بسم الله الرحمن الرحیم

جواب سؤالهای خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران

فضای استبدادی حاکم بر ایران، که توسط نظام ولایت مطلقۀ خمینی ایجاد شده، نفس همه را گرفته، همه را از یکدیگر بیگانه کرده، و همه چیز  از جمله ماهیت و محتوای افکار و عقاید را در تاریکی و ابهام قرار داده است، بحدی که کسی از کسی سر در نمی آورد، و این یکی از عواقب مصیبت بار استبداد و سرکوبگری، و نیز تأثر ناهمخوان فرزندان یک کشور در محیطها و فرهنگهای متضاد، به سبب آوارگی است. اینست (و ناشی از همین فضاست) که وقتی مواضع برخی هم میهنان خود را در رابطه با اسلام و اسلامیت مطالعه میکنیم ، واقعا متاسف می شویم، و عمیقا احساس می کنیم که مردم ایران و مخالفان نظام ولایت مطلقه و آنهایی که آیندۀ ایران را باید سر و سامان دهند، چقدر از هم دور، و تفاهم شان چقدر ضعیف و ناچیز است. اما با همۀ اینها چاره ای جز سعی و تلاش برای رفــع این همه مسافت وعــدم تفاهم نداریم. بدین جــهت، ما از هم میهنــان خــود در خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران می خواهیم که توضیحات سازمان موحدین آزادیخــواه ایـــران را در رابطـــه با سؤالات و شبهــاتی که مطرح کرده اند ، از شبکۀ سمــاء: www.samaa.org و با مطالعـۀ: قانــون سمـــاء، جــوامع ایــران و نظـام خمینی، تقدیر؛ و ثبــات و تغییـر آن در قــرآن، زن در آیــات قــرآن، هدف اَعلای رسالت: مرجعیتِ الله و نظام توحیدیِ انتخابی و...... دریافت نمایند.

سازمــان موحدین آزادیخـــواه ایران
۱۸ ذوالحجه ۱۴۲۷ - ۱۷ دی ۱۳۸۵

 

 


 

 

 

پاسخی به سازمان موحدین آزادیخواه ایران

 

تاریخ : 14/10/1385 ساعت :15:55

ایجنا نیوز/ خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران: ضمن تشکر از توجه مدیران محترم سازمان موحدین آزادیخواه ایران لازم است مواردی جهت اطلاع این دوستان و دیگر بازدیدکنندگان محترم خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران به استحضار برسانیم.

الف: سازمان موحدین آزادیخواه ایران مدعی شده که خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران این سازمان را یک سازمان مذهبی معرفی کرده است لذا در این خصوص لازم به توضیح است اگر واقعاً این سازمان یک سازمان مذهبی نیست علت دخالت دادن آیاتی از قران در آرم سازمان به چه منظور می باشد و یا اینکه موحدین چه معنی می تواند داشته باشد؟

آیا غیر از این است گروه یا سازمانی که از عنواین مذهبی در فعالیت های سیاسی خود استفاده می کنند به نوعی می کوشند مذهب را در سیاست دخیل کنند؟

ب: دوستان در سازمان موحدین آزادیخواه ایران مدعی هستند که خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران نام کامل این سازمان را یادداشت نکرده است تا معلوم شود این سازمان متعلق به ایران است. در این مورد هم لازم است توضیح داده شود البته قصدی در این خصوص نبوده است و اشتباه املایی یا تایپی بوده است اما با این وجود این سوال هم موجود است آنهم اینکه آیا این دوستان ، موحدین را گزینش کرده و تنها مسلمانان را موحدین می دادند اگر چنین است که البته چنین می باشد چون وجود آیه ای از قران در سمبل این سازمان این واقعیت را نشان می دهد نام ایران در عنوان این سازمان چه جایی می تواند داشته باشد آیا ایران فقط مسلمانان هستند؟

