بسم الله الرحمن الرحيم

پانزدهمين سالگرد تأسيس سماء مبارک باد

۵ تير ماه ۱۳۸۵ مصـادف با ۳۰ جمادى الاول ۱۴۲۷ پانزدهمين سالگرد تـأسيس سازمـان مـوحدين آزاديخـواه ايـران است. اين روز پيروز و مبارک را به مردم ايران و به همهٴ موحدين و آزاديخواهان تبريک و تهنيت می گوييم. به اميد روزى که بتوانيم سالگردهاى بعدى اين تأسيس فرخنده را آزادانه و علنی و در ايرانی آزاد و مردمسالار جشن گرفته و با مردم خود تجمع و شادی نماییم.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران
۳۰ جمادى الاول ۱۴۲۷ - ۵ تير ماه ۱۳۸۵