بسم الله الرحمن الرحيم

هـــوشیاری و احساس مسئــولیت

هوشیاری خلاف غفلت و بی خبری است، همانطور که احساس مسئولیت خِلاف اِهمال و بی توجهی است. به عبارت دیگر، همانطور که غفلت و بیخبری ناشی از بی کارسازی وسایل درک و شناخت است، هوشیاری عکس آنست و به معنای بکارگیری وسایل درک و شناخت است. بعدا همانطورکه غفلت و بیخبری عامل اِهمال و بی توجهی می شود (چرا که غافل و بی خبر نه وظایف خود را می شناسد، نه واقعیات زندگی را درک می کند، و نه دوست و دشمن برایش مشخص می باشد)، هــوشیاری و خبرداری مایۀ احساس مسئولیت و موضع گیری و صحنه داری می گردد (چـونکه هــوشیار از وظایف خـود با خبر است، و مشاکل پیش روی خود و جامعۀ خود و مملکت خود و دین و فرهنگ خود را می شناسد، همچنانکه متحدین و مخالفین خود را شناخته است). حال در رابطه با هوشیاری و احساس مسئولیت و نیز غفلت و بی کارگی به این آیات از قرآن مُنزل توجه نمایید: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (اِسراء: ۳۶): چیزی را پیروی و دنبال مکنید که بدان علم و آگاهی ندارید، چون به تأکید هر یک از گوش (وسیلۀ شنیدن) و چشم (وسیلۀ دیدن) و قلب (وسیلۀ دریافت و پذیرش) در برابر آنچه تأیید و دنبال می کنید مسئولیت دارند. آری، اگر مسلمین بهمین امر صریح الله عمل میکردند دنیا و آخرت شان تضمین و در کــارهای خود همیشه پیـروز بودند. اما افسوس که به راه غفلت رفتند و وسایل شناخت خود را از کار انداختند و از بکارگیری آنها که امر الله بود غافل شدند و آنها را تا سطح حواس بی خاصیت تنزل دادند و به روزگار سیاه کنونی افتادند. و درحقیقت غافل کسی است که گوش و چشم و قلبش نقش وسایل درک و شناخت را از دست داده است، و گوش و چشم و قلبش به نوع حیوانی = غیر مُدرک تنزل پیدا کرده است. همچنین این آیه از قرآن حکیم در رابطه با غفلت و غافلین بسیار جای دقت و تعمق است: وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَ الإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (اَعراف: ۱۷۹): ما بسیاری از جنّ واِنس را برای جهنُّم در نظر گرفته ایم، زیرا آنها قلب (روح مُدرک و فهیم) دارند، اما بدان فهم نمی کنند، صاحب چشم هستند اما واقعیات را بدان نمی بینند، دارای گوش و شنوائی میباشند، لکن سخنان حق را بدان نمی شنوند، پس آنها (از نظر نفهی) مانند حیوانات گشته و بلکه گمراهتر و سرگردانتر هستند (چون وسایل درک و شناخت دارند، اما آنها را اِهمـال نموده و از بکارگیری آنها صرف نظر کرده اند)، آنها همان غافلان و دنباله روان بی موضع می باشند. بنابر این، غافل کسی است که نه وظایف خود را می شناسد، نه دین و خط مشخصی دارد، و نه دوست و دشمنی برایش مطرح است. و اگر در این مسئله دقت شود معلوم می گردد که یک فرق اساسی بین غافل و جاهل وجود دارد، و آن اینکه: غافل کسی است که وسایل درک و شناخت را رها کرده و نسبت به چیزی احسـاس مسئـولیت نمی کند و کلا دنیا را به بازی گرفته است، اما جاهل کسی است که توان درک و شناخت ندارد و راهنمایی نیز نمی یابد که جهت خروج از وضع جاهلی به او کمک نماید. البته جاهل به معنای نادان و بیخبر، نه جاهل به معنای جهل شده و کسی که راه عداوت و خصومت در پیش گرفته است.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۸ ذوالقعده ۱۴۲۳ ۲۱ دی ۱۳۸۱