بسم الله الرحمن الرحیم

هیجدهمین سالگرد تأسیس و قیام انتخابات آزاد مبارک باد

هیجدهمین سالگرد تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء) امسال حال و هوای دیگری دارد، حال و هوایی که از آن بوی آزادی و رهایی از چنگال استبداد ولایت مطلقه به مشام میرسد، و حال و هوایی که استبداد زورگوی ولایت مطلقه بعد از افتضاح انتخاباتی و انشقاق سیاسی و قیام مردمی علیه زور استبدادی و تزویر انتخاباتی دچار سکته گردیده و ریزش و تلاشی و بیگانگی با مردم همۀ وجودش را فرا گرفته و در سراشیب زوال و اضمحلال قرار گرفته است. بله چنین وضعیتی جای تبریک و تهنیت است، وضعیتی که اکثر عناصر کلیدی وابسته به نظام ولایت مطلقه را نیز بسوی صف آزادیخواهان و مردم تحت سلطه کشانده است، و بدین صورت امید آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی بیش از هر زمانی در افق و در معرض دید قرار گرفته است. چنین وضعی در ایران جای تبریک و تهنیت است، و ان شاء الله به زودی و در سایۀ صحنه داری و مردانگی مردم و در سایۀ مقاومت جوانان شجاع و آزادیخواه، شاهد نتایج نهایی این قیام پیروز خواهیم بود، و انتظار می رود که خون و رنج و زندان آزادیخواهان ایران و از جمله شهادت دانشجوی قهرمان مان نداء آقا سلطان به نتیجۀ قطعی برسد. و در 5 تیر ماه ۱۳۸۸ در عین تبریک هیجدهمین سالگرد تأسیس سماء، قیام آزادیبخش و وحدت آفرین مردم ایران را نیز به همۀ اقشار ملت و خاصتا به جوانان صحنه دار و آزادیخواه ایران تهنیت می گوییم.

اما در رابطه با علل قیام وسیع و عمیق انتخابات آزاد در اطلاعیۀ سماء که به مناسبت شعله ور شدن این قیام انتشار یافت چنین آمده است: قیام انتخابات آزاد: آری؛ قیام استبداد بر انداز مردم شعله ور شده است - بعد از ۳۰ سال زور و تزویر ولایت مطلقه، و بعد از بزرگترین و جاهلانه ترین جعل و تزویر تاریخ ایران، که در جریان اعلان نتایج نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری و تماما رُســوای ۲۲ خرداد رخ داد، و نمونۀ واقعی یک کودتای انتخاباتی بود، خشم و غضب مردم ایران به اوج خود رسید و متعاقب آن قیام استبداد بر انداز مردم ایران شعله ور گردید. مبارک باشد و ان شاء الله با حد اقل قربانی به نتیجه خواهد رسید.  و در این رابطه باید گفت که: فشار ناشی از زور و تزویر استبداد و فریبکاری دراز مدت نظام دروغ و فساد، و طغیان استبدادیان و تحقیرات بی اندازه، آب را به استخوان و به روح و جان مردم ایران رساند، و قیامی را بوجود آورد که اکنون و بالفعـل در خیابانهای تهران و در شهرهای مختلف و در دانشگاهها و...... در جریان است، وهمین الآن بزرگترین تظاهرات ضد استبدادی (بعد از۳۰ سال استبداد و سرکوبگری) و در جلو چشم استبدادیان ولایت مطلقه براه افتاده است، تظاهرات علنی که  در شبکه های تلویزیونی جهان بصورت زنده و گسترده پخش و منعکس می شود.

