر سماء در دو بخشِ صوتی و تصویری و به مثابۀ بُعد نظری این روشِ «توحیدی و استقلال طلبانه» تقدیم می گردد. همچنین در ادامۀ این بحث اساسی، یک مُستند تصویری (ویدیویی) از کار و فعالیتِ موحدین آزادیخواه در شِعبهای استقلال و مقاومت (که منعکس کنندۀ بُعد عملی این خط توحیدی و استقلال طلبانه است) در اختیار دوستدارانِ این مسیر ابتکاری و عزتبخش قرار می گیرد.

 
     
 
     
 

نتیجۀ هلال شیعی و اُستان بحرین و جزایر ایرانی- از اول پیدا بود که چرا آمریکا و دُوَل غربی دوست دارند که نظام ولایت مطلقه از افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن را زیر نفوذ خود درآورد و هلال شیعی بسازد و سنی ستیزی و عرب ستیزی نماید؛ و آنها نیز نه تنها خم به ابرو نیاورند، بلکه متحد و همکارش باشند؟! در این رابطه این دو مطلب بیشتر روشنگری میکنند: «سیاست فعالتر خاتمی» و «شهید سازی از فاطمه». و حتی به قول سعود الفیصل وزیر خارجۀ سعودی: «ما عراق را با هم آزاد کردیم و اما آمریکا در طبقی طلایی آن را دو دستی تحویل ایران داد». اما در هر صورت اوضاع به اندازۀ این ایام واضح و روشن نبود و بیشتر ایجاد جنگ و تنازع بین شیعه و سُنیّ جهت خنثی سازی طاقت و توان مسلمین مشاهده و به ذهن می رسید (منهای انقلابهای مصر و سوریه که مستقیما استعمار صهیونی را به خطر می انداختند). و لکن زمان مسئله را واضحتر نمود و ثابت شد که سلطه گران غربی بنابر روابطی که از نزدیک با اعراب دارند خوب می دانسته اند که حکومتهای ممالک عربی (بخاطر حفظ خودشان هم که شده) بدین سادگی تن به امور ممنوعه نمی دهند و مشخصا موجودیت استعمار صهیونی را به رسمیت نمی شناسند.

 
     
     
 

نوید افکاری هم (شهید قیام علیه فقر و استبداد) توسط قاتلان ولایت مطلقه اعدام شد؟؟؟!!! و اما چنین می نماید که اعدام ایشان جهت ترس و تخویف مردم ایران و ممانعت از قیام و اعتراضات آنها بوده است. حال سؤال اینست که آیا اعدام نوید افکاری مایۀ ترس و وحشت مردم خواهد شد یا خشم و اعتراضات آنها را بیشتر خواهد کرد؟! و خوب این سؤالی است که مردم ایران در هفته ها و ماههای آینده آن را روشن تر خواهند کرد.

 
     
     
 

عالم گیری و فراگیری تاريخ هجرى - قمرى - راهها و انديشه ها و مکاتب عالمى و فرامکانى و فرازمانى (که همۀ بشريت در همۀ زمانها و مکانها مورد خطاب آنهاست) بايد تعالیم، عقايد، اعياد، تاريخ، و کلا «اصول و فروع تعلیم و تربيت و ابتکاراتشان» انسانى و عالمى و فرازمانى و فرامکانى باشد، تا اينکه (به اقتضای خطاب شان) همۀ بشريت را در برگيرند و همۀ جوامع و اقوام و شعـوب روی زمین در سایۀ آنها احساس برابرى و برادرى و اتحاد نمایند. در غير اين صورت، لياقت و توانايی خود را براى جوابگویی به بشريت روی زمین (در زمانها و مکانهاى مختلف) از دست می دهند و در «محدوده هاى زمانى و مکانى و محلى» محصور می شوند.

 

 
     
     
 

رهبری و نحوۀ انتخاب آن در سماء (به مناسبت روز بَیعت و پیمان): اساس کار و فعالیت عقیدتی - سیاسیِ موحدین آزادیخواه، روی «اختیار و انتخابِ آزاد» قرار دارد؛ از دین و عقیده گرفته تا کلیۀ ارکان زندگی. و اما اختیار و انتخاب خط و رهبری نزد آنها مهمترین امر زندگی بعد از دین و عقیده و مکمل آن و بُعد عملی آن بحساب می آید (خط و رهبری توحیدی، شاخصِ اسلامیت و مسلمانی). و نحوۀ اختیار و انتخاب رهبری در اساسنامۀ سماء (سازمان موحدین آزادیخواه ایران) چنین منعکس شده است.

