بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

سی و هفتمین سالروز پایه ریزیِ

خط و منهجِ «تـوحیدی - اجتهـادی»

۱ بهمن ۱۳۹۹ مصادف با سی و هفتمین سالروز پایه ریزیِ خط و منهجِ «توحیدی - اجتهادی» است، خط و منهجی که توسط موحدین آزادیخواه پایه ریزی و به مِنصّۀ ظهور رسید. و الحمد لِلّه با استمرار و تداوم این خط و منهج طی این چند دهه فعالیتهای زیادی در راه توحیدی و آزادی و اسلام اجتهادی (علیرغم حاکمیت استبدادیِ ولایت مطلقه و آوارگی موحدین آزادیخواه) صورت گرفت و بعد از ۸ سال منتهی به تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران گردید. همچنین شکرگذار خالقمان هستیم که ما را عمری بخشید تا در خدمت این مسیر توحیدی و آزادیخواهانه باشیم و فکر و فرهنگِ «توحیدی - اجتهادی» را در حد وسیعی تبیین و تدوین نماییم. حال بدین امید هستیم (توکل توحیدی) که روزی وارد مرحلۀ فعالیت «آزاد و علنی» شویم و در میان مردم خود این امر پیروز و مبارک را تداوم و جامۀ عمل پوشیم. بهمین مناسبت دو بحث عقیدتی را تقدیم مردم مظلوم و سرکوب شدۀ ایران و خاصتا اهل توحید و آزادی می نماییم: ۱- «توکل توحیدی: امید به قوانین ناشناخته در سایۀ قوانین شناخته شده». ۲- «مادیت و غریزه گرایی، توحید و کمال جویی». همچنین دو سرود زیبا را بهمین مناسبت (به زبان کردی) هدیۀ مشتاقان نغمه های روح بخش و دلنواز می نماییم (صوت و تصویر)، باشد که همه راهگشا و ذی نفع باشند.