لکن قیام انتخابات آزاد مردم ایران علاوه بر اصل آزادیخواهی و استبداد ستیزی، ابعاد دیگری نیز دارد، ابعادی که اهمیت آن از آزادیخواهی و استبداد ستیزی آن هیچ کمتر نیست، و در رأس این ابعاد قضیۀ وحدت آفرینی بین اقوام وجوامع مذهبی ومسلکی قرار دارد، قضیه ای که نظام ولایت مطلقه و نیز استعمارگران آن را در سطح ایران بجای باریک و ضربه پذیری رسانده بودند، بنحوی که اگر ده ها سال برای اتحاد و همبستگی مردم و اقوام و جوامع ایران تلاش پیگیر و مستمر فکری و سیاسی صورت می گرفت، باز به اندازۀ این قیام آزادیخواهانه و استبداد بر انداز اثر گذار نمی گشت، و از این جهت، این قیام بر حق و آزادیخواهانه و استبداد بر انداز، بلا شک و شبهه بزرگترین نعمتی بود که در سایۀ شجاعت جوانان و فدای خون پاکشان نصیب مردم ایران گردید، و ان شاء الله به نتیجۀ نهایی خواهد رسید. آری، مستبدین قاتل و کذاب و متقلب زیاد تلاش کردند تا خود را بعنوان فارس و شیعه بر ایران تحمیل نمایند، و همین امر باعث خشم بسیاری در ایران و در میان اقـوام و جوامع مذهبی گردید، و دل آنها را بسیار تیره و تار کرده بود. اما آفـرین بر مردم تهـران و شهرهای فارس نشین، و آفرین بر فرزندان حقیقی علی و حسین در مناطق مختلف ایران، که ثابت کردند (البته با خون خود!) که نظام مستبد ولایت مطلقه، قبل از هر قوم و مذهبی، دشمن مردم فارس و دشمن پیروان  علی و حسین است. و حالا به چشم خود می بینیم که این جوانانِ چه قوم و مذهبی؟! هستند که در تهران و دیگــر شهرهای مرکزی، مورد ضرب و شتم واقع می شوند و خــونشان در خیابان ها به زمین ریخته می شود و به زنــدان های استبدادی می روند؟! آیا قیام انتخابات آزاد موضع رؤسای نظام ولایت مطلقه را نسبت به همۀ اقوام و همۀ جوامع مذهبی و برای همۀ اطراف مجددا روشن ننمود؟ آری؛ این قیام بار دیگر اثبــات نمود که در مسلک نظام ولایت مطلقه (وهمۀ نظامهای استبدادی)، اصل بودن و نبودن با آنهاست، و خارج از این اصل در منهج و منش آنها قوم و مذهب و مسلکی مطرح نیست.

 پس این همۀ مردم ایران و همۀ اقوام و جوامع ایران هستند که زیر چکمه های استبداد ولایت مطلقه خُرد و نابود می شوند. بنابر این، ای همۀ مردم ایران، و ای همۀ اقوام ایران، و ای همۀ جوامع مذهبی و مسلکی ایران، پیوندتان مبارک، اتحادتان مبارک، اینست اتحاد، نه اتحاد ریا و تزویز استبدادی، که تا باقی باشد، هیچ قوم و مذهبی از شر آن محفوظ نخواهد ماند. پس این قیام بر حق و آزادیخواهانه، تنها استبداد بر انداز نیست، بلکه اتحاد آفرین نیز هست! آه چه آرزوها می کردیم که بجای توجه به حمله و تهاجم غربی، که از طرفی ایران را ویران می کرد، و از طرف دیگر جوامع ایران را کلا متلاشی می ساخت، قیامی آزادیبخش و استبداد بر انداز در ایران صورت گیرد، تا ایران هم سرنوشت عراق و افغانستان را پیدا نکند، و بلکه الگوی آنها و دیگر ممالک استبداد زده شود. و الحمد لله این کار صورت گرفت و مردم ایران خودشان ابتکار عمل را بدست گرفتند، و به همت جوانان و رنجهایشان و درسایۀ مقاومت شخصیتهایی مثل میرحسین موسوی ومهدی کروبی که از پذیرش تزویرات استبدادی در انتخابات ریاست جمهوری سر باز زدند، این امر اساسی متحقق گردید. و البته حتی اگر خدای نکرده این قیام آزادیخواهانه فعلا هم به نتیجه نرسد، آثار آن باقی خواهد ماند، و جان مایۀ اتحاد و همدلی و بالاخره پیروزی بر نظام مستبد و تفرقه انداز ولایت مطلقه خواهد گشت، ان شاء الله. سلام بر شهدای راه آزادی، سلام بر جوانان و دلیر مردان صحنه های قیام و استبداد ستیزی، و سلام بر مردانی که انتخابات جعلی و مُزَوَّر ولایت مطلقه را افشاء و زیر بار آن نرفتند.

