بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 

بعد از بی بی سی؛ و اینهم صدای آمریکا از زبان برایان هوک

برایان هوک بعنوان عضوی از حکومت دونالد ترامپ و نمایندۀ دولت آمریکا در امور ایران، اظهاراتی در رابطه با صدای آمریکا و نحوۀ تعاملش با نظام ولایت مطلقه انتشار داده که بسیار صریح و جالب و بنابر موقعیتی که دارد لایق اخذ و استناد میباشند. همه می دانیم که صدای آمریکا (که به قول برایان هوک بودجه اش توسط کنگرۀ آمریکا تأمین می شود) نه تازه کار است و فاقد سابقۀ کار تبلیغاتی؛ و نه در جزیره ای دور افتاده واقع شده که نداند چه بگوید و چه منعکس کند! و طبعا آن نیز (همانند بی بی سی) تافته ای جدابافته نیست، بلکه کارش بیان کنندۀ سیاست منافقانۀ دُوَل غربی است. و همین است که انتقادات برایان هوک در این موضوع تغییر محسوسی ایجاد نمی کند، مگر اینکه دولت آمریکا و دُوَل غربی نسبت به نظام ولایت مطلقه از سیاست نفاق و دو رویی و مهار آن عبور کنند و بجایی برسند که منافع شان در اسقاط و سرنگونی آن یافت شود. در آن صورت، هم صدای آمریکا و هم اکثر صداهای غربی به زبان می آیند و بجای کارشناسان استبدادی - استعماری! کارشناسان مخالف نظام ولایت مطلقه را به میدان می آورند (البته طیفهای دستچین و مدنظر)؛ و طبعا آن زمان هم خواست و انتخاب مردم ایران نادیده گرفته می شود و پشیزی بحساب نمی آید. بنابر این، وضعیت جوامع استبداد زده (که درهم ریخته و از هم گسسته اند) و اپوزیسیون استعمار زده (که نامشان هم خارجی است) پیچیده تر از آنست که بدین سادگی درمان شود. و خاصتا در جهانی که گرفتار سلطه و هَیمنه و روابط استبدادی - استعماری است، حکمت و لیاقت و صبوری بسیاری می خواهد؛ و شروط درمان آن اینست: یکی اینکه مخالفانِ محکوم بهتر از نظام حاکم باشند (نه فاسدتر و استبدادی تر)، دوم اینکه مخالفان در امور اساسی هماهنگی و اتحاد داشته باشند (نه جنگ و تنازع! حتی قبل از پیروزی!) و سوم اینکه (به مثابۀ سازندگان آینده) فکر و سیاست و برنامه شان مستقل باشد نه اپوزیسیونی! و مخاطبشان مردم باشد نه قدرتهای خارجی!

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۹ شوّال ۱۴۴۱ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

مقاله برایان هوک در باره صدای آمریکا