در ثانی اگر خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران به اشتباه این سازمان را مذهبی اعلام کرده است و بنا به اعلام مدیران این سازمان ( سازمان موحدین آزادیخواه ایران) یک سازمان مذهبی نیست لطفا پاسخ دهید علت استفاده از آیه قران به چه منظوری صورت می پذیرد؟ و با چه هدفی مورد استفاده قرار میگیرد، اگر این سازمان مذهبی نیست و از آیه قران استفاده می کند ،یک واقعیت را پیش روی افکار عمومی قرار می دهد آنهم سوءاستفاده از مظاهر و شعارهای مذهبی برای عوام فریبی

و اما مهم ترین سوال اینکه چطور یک مسلمان و موحد میتوند ادعای آزادیخواهی نماید در حالیکه در باور مسلمانان و دیگر ادیان توحیدی زندگی انسان در جبر و اختیار خلاصه شده و طی می شود یعنی اینکه خداوندی که هرگز دیده نشده و نخواهد شد هرآنچه را اراده کرده انشا نموده است و این انسان درمانده بایستی دنبال رو آن باشد.

به اعتقاد ما آزادیخواهی در مذهب تنها در صورت عبور از باورهای مذهبی امکان پذیر می باشد در غیر این صورت نه آزادی وجود دارد و نه می توان ادعای آزادیخواهی نمود جای شکی نیست که سردمداران جمهوری اسلامی افرادی فرومایه هستند که از مذهب سوءاستفاده ابزاری می کنند اما آنچه که آنان در دهه های اول انقلاب به اجرا گذاشتند سیمای واقعی اسلام بود یعنی اینکه چشم در مقابل چشم ، سنگسار و بریدن اعضاء بدن و غیره . با این وجود چگونه می توان با باورهای مذهبی ادعای آزادیخواهی نمود.

 

البته هستند کشورهای دیگری مثل ترکیه، عربستان، لبنان و بطور کلی همه کشورهای مسلمان که مثلاً اعتقادمذهبی دارند ولی به احکام اسلام عمل نمی کنند یعنی به عبارتی هم خود را می سوزانند و هم خدای خود را وگرنه همانطوریکه گفته شد سیمای واقعی اسلام همان است که جمهوری اسلامی در دههای اول انقلاب به نمایش گذاشت  وبا توجه به آن میتوان گفت نه مذهب و نه سازمان های مذهبی نمیتوانند هیچ انسانی را به آزادی و سعادت رهنمون کنند

حال از شما دوستان می پرسیم با این وجود یک ایمان آورنده به اسلام و یا هرمذهب دیگری چگونه می تواند آزادیخواه باشد؟ و اصولاً منظور شما از آزادیخواهی چی هست؟

 

ب: اما مطلب مهم دیگر اینکه خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران به عنوان یک سایت خبری قومی معرفی شده که لازم است به اطلاع برسانیم در آن تاریخ خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران در حمایت از حقوق انسانی هموطنان آذربایجانی در یک اقدام سمبلیک نام خود را تغییر داده بود ولی در ثانی این سازمان مدعی آزادیخواهی (سازمان موحدین آزادیخواه ایران) چطور و چگونه می تواند ملل تحت ستم ایران را قوم بنامد مخصوصاً جمعیت 35 میلیونی ترکهای آذربایجان را

این حرکت دوستان در سازمان موحدین آزادیخواه ایران نشان می دهد که نسبت به حقوق ملل تحت ستم ملی در ایران هم همانند جمهوری اسلامی نگاه می کنند و البته چاره ای جز این ندارند چون که اسلام و مسلمانان انسانها را یک امت واحد می دانند و همین دلیل دیگری بر مذهبی بودن این سازمان می باشد.

پ: اما در خصوص دریایی که در انتهای ایران قرار دارد و از آن به عنوان خلیج فارس نامبرده می شود یادآور میشویم به آنچه که در خبر قبلی آمده است پافشاری می کنیم و استفاده از هرگونه علائم و نشان که در آن مذهب و ناسیونالیسم دخالت داشته باشد را محکوم می نمایم و آن را برابر با شئونیسم مذهبی و ملی می دانیم و تلاش سازمان موحدین آزادیخواه ایران را در چارچوب تاکتیک مذهب علیه ناسیونالیســـم تفسیر می کنیم.