مُدَلّل سازی مناسبتِ مَـــــولِدالنّبی -  اینست که از نظر موحدین آزادیخواه، نه صدر اسلام بهترین دوران اسلام و اسلامیت بوده است (چرا که بنابر نصوص قرآن این بُرهه از زمان دوران بعث توحیدی و دوران هجرت و جهاد و دوران تأسیس و عبور از بزرگترین مصائب محسوب می شود)، و نه مردم صدر اسلام بهترین مردمان روی زمین بوده اند؛ و حتی مردم آن دوره بنابر نصوص قرآن و حقایق تاریخی، مردمانی «بدوی و کافرکیش و قبیله پرست» و به قول قرآن «لَفی ضَلالِ مُبین» بوده اند. و اگر غیر از این بود، بعد از چند دهه نظام خلافت اسلامی - شورایی، و بعد از اینهمه رنج رسول و صحابه، کار مسلمین به انحراف کشیده نمی شد و سر از پادشاهی و ملوکیت و سلطنت استبدادی در نمی آورد؛ و سرنوشت مسلمین به روزگار کنونی و «وضع استبدادی - استعماری» منتهی نمی گشت. بگذریم از اینکه بنابر «ذات کارهــا» هیچ بدایتی بهترین حال نیست؛ بلکه هر بدایتی مملو از نقایص و مشاکل و عیوب است، و این مرور زمان است که آن را اصلاح و تکمیل می کند.

 
     
     
 

 
 

بحثِ: سازشکاری و سازشکار - از رهبری سماء:
تاریخ ایراد:
 ۱۸ شوّال ۱۴۱۴ ۱۱ فروردین ۱۳۷۳ 
تاریخ انتشار: ۵ صفر ۱۴۴۱ - ۱۱ مهر ۱۳۹۸

 
 
     
     
 

 

 
     
     
 

رمضان و حکمت روزه داری

 
     
     
 

به مناسبت ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ (که مصادف با بیست و هفتمین سالگرد هجرت موحدین آزادیخواه به پاکستان است) این تصویر خاطره انگیز از رهبر سماء تقدیم اهل توحید و آزادی می گردد. این تصویر در بهار ۱۳۷۱ (بهار هجرت) گرفته شده است

 
     
     
 

طبیعت هجرت و اهـــــداف مهاجرین - تـاریــــخ ایــــراد: ۲۴ شــوال ۱۴۱۳ - ۲۸ فروردین ۱۳۷۲  

 
     
     
 

 

 
     
     
 

 
     
     
 

اعلام موجودیت سماء (مواضع فکری - سیاسی، و روش مبارزه) تــاریـــــخ ایــــــراد: ۴ رجــب ۱۴۱۵ - ۱۵ آذر ۱۳۷۳ 

 
     
     
 

یا محمّد یا رسول اللّه، به مناسب مَولِد النّبی - سامی یوسف

 
     
     
 

توحید و استقلال: استقلال چگونه و با چه کسانی بدست می آید (١ و ٢) ١٤١٤ هـ.ق - ۱۳۷۲ هـ.ش 

 
     
     
 

دعای «خداوندا» - به مناسبت ۲۹ خرداد سالگرد شهادت شریعتی، دعای «خداوندا» که یکی از دعاهای پر مُحتَوای ایشان است «با صوت و صورت» تقدیم می گردد. یادش مُکرّم و گرامی و خالقش از او راضی باد.

 
     
     
 

به مناسبت ۵ تیر ۱۳۹۶ (سالروز تأسیس سماء) این تصویر از مؤسس سماء تقدیم می گردد. لازم به ذکر است که این تصویر در ۵ تیر ۱۳۷۰ و در محل تأسیس اخذ شده است.

 
     
     
 

دعای «ربَّنا» با صدای استاد آواز محمد رضا شجریان

 
     
     
 

بهار آمد! بهار گلها و دلها آمد!

 
     
     
 

سرودِ: عقیده و هدف

 
     
     
 

اوقاتی که پوشش زنان ناشیرین می شود!

 
     
     
 

رابطۀ سیاست و کار سیاسی با اسلام و مسلمین

 
     
     
 

ســـرود عقیـــده و هـــدف

 
     
     
 

توحید و آزادی (مُوحِّدین آزادیخواه)

 
     
     
 

امر به دیگران و فراموش کردن خود؟!

 
     
     
 

نظرات و مواضع زير سلطه

 
     
     
 

اهداف و شعارهای سماء

 
     
     
 

دروغهای کیهانی؟؟؟ کیهان خامنه ای و عنوانهای درشت و شاخدارش و مواضع پر کینه و تکفیری اش:

 
     
     
 

هر کسی و هر حزب و سازمانی و هر نظام و حکومتی در رابطه با افکار و عقاید مختلف و جهات و موضوعات گوناگون میتواند دارای یکی از این «مواضع اساسی» باشد:
۱- میتواند موضع «موافق و هم رأی» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.
۲- میتواند موضع «مخالف و متفاوت» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.
۳- میتواند موضع «جنگی و مسلحانه» داشته باشد، در ابعاد نظری و عملی.

 
     
     
 

ایران مسلمان: خلیج مسلمین یا خلیج همیشه فارس؟! نام پیروز و اتحاد آفرین «خلیج مسلمین» مُبیِّن موضع توحیدیِ اسلام و مـــأخوذ از ماهیت اسلامی اُمّت ایران و همۀ اقوام و مذاهب مختلفۀ آنست. این موضع راهگشا در عمق خودش حامل اتحاد و همبستگی مردم و یکپارچگی مملکت و زمینه ساز حفظ و حراست ایران از تجزیه و تلاشی است. همچنین خلیج مسلمین «پیام رسان اُخوّت و برادری» برای جوامع مسلمانِ همجوار و همۀ عالَم بشری است، و چنین اقدام مبارک و اتحاد آفرینی میتواند نزاع و اختلاف جوامع منطقه را برطرف و «تعاون و همکاری و تفاهم» را به ارمغان آورد. زیرا این آب راهه خلیجِ مشترک فارس و عرب و دیگر اقوام مسلمان و کلا خلیج مسلمین است. اما «خلیج همیشه فارس» بیانگر ظلم و تبعیض و نژادپرستی و مشخصا اسلام ستیزیِ الحادی - غربی و با رنگ و لعاب باستانی - مجوسی است. و خاصتا خلیج همیشه فارس بیانگر ماهیت تجزیه شدۀ مردم ایران و عامل تفرق و تنازع و درگیری داخلی! و آنگاه پیامی خصمانه خطاب بهممالک و جوامع همجوار و خاصتا جوامع عربی است! و از همه بارزتر و آشکارتر به مثابۀ نشان دادن چراغی سبز به حضور استعمارگران و اجانب اسلام ستیز می باشد.

 
     
     
 

انتخابات افغانستان - آخرین جنگ افزار سرکوب و ابتدایی ترین وسیلۀ انتخابات؛ و حضور گستردۀ خر و اُلاغ؟!