حال بدین مطلب از تبیین دشمنی نظام ولایت مطلقه با همۀ اقوام و جوامع ایران که در راستای سخن ما قرار دارد توجه نمایید: نظام استبدادی ولایت مطلقه، دشمن همۀ اقوام وجوامع ایران است، چرا که همۀ اقوام وجوامع ایران را سرکوب و خفه کرده وحقوق اساسی همه را پایمال نموده است، و مردم فارس یکی از اقوام مظلوم ایران است، و حتی بیش از اقوام و جوامع دیگر ایران، شهید و زندانی و آواره داده است. اگر نظام ولایت مطلقه، دشمن همۀ اقوام و جوامع ایران، اعم از عرب، کرد، فارس، آذری، بلوچ، ترکمن، و لر نبود، و اگر دشمن شیعه و سنی و مسلمانان آزاد اندیش نبود، و اگر دشمن ایران و ایرانی نبود، همگان را خفه نمی کرد و یک نظام سیاه استبــدادی را بر ایران و ایرانیان تحمیل نمی کرد. بدیهی است که در میدان مظلومیت همه یکسان نیستند: بعضیها لعنت می شوند، مثل اهل سنت، بعضیها انکار می شوند، مثل مردم عرب، بعضیها به خدمت گرفته می شوند، مثل مردم فارس، و بعضیها عمیقا محروم میشوند، مثل مردم بلوچ و..... اینست که نظام استبدادی ولایت مطلقه، دشمن مردم ایران است، دشمن همۀ اقوام و جوامع ایران، و دشمن مسلمین است، و بالاخره دشمن همۀ آنهایی است که میخواهند آزادانه بیندیشند، آزادانه بنویسند و صحبت کنند، و آزادانه موضع سیاسی اتخاذ نمایند.

همچنین در این تبیینِ حق بینانه چنین آمده است: بنابراین، نظام ولایت مطلقه، نه حکومت فارس، نه حکومت شیعه، و نه حکومت ایران است، بلکه یک حکومت استبدادی است، و صاحبانش یک مجموعه آخوند مشرک و مستبد و فاسد هستند. و این حکومت استبدادی قبل از اینکه دشمن اهل سنت و دشمن اهل توحید و دشمن اقوام و ملل ایران باشد، دشمن مردم فارس و دشمن شیعیان است. و سند این واقعیت میزان مقتولین و اعدام شدگان و شهدای آزادیخواه فارس و شیعه و زندانیان و آوارگان آنهاست. آیا غیر از اینست که اگر مردم فارس و مردم شیعه با نظام ولایت مطلقه بود، این نظــام استبدادی جرئت برگزاری انتخابات آزاد را پیدا می کرد. اینست که نباید به دام ادعاهای حیله گرانۀ استبدادی افتاد و این نظام سرکوبگر و سلطنتی را نظام فارسی و نظام شیعی معرفی کرد. آیا رنج و محنتی که مردم فارس و یا شیعیان در سایۀ نظام ولایت مطلقه متحمل می شوند، از رنج و محنت دیگر اقوام و مذاهب ایران کمتر است؟! اگر چنین ادعایی درست باشد، پس مثلا نظام استبدادی سعودی نیز نظام اهل سنت است؟؟!!، نظام های اموی و عباسی نیز همان خلافت اسلامی بودند؟؟!! اینست که به تأکید یک نظام سیاسی که به نام قومی یا مذهبی بوجود می آید می تواند دارای ماهیت ها و گرایش های مختلفی باشد، و هیچ قوم و مذهبی مُوَلِد یک نوع نظام سیاسی نیست. همچنین جهت تفصیلات روی ماهیت نظام ولایت مطلقه و رابطۀ آن با اقوام و جوامع ایران به مطلب جـوامـع ایـران و نـظـام ولایـت مطلقـه مراجعه شود.

باشد که به زودی شاهد آزادی ایران و زوال نظام ولایت مطلقه باشیم، و ان شاء الله سال آینده مان سال فعالیت آزاد و علنی در ایران باشد، و به امید الله و همت مردم بپا خاسته و شخصیتهای آزادیخواه، مراسمات ۵ تیر ۸۹ در میان مردم و در کنار آنها و با همکاری آنها برگزار خواهد شد و در ایرانی آزاد و کثرت آرا زمینۀ فعالیت فکری سیاسی بصورت آزاد و علنی متحقق  خواهد گشت.

الله اکبر، سـلام بر موحدین و مردم بپا خاستۀ ایران

مـــــــــرگ بر استبــــــــــداد، برقــــــــرار باد آزادی

برکنـــــــــــار باد نظام ولایـــــــــــــت مطلقۀ خمینی

برقـــــــــــــرار باد جمهــــوری متحــــــــــدۀ مردمی

پیش بسوی آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی

سازمان مُوحدین آزادیخواه ایران

۴ رجـب ۱۴۳۰ - ۵ تیـر ۱۳۸۸