بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

بُهتان و جعل هویت؛ روش حُکام ولایت فقیهی

عجبا! عجبا! ترس و تأثر از بهتانچیان و جعالان هویت! آیا غیر از اینست که روش حُکام ولایت فقیهی همانا «بهتان و جعل هویت» برای مخالفان و دشمنان است؛ و بهتان و افتراء مبنای عقیده و سیاست آنهاست؟! آیا هنوز تفهیم نشده که حدیثِ جعلیِ «باهِتوهُم – به آنها بهتان ببندید» مبنای تعامل آنها در رابطه با مخالفان و دشمنان است؟! (حدیث سَبّ و بُهتان). پس چرا باید برای تهمت و افتراء و هتاکی آنها در حق مظلومترین اقشار بپاخاسته (که جهت دفاع از حقوق اساسی خویش به میدان آمده اند) پشیزی ارزش قائل شد؟! آری؛ هتاکی و فحاشی و تهمت زنی اساس روش حکام ولایت فقیهی و نظام ولایت فقیهی است، و اینکه مردم مظلوم و زیر سلطۀ ایران را به بیگانگان نسبت دهند و آنها را تحریک شدۀ خارجی تلقی نمایند امری بسیار بدیهی می نماید. بگذریم از اینکه چه ظالم و ستمگری (در طول تاریخ) ملتش را ستایش کرده که علیه او قیام کرده اند؟! و این در حالیست که حکام ولایت فقیهی، از یک طرف جادوگرانه خود را به امام زمان چسبانده و خامنه ای را به او وصل کرده اند، و از طرف دیگر هیچ زد و بندی نمانده که با قدرتهای خارجی و از جمله آمریکا انجام ندهند؟! آیا برجام حاصل زد و بند نظام ولایت مطلقه با قدرتهای خارجی و آمریکا (و تحویل ۱۱ تن ارورانیوم غنی شده به آنها) و حاصل زد و بند این نظام استبدادی و مولود شرک و خرافات و جادوگری نبوده و نیست؟! آیا خنده های جواد ظریف (وزیر خارجۀ استبداد ولایت فقیهی) در محافل غربی و در نشستهای جان کیری (وزیر خارجۀ آمریکا) از یادها می رود؟! آیا غیر از اینست که نظام ولایت مطلقه سالهاست که زیر چراغ سبز غربی و امریکی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان و...... بصورت افسار گسیخته اسب فرقه گری و فرقه سازی را تاب میدهد؟! و آیا غیر از اینست که این نیروهای آمریکایی و غربی بوده اند که در همه جــــا متحد و شریک نظام ولایت مطلقه و همدست عوامل آن و لشکریان قاسم سلیمانی بوده اند؟! آری؛ اصل اینست که مردم ایران تا اسقاط نهایی نظام ستمگر ولایت فقیهی به قیام و استبدادستیزی خود ادامه دهند و نظامی آزاد و مردمسالار و کثرتگرا جانشین آن نمایند. و طبعا هدف نهایی باید برقراری نظامی بر حق و مردمی باشد، و گرنه باز اینهمه رنج و خون (دریغا) ضایع خواهد گشت. مرگ بر نظام استبدادی ولایت فقیهی، بر دوام باد قیام حق طلبانه و فوق جناحی و فراگیر مردم ایران، زائل و ریشه کن باد ظلم و استبداد چهل ساله. و آخرش هم این تنها عاقبت ظالمان ستمگر است: فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ «پس بنگر که ظالمان چه عاقبتی {چه عاقبت شومی!} پیدا کردند».

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۷ ربیع الثانی ۱۴۳۹ – ۱۴ دی ۱۳۹۶