 
     
     
 

 
     
     
 

 
     
     
 

 
  چهار موضوع اساسی در قرآن  
     
     
 

 
     
     
 

تَوَکُل توحیدی (اعتماد بر قوانین توحیدیِ ناشناخته بنابر قوانین شناخته شدۀ توحیدی)
تـاریـــخ ایــــراد: ۲۹ ربیع الأول ۱۴۱۵ - ۱۵ شهریور ۱۳۷۳

 
     
     
 

تواضع سازمانی (جهت تحقق سازمان و سازماندهی
تاریخ ایراد: ۵ محرم ۱۴۱۳ -
 ۱۴
تیــــــــر ۱۳۷۱

 
     
     
 

سخنرانی رهبر سماء در اولین مراسم سالگرد تأسیس: شامل نحوۀ تأسیس، مشاکل دورۀ تأسیس، دشمنان اساسی، و مواضع فکری - سیاسی. و این سند اساسی فی الواقع خلاصه ای از سماء و منهج توحیدی و آزادیخواهانۀ آنست.
 
«بخش اول». «بخش دوم»
تـاریـــخ ایــــراد: ۲۶ ذوالحجــــة ۱۴۱۲ -
 ۵
تیــــر ۱۳۷۱

 
     
     
 

وحدت آزادی و سازمان
 (خودمحوری و خدامحوری)
تـــاریـــخ ایــــراد: ۸ شـــوال ۱۴۱۴ -
 ۲۸
فروردین ۱۳۷۳

 
     
     
 

بـحـثـهــــــای تـــــأسـیـــــــس
 (
۱۴ ذوالحجـــة ۱۴۱۱ - ۵ تیــــر ۱۳۷۰):
تــاریخچۀ تــــاسیس - قسـمت الـف
تــاریخچۀ تــــاسیس - قسـمت بــاء
بحــــث تــــوحیــــد - قسمـــت الـف
بحــــث تـــــوحیـــد - قسمـــت بــاء
بـحــــــث آزادی - قسمــــت الـــــف
بـحــــــث آزادی - قسمـــــت بـــــاء

 
     
     
 

رهبری توحیدی - اجتهادی
تــاریـــــخ ایــــــراد:
۷ محرم ۱۴۱۲ –

 ۲۷
تیر ۱۳۷۰

 
     
     
 

اسلام حقیقی و اسلام عرفی  - کردی
۱۴۱۴ هـ.ق - ۱۳۷۲ هـ.ش

 
     
     
 

خلقت و تقوی
۱۴۱۲ هـ.ق - ۱۳۷۱ هـ.ش

 
     
     
 

ظنّ و عِلم در میدان توحید و تَقوی
۲۷ محرم ۱۴۱۳ - ۵ مرداد ۱۳۷۱

 
     
     
 

بسوی تحقق ارزش هــا
۱۲ جمادی الاول ۱۴۱۲ -
 ۳۰ آبـــــــــان ۱۳۷۰

 
     
     
 

شرح و تبیین سورۀ کوثر و تفسیرات فرقه ای
تــاریــــخ ایــــــراد: ۱۴۱۲ هـ.ق -
 
۱۳۷۱ هـ. ش

 
     
     
 

دینداری مُخلصانه و تـوحیدی:
 إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (زُمَر -
۱۱):
«
همانا من امر شده ام که الله را مخلصانه عبادت و اطاعت کنم، زیرا دین و قانون مختص اوست».
 وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (یونس -
۷۲):
 «
و امر شده ام که جــــزو مسلمین باشم».
وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فُصِّلت -
۳۳):
 «
و چه چیزی بهتر از آن قول و سخنی است که کسی بسوی الله و منهج توحیدی دعوت نمود و در این راستا عمل صالح و سازنده انجام داد و گفت که من از مسلمین هستم».
 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عِمران -
۶۴):
 «
و اگر دعوت توحیدی را نپذیرفتند، آنگاه بگویید که شاهـــد باشید ما مسلمان هستیم».
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (آل عِمران -
۱۰۲):
 «
ای اهل ایمان، در رابطه با الله و قوانینش تقوی و التزام داشته باشید، چرا که تقوای الهی و التزام توحیدی بر حق و رواست، و تنها روی دین اسلام بمیرید».

 
     
     
 

مصدر اصلی مطالب و مواضع سماء - مصدر اصلی مطالب و مواضع فکری، فرهنگی، و سیاسی سازمان موحدین آزادیخواه ایران، شبکۀ سماء: samaa.org است. بنابر این، مطالب و مواضع نهایی سماء تنها از این شبکه قابل اخذ و دریافت می باشد. و آنچه خارج از این شبکه وجود دارد: اولا ممکن است از اصلاح و تجدید نظرهایی که در مطالب و مواضع سماء صورت می گیرد، بی بهره بماند. ثانیا به علت مشکلات پخش و نشر و احتمال تحریفات عَمدی، دریافت مطالب و مواضع نهایی از شبکۀ سمـاء یک امر ضروری است. و طبعا اگر متن و مطلبی (در هر جا و مکانی) با متون و مطالب شبکۀ سماء متفاوت و مختلف باشد، سماء در برابر آن «مسئولیتی» نخواهد داشت.

 
     
     
 

مُخاطبان مُوَحِدین آزادیخواه - سازمان موحدین آزادیخواه ایران، جهت احیای مُجدد «اسلام ومسلمانی» و ابلاغ و ارائۀ اسلام اجتهادی (توحید و آزادی) و حاکمیت و اقامۀ دین توحیدی اسلام بوجود آمده است. اینست که مخاطبان اصلی و بالفعل موحدین آزادیخواه، مسلمین و جوامع اسلامی و کسانی هستند که دنبال «ماهیت واقعی اسلام و حقیقت دین اسلام» هستند، نه ثبوت حقانیت آن و نه ثبوت خدایی بودن آن و نه ثبوت وجود الله رب العالمین. به عبارت دیگر مُحتوی و تبیینات و جوابهای موحدین آزادیخواه، بیشتر متـوجه مسلمین و کسانی است که در محدودۀ دین اسلام می اندیشند و میخـواهند اهل «توحید و آزادی» باشند. و همین است که افکار و عقاید سماء اکثرا برای چنین افراد و جوامعی راهگشا و قناعت آفرین است. و طبعا کسان و جریاناتی که خارج از محدودۀ اسلام و مسلمانی قرار می گیرند در مرحلۀ دوم کار واقع می شوند، و دعوت و اِقناع آنها «با عبور از مرحلۀ اول» معنای بیشتری میدهد.

 
     
     
 

اِتخاذ مَواضع روی واقعیات مُبَیَّن - زمانی امر و خبری به درستی به مردم می رسد که: اولا «کل واقعیت» در رابطه با امر و خبر مورد نظر در میان مردم منعکس شود (نه گوشه ها و بریده هایی از آن). بدین معنا که خبر و حَدَثی مثل جسدی مُثله شده در نیاید؛ بلکه وقوع امری و حدوث چیزی «بی کم و کاست» بیان و منتشر گردد. و گرنه دنیای کِذب و تهمت و عداوت بوجود می آید و کمتر سخن و خبری جای تکیه و اعتماد می شود. ثانیا هر واقعه و امر و خبری جهت مفهــوم و مُدلل شدن، باید همراه با «ابلاغ و تبیین مصدر» و عامل واقعه و حَدَث باشد، چرا که خیلی چیزها حادث می شوند، اما بعضی زوایا و علل آنها از انظار عمومی و نگاه رایج  پنهان و نامعلوم می مانند. اینست که جهت شناخت واقعی و «موضعگیری صحیح» نسبت به هر امر و خبر و روی دادی (علاوه بر تعقیب و دریافت تمام واقعیت)، تبیین و تفسیر مصدر «و عامل وقایع و اخبار» بسیار ضروری میشود. بدین ترتیب، با تحقق این «دو شرط اساسی» میتوان گفت که خبر رسانی درست و مناسبی صورت گرفته است.

