بسم الله الرحمن الرحیم

کاریکاتور لعنت آمیز و کینه توزانه نسبت به عمر فاروق

هدف نظام ولایت مطلقـۀ خمینی از این همه اسلام ستیزی و این اندازه خصومت و عداوت با اسلام و مسلمین چیست؟! چرا در نظام ولایت مطلقه، لعنت و نفرین صحابه و خلفای راشده و هتک حرمت حرم محمد (ص) و زیر سؤال بردن رسالت رسول اسلام و حتی طرح و اشاعۀ تحریف قرآن و علم کردن افسانۀ مصحف فاطمه به اوج خود رسیده است؟!! و یا چرا نظام ولایت مطلقه به عرب ستیزی دامن می زند و عرب ستیزی در ایران ولایت مطلقه وجهۀ جنون آمیز بخود گرفته است؟! آیا این نظام استبدادی - فرقه ای از این طریق می خواهد جُهّال کینه توز صفوی را دور خود جمع کند؟! آیا می خواهد نژادپرستان شاهنشاهی را مجذوب خود گرداند؟! یا نخیر می خواهد به آمریکا و غرب بگوید: ما نه تنها جزو امت اسلام و عامۀ مسلمین نیستیم؛ بلکه دشمن آنها هستیم! و آمریکا و غرب می توانند مثل صفویه روی ما حساب نمایند. در بین این مسائل آنچه از همه واضحتر به نظر می رسد اینست که: اگر نظام ولایت مطلقۀ خمینی به امید زد و بند با غرب و همکاری با آن (روی حساب مسلمین!) نبود، نمی توانست تا این حد و اندازه نسبت به مسلمین گستاخ و از مسلمین و بخش بزرگی از مردم ایران بی نیاز باشد؛ و مثلا به دشمنی با مسلمین جهان و سلطه گری بر مردم ایران اینقدر تظاهر نمی کرد؟! و همانطور که روی دُوَل غربی - ناتویی حساب می کند، روی آنها نیز بالاخره حسابی باز می کرد.

البته دُوَل استعمارگر غربی و آمریکا نیز که مشتاق تضاد و تنازع در جهان اسلام و برقراری توازن جنگی بین شیعه و سنی هستند، پیام نظام ولایت مطلقه را بخوبی دریافت میکند؛ ولی تا آنجا که نظام ولایت مطلقه زیاد خطرناک نشود و در مهارغرب باقی بماند. و لکن تصور نمی شود که اسلام ستیزی نظام ولایت مطلقه، دَوَل استعماری غرب را از ماهیت این نظام استبدادی و امپراتور منش! غافل گرداند. اما اینکه بالاخره دول غربی بین خطر و خنجر بودن نظام ولایت مطلقه به کدام طرف میل می کنند، این وابسته به منافع غرب و کاربرد نظام ولایت مطلقه جهت مقابله با مسلمین (در داخل و خارج ایران)، و درهمان حال، میزان خطر این نظام برای دول غربی است. البته پدیدۀ جدیدی این وضع را پیچیده تر کرده است، وآن پدیده عبارت از موضع خصمانۀ دولتها و شعوب عربی و کلا ملل اسلامی نسبت به نظام ولایت مطلقه است، پدیده ای که از عرب ستیزی و اسلام ستیزی و خیانتکاری نظام ولایت مطلقه نشأت گرفته است، تا جایی که این مسئله حتی استعمارگران غربی را هم دچار سر درگمی کرده است، بنحوی که آنها (لا اقل برای حمایت از حکام عربی وابسته) ناچارند که در قبال نظام ولایت مطلقه موضع روشنی اتخاذ نمایند.

