بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

تلقی کردن بی بی سی بعنوان تافته ای جدا بافته از غرب؟!

بعضی ها بنگاه خبری - سیاسیِ «بی بی سی» را یک مؤسسۀ مستقل و به خود واگذار شده و تافته ای جدا بافته از غرب و دُوَل غربی تصور می کنند (و لا اقل از نحوۀ موضع گیری شان چنین بر می آید)؛ تا جایی که حتی مسئولیت روش اصلاح طلبی آن را نسبت به نظام ولایت مطلقه به گردن خبرنگارانش! می اندازند. و طبعا این چیزی است که خلاف واقع بوده و خیالی میباشد، و اصلا این نوع مؤسسه ها و با چنین مواصفات و استقلالی (اعم از خبری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و.......) وجود عینی که هیچ! حتی وجود ذهنی هم ندارند. لازم به ذکر است که منظور از اصلاح طلبی بی بی سی در ایران یعنی «تلاش برای بقای نظام ولایت مطلقۀ مهار شده و تداوم نظام استبدادی - فرقه ای در ایران». بنابر این، مُجزا و متفاوت تلقی کردن روش و نحوۀ تعامل رادیو - تلویزیون بی بی سی با مواضع دُوَل غربی و ناتویی و سیاستهایشان (ولو به قصد و هدف خاصی باشد) مشکلی را حل نمی کند، و موضع دولتهای غربی را مختلف و متفاوت نمی سازد؛ الا اینکه موجب تشویش اذهان و گم کردن مواضع حقیقی غرب (از جمله آمریکا) نسبت به نظام ولایت مطلقه می شود. و لکن تصور نمی رود که این حقایق از فهم و ادراک مخالفین نظام ولایت مطلقه و خاصتا در سطح «احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی» به دور باشد. بگذریم از اینکه اگر قرار است بی بی سی را آیتی تصور نماییم حتما آیتِ انگلیس خواهد بود نه آیتِ اللّه - آیةُ اللّه! و حتما قبول و پذیرش آخوندهای شیطان صفت بعنوان آیةُ اللّه ظلمی نابخشودنی به این لفظ و اصطلاح مقدس می باشد. خوب و با این وضع چرا باید بی بی سی را اصلاح طلب و دول غربی را برانداز تلقی نمود؟! آیا غیر از اینست که نظام ولایت مطلقه در سایۀ سلطه و هَیمنۀ غربی (و مشخصا با چراغ سبز آمریکا) دایرۀ نفوذ خود را «از افغانستان تا لبنان و تا یمن» گسترش داده است؟! آیا غیر از اینست که خود آمریکا نیز تا حال حاضر اصلاح طلب بوده و دنبال مهار نظام ولایت مطلقه است؟! و آیا غیر از اینست که هنوز هم دَولتهای غربی مخالفین این نظام استبدادی - فرقه ای را به رسمیت نمی شناسند؟! پس چرا باید دچار تشویش و اضطراب گردید و وانمود کرد که این بی بی سی است که اصلاح طلب شده و خبرنگاران اصلاح طلب! در آن نفوذ کرده اند؟!

کسانیکه خواهان حقیقت موضوع بوده و میخواهند بدانند که مواضع بی بی سی با سیاستهای غربی چقدر همخوان و هماهنگ است، باید برای نمونه به نحوۀ تعامل بی بی سی و دُوَل غربی با «براندازان مسلح ایران» و «براندازان مسلح ترکیه» دقت و توجه نمایند؛ و آنگاه میتوانند بخوبی پی ببرند که داستان از چه قرار است و آشکارا خواهند دید که «بی بی سی و دُوَل غربی نسبت به نظام ولایت مطلقه اصلاح طلب و نسبت به حکومت اردوغان برانداز هستند». اینست که تعامل اصلاح طلبانۀ بی بی سی با نظام ولایت مطلقه بیانگر مواضع غربی است، کمااینکه تعامل براندازانۀ آن با حکومت اردوغان بیانگر همین حقیقت است، و این وضعیت در رابطه با بیشتر امور صدق می کند. خلاصه رادیو - تلویزیون بی بی سی را (در بخشهای مختلف و با زبانهای متعدد) نباید مرکزی مستقل و تافته ای جدا بافته از غرب و دُوَل غربی و سیاست غربی و فرهنگ غربی و...... در نظر گرفت و دچار ساده لوحی گردید و یا مردم را به ساده لوحی انداخت، مؤسسه ای که اصلا خبری - سیاسی بوده (بنگاه سخن پراکنی بریتانیا) و تاریخ فعالیت آن با امپراتوری بریتانیا و دولت انگلیس گره خورده است و در محدودۀ فکر و فرهنگ و سیاستِ دولتهای ناتویی و سیطرۀ آنها بر جهان حرکت می کند. اما نباید فراموش کرد که دُوَل غربی (و همۀ دولتها) و بازوی خبری و خبرساز آنها «یکسان و روراست عمل نمی کنند و پیچیدگیها» دارند؛ کمااینکه خود دُوَل غربی نیز همیشه متحد و یک موضع نیستند و بعضا با یکدیگر دچار اختلاف می شوند. و بدیهی است که این روشِ کج دار و مَریز در رابطه با نظام ولایت مطلقه و مخالفینش هم صدق  میکند، و مشخصا قتل و اِغتیال قاسم سلیمانی (بازوی توسعه طلبی ولایت فقیهی - توسط آمریکا) و علَم کردن اردشیر زاهدی (مهرۀ کهنۀ استبدادی - استعماری - بعنوان مداح نظام ولایت مطلقه)، مصداق این روش کج دار و مریز و سیاستِ «یکی به نعل و یکی به میخ» میباشد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۱ رمضان ۱۴۴۱ - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