 
     
     
 

 
     
 
 
     
 

 

بهار آمد! خوش آمد! بهار تجدید حیات آمد! بهار دل گشا آمد! بهاری که کرونا آن را زیر هیمنۀ خود گرفته است! اما هیمنۀ کرونایی نه به اندازۀ هیمنۀ استبدادی قاتل و کشنده است؛ و نه قرار است مانند کرونای ولایت مطلقه و دیگر کروناهای استبدادی - استعماری دهها سال دوام بیاورد!

 
     
 
     
 

ماهیت انتخابات ولایت فقیهی و ضرورت تحریم نمایشات استبدادی - آنچه در اينجا ارائه می گردد، بررسى ماهیت انتخابات در نظام ولایت مطلقه و ضرورت تحريم نمايشات استبدادى است. اما آنچه قبل از هر چیز لازم است دانسته شود اينست که چگونه نظام ولایت مطلقه توان و روى آن را دارد که نمايشات استبدادى را بعنوان انتخابات تبلیغ نماید؟! چرا که «انتخابات و امکان انتخاب» زمانى وجود خواهد داشت که افکار و خطوط مختلف در صحنۀ انتخابات و پیش پای مردم وجود داشته باشند، و در رابطه با اشخاص نیز، هنگامى امکان انتخاب وجود خواهد داشت که بيش از يک شخص و نامزد و با «افکار و برنامه هاى خاص» در مقابل انتخاب کنندگان وجود داشته باشد. و با بودن «افکار و روشهاى متفاوت» و همچنین حضور نامزدهای داراى خط و برنامۀ خاص، انتخابات و امکان انتخاب قابل بحث و بررسی ميشود، و در آن صورت، میتوان از انتخابات و گـزينش افکار و اشخاص و روشهای مختلف صحبت کرد، در غير اينصورت، انتخابات و بحث روى آن سخن بى معنايى خــواهد بود.

 
     
     
 

نظام استبدادی در تضاد با رشد و توسعۀ اقتصادی - اگر بخواهيم به تاريخ همۀ جوامع بشری مراجعه کنيم به يقين درخواهيم يافت که نه مصائب طبيعى مثل زلزله، سيل، آتشفشان و....... نه امراض کُشنده مثل سکته، سرطان، طاعون و....... نه وحوش درنده يا سمىّ مثل گرگ، مار، عقرب و....... هيچ کدامشان (و حتى همۀ آنها با هم!) به اندازۀ استبداد و نظام استبدادى قاتل و مخرب و خطرناک نبوده و نیستند و حیات و زندگی بشری را دچار زحمت و خسارت نکرده اند. و با توجه بهمین واقعیت و خطرناک بودن حداکثری استبداد و نظام استبدادی است که وحشت و اضطراب اصلىِ بشر در تاریخ زندگانی اش از «استبداد و نظامهاى استبدادى» سرچشمه می گیرد؛ و همۀ آثار و مستندات و مکتوبات تاریخی نیز خطرات این مصیبت عظمی و تأثر روان بشری از این پدیدۀ دردناک را با «نثر و نظم» بیان و روایت نموده اند، تا جايى که ترس از استبداد آنچنان وارد عمق روان بشری گشته که سر از داستان ها و افسانه ها و جنایات باور نکردنی در آورده است. و در همین راستا واقعیت اینست که بسيارى از جوامع بشری و اَبنای آن از خوف «نظامهاى استبدادى» خود را به آب و آتش زده و حتی خودشان را به آغوش درندگان انداخته و در جنگلها و کوهها آواره شده اند! و از ترس مستبدین به مناطق خطر خيز پناه برده اند. و طبعا در این مسیرهای پر خطر بشریت زیادی (جهت یافتن پناهگاهی) جان عزیزش را از دست داده و یا گرفتار وضعی مصیبت بار شده است؛ و لکن اصل مصیبت و بلای عظمی در تمام تاريخ همانا استبداد و نظام استبدادى بوده است.

 
     
     
 

القُدسُ لَهُم: در سایۀ آل سعود و آل خمینی و انحطاط فراگیر - اینست که می بینیم میلیونها مسلمان مقهور و استبداد زده، ناچارا و محرومانه (و بنابر ظلم و فقر و تبعیض و بی قانونی) راه پناهجویی به غربِ استعمارگر و الحادی و نامسلمان در پیش گرفته و در ممالک آنها پناه جسته اند؟! و آنگاه آیا همۀ جهات و اطراف معتقد نیستند که نظامهای حاکم بر جوامع اسلامی حتی بیش از نظام اشغالگر و غاصب صهیونی حقوق مسلمانان را پایمال می سازند؟! و مشخصا آیا مسلمانانِ تحت سلطۀ نظام صهیونی و کسانی مانند رائد صلاح (رئیس حرکت اسلامی فلسطین - شمال) محرومتر و زیر فشار بیشتری قرار دارند؛ یا علمای مذهبی عربستان سعودی (مانند سلمان عَوده) و اصلاح طلبان ایران (مانند موسوی و کروبی)؟! ای کاش «مسلمانان در ممالک خودشان» به اندازۀ مسلمانان اروپا و آمریکا و حتی فلسطینِ غصب شده (اسرائیل) آزادی بیان و انتخاب داشتند.

 
     
     
 

۱ بهمن سالروز پایه ریزی خط اجتهادیِ موحدین آزادیخواه - زمستان ۱۳۶۲ «سرآغاز عملیِ» مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه و مبداء پايه ريزى خط و منهج اجتهادیِ موحدين آزاديخواه است. و بهمین مناسبت سازمان موحدين آزاديخواه ايران اين سالگرد «پيروز و اجتهادی و تحول آفرین» را به همۀ موحدين و آزاديخواهان و به تمام اقوام و جوامع مسلمان «تبريک و تهنیت» عرض می کند.

 
     
     
 

تشابه اظهارات زینب ابوطالبی و سلیمان دمیرِل - «کسی که اعتقاد ندارد (یعنی معتقد به نظام ولایت مطلقه نیست و ولایت مطلقۀ خامنه ای را قبول ندارد) جمع کند از ایران برود». این سخنی است که زینب ابوطالبی مجری یک تلویزیون نظام ولایت مطلقه (با صوت و صورت) آن را اظهار داشته است. لکن آنچه باید باز شود و روی آن بحث و نقادی صورت گیرد، هماهنگی و انسجام این اظهار نظر با کل ماهیت نظام ولایت مطلقه و جاری و ساری بودنش در تمام ارکان زندگی مردم ایران و تحمیل و فرض آن بر تمام ایرانیان می باشد، بنحوی که با عدم تن دادن به مبنای این نظام سیاسی و حاکم بر ایران، محرومیت و متعاقب آن مشکلات سیاسی، سرنوشت حتمی و محتوم هر فرد و جریان و جماعتی می باشد.

