تهاجم بی سابقۀ مقاومت فلسطینی به استعمار صهیونی - سماء - امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ نقطۀ اشغالی فلسطین (در مستعمرات صهیونیِ منطقۀ غزه) با عنوان «طوفانُ الأقصیٰ و بازگشت به انقلاب مسلحانۀ فلسطین» از زمین و هوا و دریا (همراه با شلیک هزاران موشک به شهرهای استعمار صهیونی) مورد هجوم نیروهای مقاومت فلسطینی قرار گرفت. در این علمیات وسیع و پیروز تعدادی از مستعمرات صهیونی تصرف گردیده و طبق اخبار رسمی صدها صهیونی کشته و نزدیک به هزار نفر مجروح و بسیاری هم اسیر شدند. در رابطه با زمان این تهاجمِ غیر منتظره احتمال می رود که موضوع به رسمیت شناختن استعمار صهیونی توسط حکومت آل سعود و معامله روی موضوع فلسطین و همچنین معاملات آمریکا با نظام ولایت مطلقه و نادیده گرفته شدن حقوق فلسطینها نقش بزرگی ایفاء کرده باشد.