سماء - مردم ایران با همچون نظامی روبرو هستند؟! ببینید خبرگزاری همه کارۀ نظام ولایت مطلقه (خبرگزاری فارس!) چگونه تصویر رئیس جمهور قبلیِ خودشان محمود احمدی نژاد را در فردای انتخابات نمایشی (به جرم رأی ندادن! و عدم شرکت در انتخاباتی که همۀ اطراف متفاوت در آن حذف شدند) با رأس فتنه! (همان جنبش سبز) و آن دو را با بقایای نظام پادشاهی (رضا پهلوی) و همچنین با کسانی که آنها را منافقین مسلح می نامند (مجاهدین خلق) یکجا قرار می دهد و فرقی بین آنها قائل نمی شود؟؟؟!!! و خوب این بدین معناست که در نظام استبدادی و ستمکار ولایت مطلقه «حداقل تفاوت با حداکثر مخالفت و حتی مبارزۀ مسلحانه» چندان فرقی نمی کند. لازم به ذکر است که طرح و نگرش خبرگزاری فارس در بسیاری از خبرگزاریهای ولایت فقیهی باز انتشار یافته است. همچنین این موضعِ پر خشم و خشونت در واقع ترجمان مواضع این عنصر مستبد و خرافه پرست و نمایندۀ ولیّ مطلقه در مشهد است: «عَلَم الهُدی: کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، کافرند». قابل دانستن است که این شخص بغیض و خشن (عَلَمُ الضَّلالة) پدر زن ابراهیم رئیسی است، و او هم مُفضَّل علی خامنه ای برای مقام ریاست جمهوری می باشد (که حالا برندۀ انتخابات ولایت فقیهی اعلام شده است).

 

https://www.isna.ir/print/1400023122195/

https://www.farsnews.ir/news/14000329000065