 
     
     
 

قاسم سلیمانی، سردار فرقه گری و عامل استبداد و استعمار علیه قیامهای مردمی - موضوع جالب توجه اینست که: چرا نظام ولایت مطلقه با همۀ اطراف میتواند بسازد و سازش نماید؛ لکن حاضر نیست با مردم ایران بسازد و با آنها سازش نماید! و تنها با مشت آهنین به اعتراضات و خواستهای آنها جواب میدهد؟! جواب چنین سؤالی بسیار کلیدی و در عین حال ساده است، و قضیه بدین قرار است: نظام ولایت مطلقه با هر طرفی سازش و مصالحه نماید «موجودیتش محفوظ است» و میتواند با آنها زد و بند و معامله داشته باشد؛ و لکن مردم ایران قصد جانش را می کنند و تغییر ماهیت و حتی برکناری آن را مدنظر دارند؛ و به محض نرمش و سازش و گشایش، موضوع اصلاح و یا تغییر نظام به میان می آید. و در نتیجه به اندازه ای که حتی از اصلاح طلبانی مانند موسوی و کروبی می ترسد؛ از آمریکا و همۀ دول ناتویی نمی ترسد؛ کمااینکه می بینیم آنها را حبس و زندانی کرده و بخاطر اعتراضات و مطالباتشان آنها را نمی بخشد. لکن معلوم است که ترور و قتل قاسم سلیمانی هم (و فرماندهان همراهش) مانع از سرگیری مذاکرات و سازشهای مجدد با آمریکا و دُوَل ناتویی نمی شود؛ چونکه تا حال قصد جانش را نکرده و دنبال تغییر نظام ولایت مطلقه  نیستند، بلکه می خواهند آن را در اختیار خود گرفته و آلت دست خود سازند. اما مسئلۀ دوم توازن قواست، بدین معنا که نظام ولایت مطلقه (و هر نظام استبدادی) با مردمی ضعیف و پراکنده و بی سلاح و بی امکانات روبروست، لکن وقتی که قضیۀ اطراف خارجی و قدرتهای استعماری مطرح می شود، توازن قوا و بل «تفوُّق قوی» به میان می آید. و اینجـاست که سازشها و نرمشهای قهرمانانه ظاهر می شوند؛ و مثلا همۀ اورانیوم غنی شده بنابر «نقیزۀ ناتویی» راهی خارج می گردد. یا در مقابل ترور و قتل نور چشم نظام (قاسم سلیمانی - و همراهانش) بعد از اینهمه حرافی و الفاظ گُنده گُنده و تهدیدات فوق العاده! به پرتاب چند موشک غیر مؤثر و از قبل اعلام شده! بسوی مقرات آمریکایی بسنده کردند (انتقام سخت!!!)، تا مبادا سربازان آمریکایی صدمه ای ببینند و آمریکا انتقامی بگیرد که هرگز فراموشش نکنند. اینست که مستبدین در مقابل مردم بی دفاع درنده خو و در مقابل صاحبان قدرت خوار و ذلیل هستند.

 
     
     
 

دستاشو مُشت کرده (دستهایش را مشت کرده است)؛ سرودی اجتماعی - سیاسی - اقتصادی، و بیانگر رنجهای چهل سالۀ مردم ایران و تهمت و هتاکی نظام استبدادی در حق این مردم رنجور و بلا زده است، مردمی که طی چهار دهه زندگیِ ناکام در سایۀ استبداد ولایت فقیهی تبدیل به محرومان و دوزخیان روی زمین گشته اند، و اکنون مجبورند: یا در برابر تداوم استبداد سرکوبگر ساکت شوند و بر این وضعیت تیره و تار افزوده گردد، یا سینه هایشان را در برابر تفنگ و گلولۀ استبدادی پهن نمایند و خطرات مقابله با این نظام سفاک را به جان بخرند، و بعضی هم (خاصتا بعد از سرکوب اعتراضات) طریق آوارگی و مسیر ترک وطنی را در پیش گیرند. این سرود توسط ترانه سرایی با نام مستعار «هیچکس» و به مناسبت قیام به خون کشیدۀ آبان ۹۸ و با صدایی دردمندانه و پر احساس سروده شده است، و در واقع خواهان تغییر وضع موجود و قیام علیه این وضع پر تبعیض و پر فساد و استبدادی است.

 

 
     
     
 

 
     
     
 

تعامل جنگی نظام ولایت مطلقه با مردم ایران - نظام ولایت مطلقه طی چهل سال استبداد و سرکوبگری و خاصتا بعد از قیام دانشجویی (تیر ماه ۷۸) و قیام جنبش سبز (سال ۸۸) و قیامِ ضد فساد و بیکاری (دی ماه ۹۶) و قیام فعلی  (در اعتراض به سه برابر کردن قیمت بنزین) ثابت نموده که نظامی ضد بشری و ضد مردمی و ضد اسلامی است و هر نوع اعتراض و حرکتی را (اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و صنفی و......) تنها به زور سلاح و سرکوب و قلع و قمع جواب می دهد. و بنابر این حق آنست که چنین نظام فاسد و جنایتکاری بیش از این تحمل نشود و بعد از چهل سال استبداد و سرکوبگری و قتل و کشتار بی رحمانه توسط مردمِ بجان آمدۀ ایران برکنار و ساقط گردد.

 
     
     
 

مَولِد النّبی و سالروز ولادت رسول الله محمد مصطفی بر اهل توحید و آزادی مبارک باد - مُولِد النّبی و سالروز ولادت رسول الله محمد مصطفى (ص) آخرين پيامبر توحيد و آزادی و نماد انسان موحد و متکامل بر تمام مسلمين و بر همۀ انسانهای حق جو و عدالت خواه مبارک باد.

 
     
     
 

نالۀ هلال شیعی از چنگ ظلم و فساد ولایت فقیهی - پیشاپیش باید گفت: اصطلاح «هِلال شیعی» یک اصطلاح استبدادی - استعماری - وَهمی است و چنین منطقه ای با چنین هویتی وجود عینی ندارد، و ممالک ایران و عراق و سوریه و لبنان مناطقی هستند که از اقوام و مردمان متعدد و دارای مذاهب مختلف شکل گرفته اند، و تک مذهبی در هیچیک از آنها به چشم نمی خورد. و لکن منظورشان از تسمیۀ هلال شیعی در رابطه با این مناطق متعدد الاَعراق و متنوع المذاهب، محدودۀ سلطه و سیطرۀ نظام ولایت فقیهی است، که به زور استعمارگرانِ خارجی (غربی - روسی) و تبانی فرقه بازانِ غدّار با این اشغالگران جامۀ عمل پوشیده است.

