بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

تعامل جنگی نظام ولایت مطلقه با مردم ایران

نظام ولایت مطلقه طی چهل سال استبداد و سرکوبگری و خاصتا بعد از قیام دانشجویی (تیر ماه ۷۸) و قیام جنبش سبز (سال ۸۸) و قیامِ ضد فساد و بیکاری (دی ماه ۹۶) و قیام فعلی  (در اعتراض به سه برابر کردن قیمت بنزین) ثابت نموده که نظامی ضد بشری و ضد مردمی و ضد اسلامی است و هر نوع اعتراض و حرکتی را (اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و صنفی و......) تنها به زور سلاح و سرکوب و قلع و قمع جواب می دهد. و بنابر این حق آنست که چنین نظام فاسد و جنایتکاری بیش از این تحمل نشود و بعد از چهل سال استبداد و سرکوبگری و قتل و کشتار بی رحمانه توسط مردمِ بجان آمدۀ ایران برکنار و ساقط گردد.

آری؛ تعامل نظام ولایت مطلقه با معترضانِ مسلوب الإراده و متظاهرانِ مسلوب الحقوق همیشه یک تعامل خصمانه و جنگی بوده است، و لکن آنچه این دفعه و در اعتراض به گرانی بنزین اتفاق افتاد شاید امری بی سابقه باشد؛ و کشتاری که با سلاح جنگی علیه مردم بپاخاسته صورت گرفته در حقیقت اعلام جنگ علیه مردمِ مظلوم و محروم ایران بحساب می آید. و خاصتا اینکه در همان روز اول (۲۴ آبان) و همراه با اعلان چند برابر شدن بنزین و بلافاصله بعد از شروع اعتراضات و تظاهرات مردمی، موج خشونت و سرکوبگری ولایت فقیهی نیز آغاز گردید! و در همان لحظات با سلاح گرم و گلولۀ حقیقی به صفوف مردمِ معترض حمله ور شده و متظاهرین را هدف قرار دادند و دهها کشته و بسیار بیشتر از آن را در سراسر ایران زخمی کردند، و حتی به اعتراف خودشان در همان چند روز اول «هزار نفر از مردمِ معترض» را دستگیر و روانۀ زندانها نمودند، تا به ظنّ خودشان قیام و اعتراض مردم به جان آمده را در نطفه خفه نمایند.

 و طبعا چنین تعاملی با یک اعتراض مسالمت آمیز (و حتی مطابق با قوانین ولایت فقیهی) آشکارا بیانگر یک رفتار خصمانه و جنگی می باشد. البته چنین رفتاری با مردم ایران چندان هم غیر قابل فهم نیست، زیرا هم نظام ولایت مطلقه و هم مردم ایران یکدیگر را خوب می شناسند و مدتهاست که دشمنی آنها با یکدیگر مُحرَز شده است. البته سرکوب مردم معترض و جان به لب رسیده بدینجا ختم نگردید، و در روزهای بعدی این رفتار خصمانه و جنگی (در خفا و همراه با قطع شبکۀ جهانی - اینترنت) سر از یک کشتار حقیقی در آورد؛ و حالا بحثِ «صدها کشته و زخمی و هزاران زندانی» مطرح است. و باید دانست که هدف استبداد ولایت فقیهی در قطع شبکۀ جهانی - اینترنت، یکی برهم زدن ارتباط و هماهنگی مردم بپاخاسته، دومی عدم انعکاس حجم و اندازۀ معترضین و متظاهرین، و سومی مخفی نگه داشتن جنایاتی که در حق مردم ایران مرتکب شده است.

 

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۳ ربیع الأول ۱۴۴۱ - ۲۹ آبان ۱۳۹۸