بسم الله الرحمن الرحيم

چرا در فرصتی ۱۴ قرنه اسلامیت تحقق نیافته است؟!

ضمن تشکر از مواضع مسالمت آمیز آقای محسن، در رابطه با عدم تحقق اسلام و اهداف توحیدی در طول قرون متمادی باید عرض شود: درست است که ۱۴۰۰ سال وقتی کافی و بلکه اضافی برای اثبات حقانیت و اِعمال نظرات است، اما اگر دین اسلام و خاصتا اهداف اساسی آن تا حال جامۀ عمل نپوشیده است (که ما نیز همینطور فکر می کنیم) ربطی به ماهیت و تعلیمات دین اسلام ندارد؛ بلکه عوامل دیگری در این امر دخیل بوده اند. و مهمترین آنها، یکی عقب ماندگی و عدم رشد بشری بطور عام و در کلیت خود بوده است، تا جایی که هنوز هم! بسیاری از مردم جهان حتی توان خواندن و نوشتن ندارند؛ مشکلی که در میان زنان دارای وسعت بیشتری می باشد. و دیگری سلطۀ استبدایان و استعمارگران به مثابۀ مانع اصلی در راه رشد و ترقی انسانها و سرکوب کنندۀ خواستهای آزادیخواهانه و رشد یابندۀ جوامع بشری است؛ مصیبت عُظمایی که امروزه هم  پابرجا و به قوت خود باقیست! و بیش از اُمیّت و بی سوادی مصیبت بار است؛ و حتی سواد و توان قرائت و کتابت بشری را خنثی و بلا اثر نموده است. و طبعا همین عوامل ناکامی باعث گردیده که نه تنها اسلام و اسلامیت، بلکه کل مکاتب و همۀ راهها و افکار و نظرات کارشان به شکست بینجامد و ذهنی باقی بمانند، و تفکر کمونیستی هم (از حق و باطل بودنش بگذریم) جزو این شکست خوردگان است. و اما مسئلۀ دیگری که بسیاراساسی میباشد اینست: قرنهاست که حقیقتا اسلام ومسلمین فرصت عرض اندام و امکان صحنه داری را از دست داده و زیر سلطۀ استبداد و استعمار واقع شده اند؛ و حالا که بشریت رشد بیشتری پیدا کرده و امکان حمل و تحمل اندیشه ها و افکارِ راهگشا برایش آسانتر شده است، اسلام و مسلمین نیز باید بتوانند با توجه به تواناییهای بشر امروزی مجددا امتحان خود را پس بدهند. و این وضع اسلام و مسلمین عکس وضع کمونیستی است، کمونیسمی که در بهترین شرایط و با داشتن بهترین فرصتها و موقعیتها شکست خورد و همراه با سقوط نظامهای استبدادی در روسیه و غیرهُم زائل گشت و در آن ممالک چیزی از آن باقی نماند. از این قضایای اساسی که بگذریم، انتقادات شما در رابطه با موضع اسلام نسبت به زنان و نسبت به مالکیت بر ثرَوات بیشتر متوجه آخوندی گری و تعلیمات سنتی - عرفی است و کمتر به اسلام و اسلامیت و مواضع توحیدی مربوط میشود. طبعا این بحثها تفصیلی است، هر چند در شبکۀ سمــــاء خیلی چیزها پاسخ داده شده است، و از جمله دربارۀ زنان و ماهیت و حقوق آنها مقالات بسیار روشنگری منتشر گشته است. اما با وجود این، تنها در سایۀ آزادی بیان و انتخاب و مجال مردم جهت تحقق انتخابها (و خاصتا در میدان عمل سیاسی) این امور مشخص میشوند. اینست که درد مشترک در زمانۀ ما همانا نظامهای استبدادی و عدم آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی است، و بنابر این، راه چاره در برقراری آزادیهای فکری و عقیدتی و سیاسی و زوال هیمنۀاستبدادی - استعماری، و خاصتا سلطۀ سرمایه داری جهانخوار است. به امید رسیدن به آزادی بیان و آزادی انتخابات.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران
۱۱ رمضان ۱۴۲۸ - ۱ مهر ۱۳۸۶

 


 

Ba tashakkor az E-Mailetan:
1400 sale , vaghti kafi boodeh ke eslam haghaniyate khod ra sabet konad. Natavaneste ast edalat dar javamee be vojood avarad, pas eshkal darad. Momken ast fekri jamee dorost dar kootah moddat haghaniyate khod ra natavanad sabet konad, amma dar deraz moddat agar motahaghegh nashod, pas eshkal darad.
Eslam hichgah aleihe malekiyat bar abzare tolid va mobadele sohbat nakarde va estesmare ensan az ensan ra  nafii nanemoodeh ast.
Eslam mard salar ast va zan ra be masabehe ensani darajeh 2 be hesab miavarad.
Keshvarhaye eslami ham az nazare hakemiyat mostabed tarin va az nazare hoghooghe ejtemaei mardom aghab oftadetarine jahan hastand.
Dar sharayete emroozi, Boorjevoisi motavasset va khordeboorjoisi keshvarhaye eslami baraye kasbe ghodrat, eslam ra parchame khod kardeand ta betavannand toodehaye mardom ra be sooye khod jalb konnand. Farda ke be ghodrat rasidand, ba imperialism ham khahand sakht, chon ke asase harakate javamee na fekr, balke maddiyat ast. Ensane azad, ensani ast ke kesi ra estesmar nemikonad, manafee khosoosi ke be ziane digari bashad nadarad va barabar ba digaran ast. Hame ke mitavannad kar konnand , kar mikonnand va mahsool kar ham be jibe anha miravad be nesbate kari ke kareand.
Pas in Kommunism ast ke zemne ehteram be aghayede shakhsi, rahaei bakhshe ensanha ast, chon ke zedde malekyiate khosoosi bar vasayele tovlid va mobadele ast.