 
     
     
 

۱۱ مهر روز کار و استقلال (خود اِتکایی)  بر موحدین و استقلال طلبان مبارک باد -  احزاب و سازمانها و اعضایشان باید اثبات نمایند که با تکیه بر زحَمات و تلاشهای خود مبارزه شان را ایجــاد و ادامه داده اند؛ نه با تکیه بر قدرتهای استبدادی - استعماری؛ و نه بنابر زور سلاح! و سلطه گری بر مردمی که قرار است او را نجات دهند؟! و اینهم زمانی میسر میشود که یک مبارزه حاصلِ ایمان، تلاش، و فداکاری اعضایش باشد؛ نه دکانی برای منفعت طلبی و باندبازی و سرقت و دزدی. باشد که چنین راه و روشی در جوامع ما رایج شود و بشریت مسلمان و احزاب و سازمانها را از وابستگی به اجانب و از وابستگی به زور سلاح بی نیاز گرداند؛ و به تبع آن این رسم توحیدی و استقلال طلبانه (که تکیه گاه موحدین آزادیخواه است) به مردم ثابت نماید که احزاب و سازمانها و اعضایشان، نه مُفت خوارانی انگل و سربار مردم! یا وابسته به اجانب سلطه گر، بلکه فعالان و تلاشگران متکی بخود هستند و بصورت سازماندهی شده کار و فعالیت میکنند.

 
     
     
 

سپتامبر سعودی: هجوم ولایت فقیهی و اجباری شدن تشدُّد غربی - بعد از سپتامبر سعودی و هجوم وسیع هوایی و موشکی به تأسیسات نفتی و حساس آرامکو از طرف نظام ولایت مطلقه یا شرکایش (که منتهی به توقف بیش از نصف صادرات نفتی عربستان سعودی گشت) اوضاع جدیدی را بوجود آورده است، اوضاعی که هم بسیار متفاوت بوده و نزاع آفرین تر است، و هم بازگشت به ما قبل این حادثه را بسیار پیچیده کرده است. اما باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا واکنش امریکی - سعودی علیه نظام ولایت مطلقه جنگی و حربی خواهد بود؛ یا اینکه بر فشار بیشتر اقتصادی - سیاسی متمرکز می شوند. این نزاع غربی - ولایت فقیهی (بگذریم از تفاوتها و از جمله عدم توازن قُوا) مشابه نزاع تاریخیِ امپراتوری های روم و ساسانی و یادآور این آیات قرآنی است: غُلِبَتِ ٱلرُّومُ، فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَ هُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِى بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (روم - ۲ تا ۴): «روم مغلوب گردید، در نزدیکترین مکان {نسبت به جزیرة العرب - شام}، و اما بعد از غلبۀ فارس بر روم، به زودی رومی ها غلبه می کنند، طی چند سال، و این امر الهی است، و گذشته و آینده طبق قوانین توحیدی حرکت می کند، و در آن هنگام اهل ایمان و اسلام {که خارج از منظومۀ این ظالمان هستند} شاد و خوشحال می شوند». بنابر این، دعای مُحِقّ و توحیدی ما چنین است: اللّهُمَّ اِدفَعِ الظّالِمینَ بِالظّالِمين واجْعَلْنا مِنْ بَينِ اَيْدِيهِمْ ناشِطین: «ای خدای وحید و یکتا؛ ظالمان را بوسیلۀ ظالمان دفع و زائل نما و در میانۀ جنگ و نزاع آنها (و تجلّی آزادی) مارا مُتحرک و فعّال گردان».

 

 
     
     
 

کمکهای مُتقابل دُوَل غربی و نظام ولايت مُطلقه : دُوَل غربی و نظام ولایت مطلقه از اول تا حال دارای روابطی پیچیده و دشمنی ها و همکاریهای زیادی بوده اند. اما حقیقتا دشمنی های غرب بیشتر برای مهار و استخدام نظام ولایت مطلقه بوده نه برای «تغییر و اِسقاط آن»؛ و کمک به حکومت بعثی عراق در جریان جنگ هشت سالۀ صدام و خمینی، و یا همکاری با مخالفان مسلح ایرانی، نمونۀ این دشمنی ها جهتِ «مهار و استخدام آن» بوده است. این بود که با ترک ظاهری مسئلۀ صدور انقلاب (توسیع شیعه گری صفوی) بعد از مرگ خمینی و نوشیدن جام زهر آتش بس، کمک به مخالفان این نظام هم بسیار نامحسوس و تقریبا پایان پذیرفت! و حتی امثال سازمان مجاهدین خلق طی زد و بندهای بعدی ملحق به «فهرست ارهابیون» گشتند. و از همین رو میباشد که بعد از مرگ خمینی و پذیرش آتش بس با عراق، اکثر دشمنی ها جنبۀ تبلیغـاتی و هیاهو را داشته! و در پنهان و پشت پرده اصلِ مسئله مبنی بر «معاملات و زد و بند» بوده است. اینست که همکاریهای دول غربی و نظام ولایت مطلقه دراین چند دهه بر دشمنی هایشان چربیده است.

 
     
     
 

 

 
     
 
     
 

تضاد مواضع غربی نسبت به نظام ولایت مطلقه - اما مسئلۀ اساسى اينست که دُوَل غربى نظام ولايت مطلقۀ مسلح و مهار نشده را به هیچ وجه تحمل نمی کنند، و در نتيجه: يا بايد اين نظام تسليم شود و با دُوَل ناتويى غرب «سازش اساسی» نمايد، و يا اينکه جنگ و درگيرى غرب با نظام ولايت مطلقهاجتناب ناپذیر خواهد بود. و این شِقّ اخیر چيزى است که نه غرب خواستار آنست و نه نظام ولايـت مطلقه میخواهد آن را حتى بشنود، زيرا چنين برخوردى: اولا به سقوط  نظام استبدادى ولايت مطلقه منجر می شود، و احتمالا آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی و رشد و ترقی ایران را در پی خواهد داشت، ثانيا احتمال اتحاد و نزديکى شيعيان با ساير مسلمين (در دراز مدت) و اتخاذ سياست مشترک در طرد استعمارگران غربى بسيار تقويت می یابد. و این موضوعی است که هم غربيان استعمارى و هم نظام ولايت مطلقه آن را خوب درک ميکنند. و همين است که غربیان اصل را بر مهار و کشاندن نظام ولايت مطلقه بسوى«تسليم و سازش اساسی» قرار داده اند، و اما نظام ولايت مطلقه «سياست همکارى و امتيازدهى» را در پيش گرفته است.اینست که هر دو طرف از وقوع جنگ و نزاعی که ممکن است استبداد و استعمار را مشترکا ساقط نمايد مضطرب و نگرانند.