 
     
     
 

۵ تیر ۱۳۹۹ بیست و نهمین سالگرد تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء) بر اهل توحید و آزادی و اسلام اجتهادی مبارک باد. و بهمین مناسبت مبحثی بنیانی و عقیدتی زیر عنوانِ: «خداشناسی وَحیانی و مُلهِم از آیات ربّانی» را به بشریتِ «دردمند و گرفتار و اسیر شرک و خرافات و لِه شده در غُل و زنجیر استبداد» تقدیم می گردد. همچنین در این مناسبتِ پیروز مجموعه مواضعی صوتی با عنوانِ: «بحثی جامع در مسیر توحید و آزادی» که در اولین سالگرد سماء (۵ تیر ۱۳۷۱) ارائه شده برای اولین بار منتشر می شود.

 
     
     
 

خداشناسی وَحیانی و مُلهم از آیات ربّانی - متأسفانه داستان اسلامیت و مسلمانی و دینداری توحیدی بعد از صدر اسلام (و مشخصا بعد از زوال خلافت راشدۀ اسلامی) روی اساس و مبنای خودش باقی نماند؛ و مسیر دیگری غیر از «دینداری وحیانی - توحیدی» جلو پای مسلمین و جوامع اسلامی قرار گرفت، وضعی که مسلمین را دچار تفرُّق اساسی و فرقه گرایی و گرفتار خطوط و مناهج متضاد گرداند، و حاصل این گمراهیِ عمیق و طولانی «مصائب عظمایی بوده» که در تاریخ اسلام و مسلمین به وقوع پیوسته و دهها فرقۀ ضالّه و بیگانه با مبانی اولیۀ توحیدی و در تضاد با اسلامیت و مسلمانی بوجود آورده است. این وضعیت اسفبار و انحرافی تا جایی پیش می رود که حتی خداشناسی اسلامی هم مبنای وحیانی و توحیدی خود را از دست داده و چیز دیگری از آب در آمد! و رسما و منهجا تصورات و آرای متکلمین و مقولات فلسفۀ یونایی (خداشناسی کلامی - فلسفی) پایۀ خداشناسی مسلمین در مراکز علمی! قرار گرفت. و خوب عامۀ مسلمین هم حتی نسبت به کتاب وحی و آیات قرآن و مبادی اسلامیت و مسلمانی بکلی جاهل گردیده و گرفتار توهمات و عقاید مُختل و مُختلط و آداب و رسومی بلا هدف شدند و «سرنوشت اُمَم سابقه» را پیدا کردند؛ سرنوشتی که حالا هم از دست آن می نالند و پوسیدگی فراگیر داخلی و سلطۀ غدّار اجنبی آنها را با مصائب اساسی روبرو کرده است.

 
     
     
 

حقوق و جان بشر؛ زیر زانوهای دمکراسی غربی و داخــل چنگک هـای استبــداد ولایــت فقیهی - بعد از اینهمه قتل و کشتار و جنایت توسط نظامهای جبار و غدار در سراسر جهان و جدیدا قتل وحشیانۀ «آسیه پناهی» توسط استبداد ولایت مطلقه و خفه کردن «جُرج فُلویْد» توسط پلیس غدار و نژادپرست آمریکا (که فیلم شان هم منتشر شده و ذیلا عرض می شوند)، بالاخره این سؤال مطرح می شود که آیا ممکن است دنیای ما بیش از این میدان سلطه و سیطرۀ ظالمان و تبعیض گران و فرقه بازان نباشد؟! جواب اینست که: بلی چنین چیزی ممکن است؛ و لکن اولین قدم آن (که اصل کار انبیاء بوده است)، همانا غلبه و حاکمیت نگرش انسانی و مبارزه با هر چیزیست که انسانیت انسان را لنگ و ناقص گرداند، اعم از: تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی، و از همه مهمتر «تقسیم بشریت به حاکم و محکوم!»، بنحوی که حاکم همه کاره و فوق قانون و صاحب همه چیز؛ و محکوم هیچکاره و پایین تر از قانون و محروم از زندگی انسانی. و از نظر موحدین آزادیخواه در جامعه ای که چنین تبعیضاتی وجود داشته باشد و خاصتا بشریت به حاکم و محکوم تقسیم شود (که متأسفانه غیر از این کمتر دیده شده)، جامعه ای شرک آمیز و «ارباب - رعیتی» و دارای روابط عبد و معبودی و مبنی بر سلطه گری است، و افرادش غریزی و بی تربیت بحساب می آیند.

