اتخاذ مواضع نا آگاهانه و خصمانه هنر نیست!

اتخاذ مواضع نا آگاهانه و خصمانه هنر نیست، و این نوع موضعگیری ازهر کس وناکسی ساخته است، چرا که معمولا چنین مواضعی نیازمند سعی و تحقیق و دقت نیستند، و بلکه محصول تنبلی و بی توجهی و بی تربیتی هستند، و بیشتر از بغض و خشم افسار گسیخته و همراه با نادانی و عدم احساس مسئولیت سرچشمه می گیرند، و این نوع موضع گیریها همیشه نزاع آفرین و مصیبت بار و استبداد گستر هستند. موضع گیری هنرمندانه و اتخاذ مواضع پُر هنر عبارت است از اعـلام مواضع و اتخاذ آن موضع گیری که آ گـاهانه و منصفانه باشد. این نوع موضعگیری، عکس مواضع نا آگاهانه و خصمانه، از آگاهی و تحقیق و انصاف و عدالت خواهی و احساس مسئولیت سرچشمه می گیرند، و معمولا مشکل گشا می باشند. آری، اتخاذ مواضع نا آگاهانه و خصمانه، بدون آگاهی و تحقیق و دقت  و بدون تربیت یافتگی نیز میسر هستند، اما اتخاذ مواضع آگاهانه و منصفانه، بدون آگاهی و تحقیق و بدون ماهیتی تکامل یافته قابل دسترسی نمی باشند. اگر در میان بشریت و اگر در میان مسلمین و اگر در ایران استبداد زده، بجای اتخاذ مواضع نا آگاهانه و خصمانه، موضعگیریهای آ گاهانه و منصفانه رایج می بود، ما شاهد دنیایی دیگر و جهانی متفاوت می بودیم، و علاوه بر زیانها و خسارتهای گسترده و بی شمار، کمتر کسی از مواضع گذشتۀ خود، که بخاطرش دچار رنج و زحمت هم شده اند، پشیمان می گشت. اینست که قرآن منیر بشریت را چنین راهنمایی می کند: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (اِسراء - ۳۶): موضعی نگیرید که بدان علم و آگاهی ندارید، چرا که بتأکید حس شنوایی وحس بینایی وقلب شما (که وسیلۀ رد و پذیرش است) در این رابطه مسئولیت دارند.