بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

انتخابات نظام ولایت مطلقه برای چیست؟!

وقتی که در نظام ولایت مطلقه حتی به اعتراف وزیر خارجه اش (محمد جواد ظریف) میدانِ سلاح بر همه چیز حاکم است و نیروهای مسلح و مشخصا سپاه پاسداران همه کارۀ مملکت هستند و زور سلاح حرف اول و آخر را می زند (و علی خامنه ای هم فرماندۀ مادامُ العُمر آنهاست)؛ پس انتخابات و رأی گیری از مردمی که نه میدان دارند و نه سلاح! برای چیست و چه معنایی پیدا می کند؟! آیا انتخابات برای تغییر ولیّ مطلقه و مادامُ العُمر نظام است؟! برای تغییر قانون اساسی ولایت فقیهی است؟! برای تغییر نظارت استصوابی شورای نگهبان است؟! برای کم کردن زور و سلطۀ سپاه پاسداران در داخل و خارج است؟! برای آزادی زندانیان سیاسی و یا محاکمۀ عادلانۀ آنهاست؟! برای آزادی تظاهرات و اعتراضات مردمی است؟! برای آزادی تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی است؟! برای تغییر سیاستهای مداخله جویانۀ فرقه ای در امور همسایه گان است؟! برای بالا بردن معیشت و نحوۀ زندگی مردم است؟! برای صلح و مصالحۀ ملی و بازگشت آوارگان میلیونی به داخل مملکت است؟! برای کاهش استبداد و سرکوبگری و آزادی فعالیتهای عقیدتی و سیاسی است؟! برای زوال تبعیضات مذهبی و فرقه ای و مراعات حقوق اقوام مختلفه است؟! برای نجات ۶۰ درصد مردمِ زیر خط فقر و ایجاد شغل و شاغلی است؟! برای پایان دزدیهای میلیاردیِ مقامات و حذف رؤسای فاسد و سرکوبگر است؟! برای فعال کردن اصول قانون اساسیِ ولایت فقیهی و مربوط به حقوق مردم است؟! و...... یا اینکه صرفا برای تبدیل محل و مکان کارگزاران ۴۰ سالۀ نظام ولایت فقیهی و علی خامنه ای می باشد؟! آیا تغییر مقامات و کارگزاران نظام ولایت فقیهی و علی خامنه ای احتیاجی به مردم دارد؟! چرا خودشان چنین کاری را نمی کنند و مسئولتش را به گردن مردم می اندازند؟! آیا غیر از اینست که آنها صرفا دنبال آنند که رأی مردم را به هر حیله ای بدست آورند و از آن سوء استفاده نمایند؟! و آنگاه چرا مردم ایران باید چنین اجازه ای را بدهند و در انتخاباتی شرکت کنند که استبدادی و تشریفاتی و حیله گرانه بوده و هیچ خیر و مَنفعتی برای آنها ندارد؟! آیا از این امر مطّلع نیستند که حتی نمی توانند به افراد اندک متفاوت هم رأی بدهند و آنها نیز حذف و رد صلاحیت شده اند؟! حـال آیا وضعیت کسان و جریاناتی که در چنین نمایش سبُک و خفت باری شرکت می کنند (غیر از عوامل نظام ولایت مطلقه) یادآور آن بازْره و مسلوب الاِراده ای نیست که خودش به پای خویش دنبال گرگ می افتد؟! و شاید از همه بارزتر اینکه در این انتخاباتِ نمایشی «زنان و  اهل سنت» و همۀ کسانی که خارج از دایرۀ ولایت فقیه قرار می گیرند بکلی حذف و محروم هستند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

٢٩ شوّال ١٤٤٢ - ٢٠ خرداد ١٤٠٠