بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

بزرگترین اعتراف ۳۶ ساله در نظام ولایت مطلقه

(سخنان منتشر نشدۀ هاشمی رفسنجانی): آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامِ ولایت مطلقه سخنانی در رابطه با ماهیت نظام ولایت مطلقه و مبنی بر فرقه گری و لعنت صحابه ایراد نموده که در تاریخ نظام ولایت مطلقه (و در رأس هَرَم آن) بی سابقه بوده و بزرگترین اعتراف بحساب می آید؛ و حتی از اعترافات و افشاگریهای مرحوم حسینعلی منتظری پیشی می گیرد. و جالب اینست که این اعتراف با صوت و صورت انجام گرفته و در شبکۀ خودشان منتشر شده است. و اینهم متن این صوت و صورت: از لعنت صحابه به داعش رسیدیم!

 

 

http://hashemirafsanjani.ir/fa/content/از-لعنت-صحابه-به-داعش-رسیدیم

حال سؤال اینست: پس پایمال کردن دیگران و زیر گرفتن مقدسات آنها (با اَشَدِّ الفاظ!) قرار است چه نتیجه ای بدهد؟! آری؛ درست است که این اعترافِ کلیدی بیانگر قطره ای از دریای خصومت و عداوتِ نظام ولایت مطلقه با مسلمین و هتاکی در حق صحابه و خلفای راشده است، لکن همین قطره نیز به مثابۀ «مشت نمونۀ خروار است». و در این مختصر آشکارا تصریح شده که: «ما - نظام ولایت مطلقه - منشاء نزاع مذهبی و جنگ شیعه و سنی در جهان اسلام شدیم (از طریق شیعه گری و لعنت صحابه و عُمرکشان و.......)، کاری که حقیقتا برای جلب رضایت کفار اشغالگر غربی و همدستی با آنها (روی حساب مسلمین!) و تهییج و استخدام شیعه یان صورت گرفت؛ و شخص رفسنجانی و همچنین محمد خاتمی و امثالهم در این روش خبیث نقش اساسی بازی کردند.

هرچند باید دانست که مبارزات مسلحانۀ مسلمین و جریانات اسلامی صرفا واکنشی به لعنت و عداوت و شیعه گری نظام ولایت مطلقه نیست، بلکه در همان حال واکنشی علیه «ظلم و جنایات و اشغالگری غربی و روسی» و تحمیل نظامهای استبدادیِ دست نشانده، و ایجاد و تقویتِ جریانات اسلام ستیز در جهان اسلام، و همچنین علیه اتحاد عملی دُوَل صلیبی و تشیع کینه توز صفوی است. قابل ذکر است که این اعترافات بسیار به تأخیر صورت گرفته؛ و به تأخیر نیز (بعد از یک ماه) منتشر شده است. اما بازهم از خدا می طلبیم که «هدایت و توبه» و جدایی از نظام صفوی و استبدادیِ ولایت مطلقه (که هم سنگر کُفّار  حربی و اشغالگران صلیبی شده است) نصیب همۀ روشن شدگان گردد. و در همین رابطه این مطلب از موحدین آزادیخواه بسیار خواندنی است (که همراه با کاریکاتور عمر فاروق و فحاشی عُمرکُشانِ صفوی است:

کاریکاتور لعنت آمیز و کینه توزانه نسبت به عُمر فاروق

http://samaa.org/files/qadim/karikatore_omare_faruq.html

 

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۹ محرم ۱۴۳۶ - ۲۱ آبان ۱۳۹۳