بسم الله الرحمن الرحيم

۱۱ مهر روز کار و استقلال (خود اِتکایی)
بر موحدین و استقلال طلبان مبارک باد

آری؛ احزاب و سازمانها و اعضایشان باید اثبات نمایند که با تکیه بر زحَمات و تلاشهای خود مبارزه شان را ایجــاد و ادامه داده اند؛ نه با تکیه بر قدرتهای استبدادی - استعماری؛ و نه بنابر زور سلاح! و سلطه گری بر مردمی که قرار است او را نجات دهند؟! و اینهم زمانی میسر میشود که یک مبارزه حاصلِ ایمان، تلاش، و فداکاری اعضایش باشد؛ نه دکانی برای منفعت طلبی و باندبازی و سرقت و دزدی. باشد که چنین راه و روشی در جوامع ما رایج شود و بشریت مسلمان و احزاب و سازمانها را از وابستگی به اجانب و از وابستگی به زور سلاح بی نیاز گرداند؛ و به تبع آن این رسم توحیدی و استقلال طلبانه (که تکیه گاه موحدین آزادیخواه است) به مردم ثابت نماید که احزاب و سازمانها و اعضایشان، نه مُفت خوارانی انگل و سربار مردم! یا وابسته به اجانب سلطه گر، بلکه فعالان و تلاشگران متکی بخود هستند و بصورت سازماندهی شده کار و فعالیت میکنند. و بدین مناسبت، بحث «توحید و استقلال» از رهبر سماء در دو بخشِ صوتی و تصویری و به مثابۀ بُعد نظری این روشِ «توحیدی و استقلال طلبانه» تقدیم می گردد. همچنین در ادامۀ این بحث اساسی، یک مُستند تصویری (ویدیویی) از کار و فعالیتِ موحدین آزادیخواه در شِعبهای استقلال و مقاومت (که منعکس کنندۀ بُعد عملی این خط توحیدی و استقلال طلبانه است) در اختیار دوستدارانِ این مسیر ابتکاری و عزتبخش قرار می گیرد.

 

۱- بحثِ: توحید و استقلال (صوتی - ۱ و ۲): استقلال چگونه و با چه کسانی بدست می آید - ١٤١٤ هـ - ق - ۱۳۷۲ هـ - ش

 

۲- بحثِ: توحید و استقلال (تصویری)، همراه با مُستند کار و فعالیت در شعبهای استقلال و مقاومت.

 

سر فصلهای خود اتکاییِ موحدین آزادیخواه:

۱- خود اتکایی در تهیۀ امکاناتِ درسهای قرآن (سال ۱۳۶۲) بعنوان اولین قدم در میدان مبارزۀ موحدین آزادیخواه. ۲- خود اتکایی در تجمعات بحث و تفسیر (سال ۶۵)، و سرانجام تعهد افراد دائمی و مُعتمد مبنی بر تحمل مَبلغ ماهانه (۳۰۰ تومان). ۳- خود اتکایی در سفر رهبر سماء به پاکستان (جهت مکان یابی برای مبارزه و حضور اعضاء در آن دیار). ۴- خود اتکایی در حضور و فعالیتهای یک سال و نیمۀ داخلی به صورت مخفیانه و تشکیل سمــاء (سالهای ۷۰ و ۷۱)، تا جایی که بعضی اعضاء همۀ حقوق ماهانه را تقدیم می کردند؛ و بعضی هم حتی اموال جمع آوری شده برای ارض دریافتی را هدیۀ سماء نمودند. ۵- خود اتکایی در هجرت تاریخی اعضای سماء به پاکستان (بهار ۷۱)، هجرتی که با اموال اعضای سماء صورت گرفت. ۶- خود اتکایی در مأموریت سرنوشت ساز (تابستان ۷۱)، که در سایۀ فداکاری مالی اعضای سماء میسر شد؛ و بیشتر امکانات آن از طریق طلای هدیه شدۀ خواهران سماء (در روز فداکاری) فراهم گردید. ۷- خود اتکایی و اقدام جهت اخذ سهم الارث ها از خانواده ها (توسط اعضاء)، که در مأموریت سرنوشت ساز دنبال شد، که متأسفانه بخشی از آن (با افشای خانه های سازمانی و دستگیری اعضاء) توسط نظام ولایت مطلقه غصب گردید. ۸- خود اتکایی در کار و فعالیتِ شعبهای استقلال ومقاومت (از ۱۱ مهر ۷۱ تا ۱۱ خرداد ۷۳ )، که ۲۰ ماه به طول انجامید؛ و بزرگترین و درخشانترین خود اتکایی تا حال محسوب می شود. ۹- خود اتکایی در تهیۀ امکانات برای هجرت به کردستان عراق (تابستان ۷۳) و عبور از متن استبداد ولایت مطلقه، که با موفقیت عملی گردید. ۱۰- خود اتکایی در کردستان عراق (در بدترین وضعیت)، و تحمل انواع کار و فعالیت و از جمله دست فروشی، جهت مقابله با وضعیت اضطراری که در آن مرحلۀ انتقالی برای سماء و اعضایش پیش آمد.

و طبعا همۀ این خود اتکایی ها و فعالیت ها و فداکاری ها محصول «حاکمیتِ فکر و فرهنگ توحیدی و استقلال طلبانه» در میان موحدین آزادیخواه و در سازمان موحدین آزادیخواه بوده و هست؛ و تشکیلات توحیدی و توانای سماء به همۀ حقایق فوق الذکر جامۀ عمل پوشیده است. و در این میدان هیچگاه فرقی بین داخل و خارج مملکت وجود نداشته است. و حال نیز هر که در این مسیر توحیدی و استقلال طلبانه و آزادیخواهانه قرار دارد؛ خود اتکایی و توسل بخود و طاقات خود اساس کار و برنامۀ اوست.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۶ ذو القِعده ۱۴۳۲ - ۱۱ مهـر ۱۳۹۰