 
     
     
 

ضروریست که این مطلب و مکتوب عمیقا و با جدیت مطالعه شود و نسبت به آن نظر و موضعی ابراز گردد: «نماز مُنزَل و مُتکامِل: اِلحاق و اصطفاف و اختیار خط و رهبری». در ضمن ۵ تیر ۱۳۹۸ بیست و هشتمین سالروز تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سمــاء) را بر اهل تـوحید و آزادی تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

نماز مُنزَل و مُتکامِل: اِلحاق و اصطفاف و اختیار خط و رهبری - تا حال کمتر روی این موضوع دقت بعمل آمده که چرا ترک صلاة - نماز (بر خلاف گناهان دیگر) ارتداد و خروج از اسلام بحساب می آید؛ تا جایی که حتی در «فقه سنتیِ احکـام» نسبت به «تارک الصّلاة» حکم قتل! مطرح شده است؟! در این رابطه بیان و نظر موحدین آزادیخواه بدین قرار است: نماز مُنزَل و مُتکامِل و اِقامۀ آن، بیانگر الحــاق به دین تــوحیدیِ اسلام و قرار گرفتن در صفوف مسلمین و اطاعت از رهبری تــوحیدی - اجتهادی می باشد، و مراسمی است که صف و مـوضع عقیدتی - سیـاسیِ انسانها را مشخص کرده (با حضور در صف و جماعت مسلمین و پذیرش امـامی که پشت سر آن قرار می گیرد) و جایگـاه آنها را علنی و آشکار می سازد. و از همین روست که نماز منزل و متکامل (به مثابۀ یک برنامۀ مداومِ عقیدتی - سیاسی) در طول تاریخ اسلامیت و مسلمانی «عبادت و اطاعتی تعیین کننده و فصل الخطاب» بوده است، و علیرغم فراموشیِ هـدف اصلی و خالی شدن ماهیت این رسم توحیدی (و عرف و عادتی گشتنش) ملاک و معیار دینداری اسلامی شده است. و مُضاف بر آن: با وجود اینکه زکات و پرداخت آن وسیعا در سراسر قرآن (و اکثرا همراه با اقامۀ صلاة) ذکر و تأکید شده، اما مسئلۀ ارتداد بخاطر عدم پرداخت آن در تاریخ فقه اسلامی مطرح و بیان نشده است؛ الّا در مــورد حروب رِدّه ای که بعد از وفات رسول به وقوع پیوست و اهل رِدّة از پرداخت زکات استنکـاف ورزیدند. هرچند ارتداد و مرتد تلقی کردن آنها (و محاربه با این دستجات) نه بخاطر عدم پرداخت زکات، بلکه بنابر «عقبگرد مسلحانه و خشونت آمیز از اسلامیت و مسلمانی» و روش منهدم کننده ای بود که در پیش گرفتند. و چنین به نظر میرسد که مطرح نشدن مسئلۀ ارتداد و حکم قتل نسبت به عدم پرداخت زکات (و دیگر واجبات) به موضوع زیر مجموعه بودن آنها مربوط باشد، زیرا پایه و اساسِ موضوع همانا الحاق به دین توحیدی اسلام و قرار گرفتن در صفوف مسلمین و پذیرش رهبری توحیدی - اجتهـادی است. و به تبع این پایه و اساس، بقیۀ ارکان و واجبات اسلامی هم زمینه دار شده و جامۀ عمل می پوشند. این کلیتِ موضوع است و شرح آن ذَیلا بیان می گردد.

 
     
     
 

بزرگترین گناه محمد مُرسی (ره): وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ - چند روز پیش محمد مُرسی (ره) رئیس جمهور منتخب مصر به صورت ناگهانی در مَحکمۀ کودتاچیان (بعد از سالها محرومیت از حقوق خویش و تحمل وضعیت طاقت فرسای زندانهای کودتا) جان سپرد، و خدایش او را ببخشاید. و لکن آنچه در اینجا مدنظر ماست ذکر مصائب و مأساتِ ناشی از کودتای استبدادی - استعماری نیست، بلکه انحرافات و خطاهایی است که منتهی به چنین وضعی گردید. بدین جهت میخواهیم روی این موضوع تصریح نماییم که: «بزرگترین گناه و خطای محمد مُرسی و جنبش اخوان المسلمین در مصر» همانا زد و بند و سازش با ظالمان مصر (و مشخصا تعیین عبد الفتاح سیسی بعنوان وزیر دفاع و محمد ابراهیم بعنوان وزیر داخلی) و بی توجهی به مردم و نیروهای مخالف نظام حسنی مبارک بود. لازم به ذکر است که این دو عنصر خبیث و کودتاچی جزو مقامات بالای عسکری در نظام حسنی مبارک بودند؛ و در حالی به این سمتهای حساس گمارده شدند که نیروهای مردمی و مخالف به حاشیه رانده شده و از طرف اخوان المسلمین و شخص محمد مرسی توجه چندانی به خواست و مطالبات آنها مبذول نمی گشت! و همان زمــان این مطلب: «انتقاد از قانون اساسی مصر: قانون توافقی راهگشاست» در واکنش به چنین اوضاعی منتشر گردید.

 
     
     
   
     
     
 

سالـــــروز هجـــــرتِ مــــــوحدین آزادیخــــــواه

 
     
     
 

سرنوشت مردمان ناتوان: مردمانی که توان حل و فصل مشاکل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را ندارند و آوارۀ ممالک دیگر می شوند (اعم از مسلمان و نامسلمان) سرنوشت  خوبی نخواهند داشت؛ و حتی بد فرجامی وضعیت آنها تا مرحلۀ نمازگزاران مسجد نور در نیوزیلند هم پیش می رود! که سر از کشتاری بی رحمانه درآورد، و این فیلم آن را چنین به نمایش می گذارد. 

 
     
     
 

سه سرود، سه جهت؛ سه هویت!

ای ایران ای مرز پر گهر: این سرود در دورۀ استبداد شاهنشاهی پهلوی سروده شده و ماهیتی خاک پرستانه و نژادپرستانه و باستان گرایانه دارد، و ناسیونالیسم غربی آبشخور آن را تشکیل میدهد.....

ای ایران ای مهد عاشقان: این سرود اخیرا (همین اسفندماه) توسط نهادهای نظام ولایت مطلقه ساخته شده و مأخوذ از سرود «ای ایران ای مرز پر گهر» است؛ و طبعا کار این فرقه بازان من البدایه جعل و تزویر بوده است....

دیده بگشا ای برادر: این سرود مربوط به اوایل انقلاب ۵۷ ایران بوده و در فضایی آزاد و برادرانه و انقلابی سروده شده است، و با تأثر از این وضعیت، ماهیتی اتحادی و عدالت طلبانه دارد و از مُحتوایی عام و فراگیر برخوردار است، و همۀ اقوام و مذاهب ایران را در بر می گیرد.....  

 
     
     
 

آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی را اصل نماییم - نظام مطلقۀ ولایت فقیهی از سلطنت مطلقۀ پهلوی بدتر نیست، اما بهتر هم نیست؛ زیرا این دو نظام مطلقه، اولا ساختاری استبدادی داشته و من البدایه روی زور و سرکوبگری و حذف دیگران بنا شده اند (اولی به نام ایران گرایی و دومی به نام فرقه گرایی)، و بدین شیوه یک قرن مردم ایران را در خوف و سرکوب و فقر فرو برده و بر آنها الحاد غربی و خرافات صفوی تحمیل کرده اند. ثانیا هم سلطنت مطلقۀ پهلوی و هم نظام مطلقه ولایت فقیهی (با وجود تلاش و تبلیغات بسیار) اصلاح ناپذیر از آب در آمدند. و انقلاب سفید شاهنشاهی و اصلاح طلبی اطیاف ولایت فقیهی نمونۀ این تلاشهای کاذبانه و شکست خورده است، و انقلاب بهمن ۵۷ علیه سلطنت مطلقۀ پهلوی، و قتلهای زنجیره ایِ مخالفان در نظام مطلقۀ ولایت فقیهی (و همچنین بگیر و ببند اصلاح طلبانِ ولایت فقیهی و حذف فَله ای احزاب و روزنامه ها و شبکه های اطلاع رسانی آنها) اصلاح ناپذیری این نظامهای استبدادی را به نمایش گذاشت. 

