بسم الله الرحمن الرحیم

عـِـــــــــزّت و بُــــــــــزرگـــــــــواری

یک انسان و خاصتا یک انسان مسلمان عزت و بزرگواری را باید در کجا جستجو کند؟! آیا باید آن را نزد الله و در ارزشهای توحیدی و انسانی جستجو کند، یا باید آن را مثلا در غرب و مظاهر غربی و مادیت غربی ببیند؟! آیا جویندۀ عزت و بزرگواری در مادیت و مظاهر و اَعراف غربی (که دارای ماهیت غیر توحیدی و غیر انسانی و محصول استعمارگری و سلطه گری است) میتواند مسلمان باشد؟! در این رابطه به آیات زیر و توضیحات مختصر آنها توجه نمایید:

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ (سورۀ منافقـون - آیۀ ۸): عـزت وبزرگواری (برتری) از آن الله و رسـولش و مؤمنین به توحید و اسلامیت است. این آیه، مُبَیِّن عظمت، بزرگی، و برتری الله و رسول الله و پیروان دین الله است. و ثمرۀ مستقیم این آیه برای اهل ایمان و توحید، آزادگی، استقلال، و شجاعت و عدم امکان تن دادن به ذلت و زیر سلطگی و بردگی است. آری؛ اگر مسلمانان دارای ماهیت توحیدی و قرآنی بودند، هرگز تن به سلطۀ استعمار و استبداد نمی دادند و دچار فقر و غفلت و عقب ماندگی نمی شدند، وضعی که در تضاد کامل با روح توحید و عزت و آزادگی است.

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً (سورۀ فاطر- آیۀ۱۰): هر کس که طالب عزت و بزرگواری است، پس بداند که همۀ عزتها وبزرگیها از آن الله هستند. بله عزت و بزرگواری تنها در سایۀ توحید و اسلامیت بدست می آید، و هر کسی خارج از دایرۀ اسلام و مسلمین و امت اسلامی قرار گیرد، بداند که نه تنها چیزی بدست نمی آورد، بلکه خَسِرالدُّنیا و الآخِرة خواهد شد. و خروج از دایرۀ توحید و اسلامیت، چه بسوی شرک و خرافه پرستی باشد، و چه بسوی کفار و دشمنان اسلام و مسلمین، فرقی به حالشان نمی کند، زیرا بعد از حق و توحید جز گمراهی و بطالت چیزی وجود ندارد.

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً (سورۀ نساء - آيۀ ۱۳۹): منافقین و دو رویان را مطلع گردان به اینکه عذاب شدید و دردناکی در انتظار آنها است، همان منافقینی که بجای دوستی و پیوند با مسلمین، دنبال دوستی و پیوند با کفار هستند. آیا منافقین، که صرفا دم از اسلام میزنند و تنها از اسم اسلام برای پوشاندن کفر و بی دینی خود استفاده میکنند، می خواهند از طریق دوستی و پیوند با کفار به عزت و بزرگی برسند؟!! خیر چنین نیست، بلکه اکیدا همۀ عزت ها و بزرگی ها از آن الله رب العالمین است. بنابراین، بزرگی و سرفرازی تنها در سایۀ قرار گرفتن در خط توحید و اسلامیت و التزام به قوانین توحیدی و در پیوند با مسلمین و امت اسلامی حاصل شدنی است. چنین است راه و روش مسلمانی، نه آنطور که اهل نفاق بدان می پردازند، و بجای پیوند و اتحاد با مسلمین، راه همبستگی و اتحاد با کفار را در پیش میگیرند، و با پیروان اسلام و یاران اسلام و مسلمین عداوت میورزند. پس خوب است منافقین بدانند که عزت و بزرگی تنها با توسل به الله و آیات و قوانین او بدست می آید، نه از طریق توسل به کفار قسی القلب و مادی و ماکیاولی و غارتگر و استعمار گر و مُوَجِدان و حامیان نظامهای استبدادی، همان استعمارگران ماده پرست و غارتگری که عاملان اصلی جنگ و تخریب در سراسر جهان و صادر کنندگان اصلی سلاح و وسایل قتل و کشتار و مسبب فقر و عقب ماندگی و ناتوانی ملت ها شده اند.

 علاوه بر تأکید قرآن روی عزت و برتری الله و رسول و مؤمنان، قرآنِ عزت پرور به راهروان خط توحید و عزت و آزادگی چنین امر و آنها را چنین معرفی میکند: وَلاَ تَهِنُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (سورۀ آل عمران - آيۀ ۱۳۹): سست و ضعیف مشوید و غم و حسرت بخود راه ندهید، و شما برترین و افضلترین بشریت هستید، به شرطی که واقعا مؤمن و در خط توحید و اسلامیت باشید. اینست مسلمانی!، اینست مسیر توحید و عزت و آزادگی!، و اینست فرهنگ و ایمان اسلامی!، ایمان و فرهنگی که مایۀ استقلال و آزادی و نجات و پیروزی است. و این همان چیزی است که جوامع اسلامی آن را گُم و فراموش کرده اند، اما به حکم مسلمانی باید آن را بازیابند.

 

سازمـــان مُـــوَحِّدین آزادیخـــواه ایــران

۱۴ محـرم ۱۴۲۵ ۱۵ اسفنــد ۱۳۸۲