قرآن خوانی استاد محمد رضا شجریان - محمد رضا شجریان من البدایه (در مشهد) یک قرآن خوان ماهر بوده است، تا جایی که تدریجا وارد سطوح عالی شده و حتی در مسابقات قرآن خوانی در ایران (سال ۵۶) رتبۀ اول را کسب نموده است، کمااینکه در مسابقات بین المللی قرآن خوانی در مالزی توانسته رتبۀ دوم را احراز نماید. و اینهم یک نوار «صوتی - تصویری» و «دو نوار صوتی» از قرآن خوانیِ محمد رضا شجریان (که در ایران کم نظیر است)، اللّه و خالق یکتا او را مورد لطف خود قرار دهد و نواقص و اشتباهاتش را ببخشاید.