 
     
     
 

سرودِ: دیده بگشا ای برادر - ۲۲ بهمن ۹۷ چهلمین سالروز انقلاب ضد استبدادی و غصب شدۀ مردم ایران گرامی باد. این انقلاب برحق و عادلانه و ضد استبدادی و ضد استعماری و در همان حال مظلوم و غصب شده توسط مستبدین ولایت مطلقه، به همۀ انقلابیونِ آزادیخواه و مردمسالار و کثرت گرا تبریک و تهنیت باد. و بهمین مناسبت سرودِ: «دیده بگشا ای برادر» به مردم استبداد زدۀ ایران و اقوام و مذاهب مختلفش تقدیم می شود. این سرود (دیده بگشا ای برادر)، سرودی برادرانه و انقلابی و دارای مُحتوای عام و فراگیر است، و حقانیت و اتحاد آفرینی و دعوت مردم به هوشیاری مبادی آن را تشکیل می دهد. و از این جهت مُستحق آنست که بعنوان «سرودی ملی و فرا قومی و فرا مذهبی» شناخته شود. خاصتا با توجه به سابقه اش و زنده بودنش در خاطرۀ مردم (در سطح ایران) حتی برای حال و آینده سرودی بجا و سازنده است. و ای کاش مُحتوای آن در چهل سال گذشته جاری و ساری می گشت و مبنای فرهنگ ایران و سیاست ایرانی و قانونگذاری مملکتی قرار می گرفت 

 
     
     
 

در چهل سالگی انقلاب ضد استبدادی و غصب شدۀ مردم ایران (۱۳۵۷): یادآوریِ سکولاریسم پهلوی: سکولاریسم سرکوب و جنایت و خیانت 

 
     
     
 

خط و رهبری توحیدی، شاخصِ اسلامیت و مسلمانی   - اکثر افراد بشری توان دینداری قائم به نفس و رابطۀ مستقیم با قوانین توحیدی و اخذ وحی تشریعی و تکوینی را ندارند، و چنین توانی (و لیاقت اخلاقی و عقلی و علمیِ آن) تنها در میان اندکی از انسانها یافت می شود. بدین جهت مُعظم بشریت نیازمند استاد توانا و خط و فکر راهنما و رهبری راهگشاست، و ضرورت استادی و رهبری برای جوامع بشری از این حقیقت نشأت می گیرد. کمااینکه همین مسئله و موضوع است که شرک و بت سازی و بت پرستی می زاید؛ و بعدا همین واسطه سازی و واسطه گری است که بشریت را نامسئول و هرچه بیشتر بی فکر و نالایق می سازد. اینست که نوع بشر معمولا در یکی از این سه حالت قرار داشته است: «جهالت و رها شدگی»، «تبعیت مطلق - شرک»، و «تبعیت مشروط - انتخابی». این وضعیت در رابطه با مسلمین هم صدق میکند و داستان آنها نیز بهمین شکل و صورت بوده است. و علیرغم ادعای هدایت الهی و حمل عنوان اسلام و مسلمانی، آنها نیز چنین تاریخ و سرنوشتی داشته اند؛ بنحوی که در میان این بشریتِ به اصطلاح هدایت شده، متأسفانه وضعیت اول و دوم غالب و وضعیت سوم کمیاب بوده است

 
     
     
 

روسیاهی حُکام سعودی: با چراغ سبز غربی و افشاگری ترکیه  - در این اختلافی نیست که جمال قاشقچی تا بهار عربی در خدمت نظام سعودی و حکام استبدادی آن بود و در راستای اهداف آنها کار می کرد، و حتی سردبیر روزنامۀ «الوطن» و شبکۀ خبری «العرب» گردید (که هر دو در مِلکیت حکام سعودی بودند)، و لکن بعد از بهار عربی و خاصتا بعد از محاصرۀ قطر از طرف نظام سعودی و اِمارات و بحرین موضع دیگری پیدا کرد، و با همه کاره شدن ولیعهد جدید (بن سلمان) و راه انداختن اصلاحات غرب پسند و از آن طرف بگیر و ببندهای اصلاح طلبان سیاسی و علمای مذهبی منتقد راه خارج در پیش گرفت، و از یک منتقد اصلاح طلب بسوی مخالفت با نظام استبدادی و دست نشاندۀ سعودی کشیده شد. در این مسیر (با توجه به زمینه هایش) اول به آمریکا رفت، و اما او می دانست که مواضع سیاسی خود را که بسوی اسلام محوری سیر می کرد (و همراه بود با نقد سیاستهای غربی) نمی تواند از آمریکا تبلیغ نماید. و اینجا بود که راه ترکیه را در پیش گرفت و خواست در ترکیه مستقر شود، همان ترکیه ای که از طرفی ملجاء منتقدان سیاسی بهار عربی گشته، و از طرف دیگر با نظام سعودی و اماراتی دچار نزاع سیاسی شده است، و با ازدواجی که میخواست ترتیب دهد (با خانم خدیجه چنگیز) این امر را به اثبات رساند؛ و همین بود که حکام سعودی به فکر نابودی او افتادند.

 
     
     
 

آیا ایران افغانستان دیگری است؟! -آیا ایران افغانستان دیگری است؟! - اینهمه تضاد و تناقض و اینهمه «دمکراسیِ پسونددار» از چه چیزی نشأت می گیرند؟! از نظر موحدین آزادیخواه مهمترین عوامل تضاد و تناقض ممالک ما و دمکراسیهای پسونددارش بدین قرار هستند: ۱- سلطۀ خارجی و سیاسیونی که یا ساختۀ خارج هستند و یا از وجود آنها نفع می برند، چیزی که باعث می شود سیاست احزاب و سازمانها و جریانات مختلف (و همچنین روشهای مبارزاتی و اهداف مبارزه) در محدودۀ طرح و برنامۀ خارجی قرار گیرد. ۲- اختلال هویت و ظهور اختلافات اساسی، که تشتت و تفرق و تنازع بوجود می آورند، بنحوی که بعضیها چیزی را می طلبند و بعضی دیگر (در تضاد با دیگران و حقوق هموطنان) غیر از آن را طلب می کنند؛ و بدین صورت نظامهای سیاسی متضاد و املائات اجنبی زمینه دار می شوند. ۳- شخصی گری اکثریت، که موجب شده میدان سیاست و حکومت از اقشار وسیع مردم خالی و از عمق اجتماعی محروم گردد، و در سایۀ شخصی گری و عدم توجه به کار سیاسی و نحوۀ حکومت داری و ادارۀ مملکت (که آنهم علل و تاریخچۀ خود را دارد) این میدانِ سرنوشت ساز به انحصار یک اقلیت سیاسیِ دست نشانده و خارجه گرا و دستجاتی از حزب باد در آمده است. ۴- ساختار ممالک جعلی، که در تضاد با آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی بوده و نتیجۀ زورگویی استبدادی - استعماری هستند، و از مردمان درهم تنیده و از هم گسسته تشکیل شده اند. و در همان حال که از مردمان متلاشی بوجود آمده اند، فکر و فرهنگ قومی و فرقه ای بر آنها تحمیل و در بین آنها رایج شده است.