 
     
     
 

بعد از بی بی سی؛ و اینهم صدای آمریکا از زبان برایان هوک - برایان هوک بعنوان عضوی از حکومت دونالد ترامپ و نمایندۀ دولت آمریکا در امور ایران، اظهاراتی در رابطه با صدای آمریکا و نحوۀ تعاملش با نظام ولایت مطلقه انتشار داده که بسیار صریح و جالب توجه و بنابر موقعیتی که دارد لایق اخذ و استناد میباشند. همه می دانیم که صدای آمریکا (که به قول برایان هوک بودجه اش توسط کنگرۀ آمریکا تأمین می شود) نه تازه کار است و فاقد سابقۀ کار تبلیغاتی؛ و نه در جزیره ای دور افتاده واقع شده که نداند چه بگوید و چه منعکس کند! و طبعا آن نیز (همانند بی بی سی) تافته ای جدابافته نیست، بلکه کارش بیان کنندۀ سیاست منافقانۀ دُوَل غربی است. و همین است که انتقادات برایان هوک در این موضوع تغییر محسوسی ایجاد نمی کند، مگر اینکه دولت آمریکا و دُوَل غربی نسبت به نظام ولایت مطلقه از سیاست نفاق و دو رویی و مهار آن عبور کنند و بجایی برسند که منافع شان در اسقاط و سرنگونی آن یافت شود. در آن صورت، هم صدای آمریکا و هم اکثر صداهای غربی به زبان می آیند و بجای کارشناسان استبدادی - استعماری! کارشناسان مخالف نظام ولایت مطلقه را به میدان می آورند (البته طیفهای دستچین و مدنظر)؛ و طبعا آن زمان هم خواست و انتخاب مردم ایران نادیده گرفته می شود و پشیزی بحساب نمی آید. بنابر این، وضعیت جوامع استبداد زده (که درهم ریخته و از هم گسسته اند) و اپوزیسیون استعمار زده (که نامشان هم خارجی است) پیچیده تر از آنست که بدین سادگی درمان شود. و خاصتا در جهانی که گرفتار سلطه و هَیمنه و روابط استبدادی - استعماری است، حکمت و لیاقت و صبوری بسیاری می خواهد؛ و شروط درمان آن اینست: یکی اینکه مخالفانِ محکوم بهتر از نظام حاکم باشند (نه فاسدتر و استبدادی تر)، دوم اینکه مخالفان در امور اساسی هماهنگی و اتحاد داشته باشند (نه جنگ و تنازع! حتی قبل از پیروزی!) و سوم اینکه (به مثابۀ سازندگان آینده) فکر و سیاست و برنامه شان مستقل باشد نه اپوزیسیونی! و مخاطبشان مردم باشد نه قدرتهای خارجی!  

 
     
     
 

تلقی کردن بی بی سی بعنوان تافته ای جدا بافته از غرب؟! - بعضی ها بنگاه خبری - سیاسیِ «بی بی سی» را یک مؤسسۀ مستقل و به خود واگذار شده و تافته ای جدا بافته از غرب و دُوَل غربی تصور می کنند (و لا اقل از نحوۀ موضع گیری شان چنین بر می آید)؛ تا جایی که حتی مسئولیت روش اصلاح طلبی آن را نسبت به نظام ولایت مطلقه به گردن خبرنگارانش! می اندازند. و طبعا این چیزی است که خلاف واقع بوده و خیالی میباشد، و اصلا این نوع مؤسسه ها و با چنین مواصفات و استقلالی (اعم از خبری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و........) وجود عینی که هیچ! حتی وجود ذهنی هم ندارند. لازم به ذکر است که منظور از اصلاح طلبی بی بی سی در ایران یعنی «تلاش برای بقای نظام ولایت مطلقۀ مهار شده و تداوم نظام استبدادی - فرقه ای در ایران». 

 
     
     
 

خیالات واهی و انتظارات معجزه ای - تاریخا و من البدایه چند عامل بزرگ و اساسی، گمراهی و بیراهگی بشریت را اجتناب ناپذیر، و بنابر صعب الوصول شدن اهداف و آرزوهای اولیه، ایشان را از میدان واقعیات زندگی به گرداب «خیالات و خرافات و نادیده گرفتن حقایق» سوق داده است؛ و این عوامل بدین قرار هستند:  ۱- ناتوانی روحی و جسمی و عدم التزام به وظایف انسانی و قوانین توحیدی (ناشی از کسالت اخلاقی و فرهنگی و انحطاط بشری)، ۲- ضعف عقلانی و عدم ادراک قواعد زندگی (به علت بدَویت و فقدان تعلیم و تربیت)، ۳- جبرها و موانع زندگیِ آزاد (که حـاکم بر نفس و محیط است). چنین مسیر و کوره راهی (میدان خیالات و خرافات) که از جهان طبیعت و جادۀ حقایق بیرون زده، بشر بیچاره را (بخودی خود) دچار توقعاتِ غیر طبیعی و غیر قابل وصول می نماید؛ و طبعا انتظارات معجزه ای اینچنین بوجود می آیند.