برای اثبات وجود همۀ اینها شاید هیچ چیزی به اندازۀ زیارتگاه قرار دادن و حتی مقدس کردن قبر افسانه ای فیروز ابولؤلؤ - قاتل عمر فاروق که در کاشان و در سایۀ نظام ولایت مطلقه زیارتگاه مشترک اسلام ستیزان شده است، و همچنین مراسم رفع القلم - ایام اباحۀ فسق و فساد - به شادی قتل عمر فاروق که هر ساله از ۹ ربیع الاول تا ۱۱ ربیع الاول و تحت حاکمیت نظام ولایت مطلقه برگزار می شود؛ خصمانه و اسلام ستیزانه نباشد (قابل ذکر است که بعد از ۱۲ ربیع الاول نیز هفتۀ وحدت فرا می رسد؟!). بدین خاطـر و بجای هر سندی فحش نامه ای بسیار سخیف و عقده ای را به نام مجلس تنجیس (نجس سازی) به عرض عموم می رسانیم. سندی که بسیار پست و خبیث است و همراه با کاریکاتوری از عمر ابن خطاب و برای شرکت بیشتر مردم منتشر شده؛ و حداکثر حِقد و عداوت ساسانی و صفوی و نظام ولایت مطلقه در آن منعکس گشته است (و الحق روح و وجدان هر مسلمان  و هر انسان صاحب ضمیری را جریحه دار و شعله ور می سازد)، و سندی که به انـدازۀ کافی گویا و افشاگر و حتی بسیار بیشرمانه و سخیف است و ما را از تفصیلات و دلایل دیگر بی نیاز میکند. بنابر این، عـداوت نامۀ ذَیل را مشاهده و نوشته های آن را بخوانید؛ و بعدا تصور نمایید که چرا نظام ولایت مطلقۀ خمینی چنین می کند؟! و چرا این نظام استبدادی - فرقه ای از عکس العمل مردم ایران و اهل سنت آن و حتی از مسلمین جهان اینقدر بی باک است؟؟!!

 سازمـان موحـدین آزادیخـواه ایـران

۹ ربیع الاول ۱۴۲۸ - ۷ فروردین ۱۳۸۶


 

متن این فحاشی کینه توزانه، جهت خوانایی بیشتر، مجددا و ذیلا ارائه میشود:

در گوشۀ این فحاشی پر کینه عكسی شبیـه شیاطین یا اَجِنّة درج شـده است، و دركنارۀ پشت آن نوشته شده است: این عكس، نَمی از اقیانوس سیرت عمر است......

مجلس تنجیس

با نهایت سرور و فرح، نهم ربیعالاول روز به درك واصل شدن شیخ النسناس، ابوالوسواس، شهد فراعنه، ملك الشیاطین، رئیس غاصبین حق، پست ترین خلق، بزرگ كشور جهالت، مركز دایره حماقت، میوه درخت شقاوت، پیشوای راندهشدگان، مقتدای دورشدگان، سركرده گردن كشان، رذلترین سرپیچان، اول و آخر شر، حمار ابن حمار..... عمر ابن؟ را به اطلاع كلیـه مُبغضین آن ملعون میرسانیم (لازم به ذکر است که منظور از عمر ابن؟ یعنی عمر حرام زاده و پدر مجهول! واین کینه پرستان حتی حاضر نیستند به او عمر ابن خطاب بگویند؟!).

به همین مناسبت فرخنده، در جمیع عوالم بالا و پایین، مجالس وجد و نشاط و شادی برپاست. لذا مجالس پیرمردانه، پیرزنانه، مردانه، زنانه، پسرانه، دخترانه، متوسطانه، بچگانه و همهسایز، از تاریخ نهم الی یازدهم ربیعالاول مصادف با ۱۹ الی ۲۱ سال ۱۳۸۵ از ساعت ۱ بامداد تا ۱۲ شب، در اماكن ذیل (بیت العمر، بیت التخلیه، خلأ، مستراح، توالت، دستشویی، دست بهآب، یك دری وو WCC) برپا می باشد. خواهشمند است كسانی كه امراض معدوی یا نفخ معده، دل پیچك، اسهال و سردل دارند، با حضور در این اماكن مذكور، موجبات راحتی خود را فراهم كرده و روح آن مرحوم مبغوض مفعول را قرین باد خویش نمایند.

در زد  وسیله رفت و برگشت (دمپایی) درب اماكن آماده می باشد.

فامیل های تركون: پدربزرگ و پدر و دایی - خطاب، مادربزرگ و مادر و عمه صهاک

ابیبكر،عثمان، معاویه، یزید، عایشه، ام الحكم، ام الفضل، ابوجهل، ابولهب، ابو سفیان، هند