 
     
     
 

اعتصاب کردستان: انتظار از مردم ایران؛ نه از گوش ناشنوای مستبدین - اما باید دانست که برای مقابله با استبداد ولایت فقیهی (و عقب راندنش) اعتراضات تاکنونی و اینچنینی (واکنشی و گذرا) کفایت نمی کند؛ و حتی در صورت تداوم این نوع اعتراضات، کار اساسیِ مقابله با استبداد به تنهایی از عهدۀ هیچ منطقه ای از مناطق بر نمی آید. و متأسفانه این خصلتِ قیامها و اعتراضات مردم ایران است: در شهرها و مناطقی دست به قیام و اعتراض می زنند، لکن مردم شهرها و مناطق دیگر به کمک آنها بر نمی خیزند؛ کمااینکه سیاسیون ایران و جریانات سیاسی چنین بوده اند: تنها با رسیدن چاقو به «استخوان خودشان» قیام و اعتراض می کنند؛ و معلوم است که تا چنین باشد نتیجه گرفتن هم دور دست خواهد بود. اینست که مردم ایران در مناطق مختلف برای تأثیرگذاری قیامها و اعتراضات خویش (و تعمیق و گسترش آنها) باید متحد و هماهنگ شوند، و اقوام مختلف و پیروان مذاهب و مناهج علیه جنایات و کلیت نظام ولایت مطلقه قیام و اعتراض نمایند.

 
     
     
 

روشهای مبارزه: اصلاحی، براندازی، برکنارسازی - در رابطه با روشهای مبارزه (در میدانهای مختلفِ فکری و عقیدتی، سیاسی و حکومتداری، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و معیشت، تعلیم و تربیت و.......) بیشتر روی روش اصلاحی و روش براندازی بحث و بررسی بعمل آمده است، و همین است که معنا و ماهیت این دو روش در میان جوامع بشری مفهومتر و روشنتر میباشد، گرچه (بنابر مصادیق آنها) روش اصلاحی بیشتر «سازشکارانه و ریاکارانه و بعضا منافقانه» و روش براندازی در کلیت خودش «خصمانه و جنگجویانه و حتی خرابکارانه» قلمداد شده است. طبعا در میدان عمل اکثرا چنین بوده است، هرچند، هم روش اصلاحی میتواند ثابت قدمانه و صادقانه باشد، و هم روش براندازی میتواند دلسوزانه و مسالمت آمیز و حتی به نفع آنهایی باشد که برانداخته می شوند.

 
     
     
 

۵ تیر ۱۳۹۷ بیست و هفتمین سالروز تأسیس «سازمان موحدین آزادیخواه ایران» پیروز و مبارک باد. بدین امید که با زوال نظام استبدادی وارد مرحلۀ «فعالیت علنی در ایران» بشویم، و در سایۀ آزادی بیان و آزادی انتخاب در میان مردم خویش به فعالیت پرداخته و راه توحید و آزادی و منهج اسلام اجتهادی را منتشر و جامۀ عمل پوشیم. آری «آزادی بیان و انتخاب» حقی اساسی است که استبداد ولایت مطلقه از موحدین آزادیخواه و از همۀ جهاتِ عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، صنفی و....... بکلی سلب نموده است. لکن و علیرغم ممانعت استبدادی ۲۷ سال است که روی حقوق خود اصرار می ورزیم و در این راستا همه چیز را فداء کرده ایم، و من جمله برایش ترک وطن کرده و دچار هجرت و آوارگی شده ایم. این حقوق اولیۀ ما و حقی خدادادی است که می خواهیم افکار و عقاید و برنامه های خود را در میان مردم تبلیغ و منتشر نماییم، اما جرم و جنایت استبدادیان است که میخواهند بشریت را از حقوق مُسلّم خویش و در رأس آن از حق بیان و انتخاب محروم گردانند. اینست که نظام ولایت مطلقه بصورت مسلم و در بدیهی ترین موارد حقوق انسانها «مجرم و جنایتکار» است. و از نظر ما موحدین آزادیخواه بزرگترین جرم این نظام استبدادی و سرکوبگر اینست که یک امت ۷۰ – ۸۰ میلیونی را در ایران مسلوب الاراده و سرکوب و محروم کرده است. الهی این ظلم صریح و مُبین را در سایۀ همت و ارادۀ حق طلبان نابود و ریشه کن نما. بهمین مناسبت (و در بیست و هفتمین سالگرد تأسیس سماء) این موضوع و مطلب ساختاری - سیاسی را تقدیم مردم مظلوم و تحت سلطۀ ایران می نماییم: «آیندۀ ایران: نگرانی از تناوب مُستبدین و تنازع داخلی»، باشد که راهگشا و مؤثر واقع شود.

 
     
     
 

نگرانی از تناوب مُستبدین و تنازع داخلی - در این شکی نیست که نظام ولایت مطلقه (دیر یا زود) رفتنی است: هم بنابر بطالت ذاتی آن، و هم بنابر دشمنی ایران و انیران. و از این جهت آنچه بیشتر مد نظر موحدین آزادیخواه است، بدیل و جانشین این نظام استبدادی و فرقه ای می باشد، بدیل و جانشینی که روی «آزادی و مردم سالاری و کثرت گرایی و انتخابات آزاد و حضور موافقین و مخالفین و تداول مسالمت آمیز حکومت» تأسیس و بوجود آید. لکن این بدیل و جانشین چندان هم ساده به نظر نمی رسد؛ و همین است که بعضی را حتی از اندیشۀ تغییر این نظام پر فساد منصرف کرده و در اندیشۀ اصلاح طلبی محصور نموده است، اندیشه ای که چندان اعتقادی هم بدان ندارند، لکن از ترس بدتر شدن و بدتر آمدن بدان چسبیده اند. و بدیهی است انسان وقتی خواستار تغییر و زوال چیزی می گردد که تصور نماید چیز بهتری و اوضاع مناسب تری جایش را پر می کند. و این آیۀ قرآن نیز بیانگر همین اصل اساسی است: مَانَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (بقره - ۱۰۶): «هیچ آیه ای را زائل یا متروک نمی سازیم مگر اینکه بهتر از آن یا مانند آن را {برای زمانۀ خودش} جانشین نماییم». اینست که کمتر خیرخواه و مردمخواهی به سرنوشت نظام ولایت مطلقه می اندیشد، و لکن آنچه بسیاری را اندیشناک و بخود مشغول کرده بدیل و جانشین این نظام استبدادی و فسادکار میباشد، و اینکه بعد از آن (خاصتا با توجه به داستان نظام پهلوی و بدیل ولایت فقیهی اش) سرنوشت ایران و ایرانی چه خواهد شد و به کجا منتهی می شود. و حتما موحدین آزادیخواه نیز در این رابطه بسیار بیمناک هستند و غفلت از آن را بازی با آیندۀ ایران تلقی می کنند؛ و طرح و تببین «استبداد حاکم و محکوم» توسط موحدین آزادیخوه (من البدایه) ناشی از همین دل مشغولی و حساسیت نسبت به وضعی است که بالاخره بعد از نظام ولایت فقیهی با آن روبرو می شویم.