 
     
     
 

ماهیت انتخابات ولایت فقیهی و ضرورت تحریم نمایشات استبدادی - آنچه در اينجا ارائه می گردد، بررسى ماهیت انتخابات در نظام ولایت مطلقه و ضرورت تحريم نمايشات استبدادى است. اما آنچه قبل از هر چیز لازم است دانسته شود اينست که چگونه نظام ولایت مطلقه توان و روى آن را دارد که نمايشات استبدادى را بعنوان انتخابات تبلیغ نماید؟! چرا که «انتخابات و امکان انتخاب» زمانى وجود خواهد داشت که افکار و خطوط مختلف در صحنۀ انتخابات و پیش پای مردم وجود داشته باشند، و در رابطه با اشخاص نیز، هنگامى امکان انتخاب وجود خواهد داشت که بيش از يک شخص و نامزد و با «افکار و برنامه هاى خاص» در مقابل انتخاب کنندگان وجود داشته باشد. و با بودن «افکار و روشهاى متفاوت» و همچنین حضور نامزدهای داراى خط و برنامۀ خاص، انتخابات و امکان انتخاب قابل بحث و بررسی ميشود، و در آن صورت، میتوان از انتخابات و گـزينش افکار و اشخاص و روشهای مختلف صحبت کرد، در غير اينصورت، انتخابات و بحث روى آن سخن بى معنايى خــواهد بود.

 
     
     
 

نظام استبدادی در تضاد با رشد و توسعۀ اقتصادی - اگر بخواهيم به تاريخ همۀ جوامع بشری مراجعه کنيم به يقين درخواهيم يافت که نه مصائب طبيعى مثل زلزله، سيل، آتشفشان و....... نه امراض کُشنده مثل سکته، سرطان، طاعون و....... نه وحوش درنده يا سمىّ مثل گرگ، مار، عقرب و....... هيچ کدامشان (و حتى همۀ آنها با هم!) به اندازۀ استبداد و نظام استبدادى قاتل و مخرب و خطرناک نبوده و نیستند و حیات و زندگی بشری را دچار زحمت و خسارت نکرده اند. و با توجه بهمین واقعیت و خطرناک بودن حداکثری استبداد و نظام استبدادی است که وحشت و اضطراب اصلىِ بشر در تاریخ زندگانی اش از «استبداد و نظامهاى استبدادى» سرچشمه می گیرد؛ و همۀ آثار و مستندات و مکتوبات تاریخی نیز خطرات این مصیبت عظمی و تأثر روان بشری از این پدیدۀ دردناک را با «نثر و نظم» بیان و روایت نموده اند، تا جايى که ترس از استبداد آنچنان وارد عمق روان بشری گشته که سر از داستان ها و افسانه ها و جنایات باور نکردنی در آورده است. و در همین راستا واقعیت اینست که بسيارى از جوامع بشری و اَبنای آن از خوف «نظامهاى استبدادى» خود را به آب و آتش زده و حتی خودشان را به آغوش درندگان انداخته و در جنگلها و کوهها آواره شده اند! و از ترس مستبدین به مناطق خطر خيز پناه برده اند. و طبعا در این مسیرهای پر خطر بشریت زیادی (جهت یافتن پناهگاهی) جان عزیزش را از دست داده و یا گرفتار وضعی مصیبت بار شده است؛ و لکن اصل مصیبت و بلای عظمی در تمام تاريخ همانا استبداد و نظام استبدادى بوده است.

 
     
     
 

القُدسُ لَهُم: در سایۀ آل سعود و آل خمینی و انحطاط فراگیر - اینست که می بینیم میلیونها مسلمان مقهور و استبداد زده، ناچارا و محرومانه (و بنابر ظلم و فقر و تبعیض و بی قانونی) راه پناهجویی به غربِ استعمارگر و الحادی و نامسلمان در پیش گرفته و در ممالک آنها پناه جسته اند؟! و آنگاه آیا همۀ جهات و اطراف معتقد نیستند که نظامهای حاکم بر جوامع اسلامی حتی بیش از نظام اشغالگر و غاصب صهیونی حقوق مسلمانان را پایمال می سازند؟! و مشخصا آیا مسلمانانِ تحت سلطۀ نظام صهیونی و کسانی مانند رائد صلاح (رئیس حرکت اسلامی فلسطین - شمال) محرومتر و زیر فشار بیشتری قرار دارند؛ یا علمای مذهبی عربستان سعودی (مانند سلمان عَوده) و اصلاح طلبان ایران (مانند موسوی و کروبی)؟! ای کاش «مسلمانان در ممالک خودشان» به اندازۀ مسلمانان اروپا و آمریکا و حتی فلسطینِ غصب شده (اسرائیل) آزادی بیان و انتخاب داشتند.