تصاویر جالب و دیدنی (ملوک سعودی و رؤسای غربی):

این تصاویر جالب و دیدنی هستند؛ اما عجیب و غریب نیستند؛ چرا که: به همان اندازه که پادشاهان سعودی ذلیل و آلت دست رؤسای امریکی و اروپی هستند، مردم جزیرة العرب (حجاز) هم چنین وضعیتی دارند و ذلیل و آلت دست پادشاهان سعودی میباشند، و بدین ترتیب این تصاویر زیادی تعجب آور بحساب نمی آیند، و چنین وضعی را باید طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی کرد. البته این وضعیت در تمام جوامع و ممالک جهان و خاصتا در جوامع و ممالک استبداد زده و تحت سلطه ساری و جاری بوده و یک قانون شامل و فراگیر محسوب میشود، و همین است که راه نجاتی برای جوامع عقب مانده و پوسیده (مستقیما و بدون رشد و تغییر) وجود نداشته و نخواهد داشت. آخر چرا پادشاهان سعودی و غرق در مادیت و عَمالگی محل لومه و سرزنش باشند، اما مردم جزیرة العرب (که به اصطلاح اهل توحید هستند و قرار است بجز اللّه! در برابر کسی سر خم نکنند) محل لومه و سرزنش نباشند؟! چرا نظام ولایت مطلقه فراموش گردد که چگونه با صفوی گری و فارس بازی خود (جهت رضایت غرب و فریب عوام الناس) برای خیانتکاری حکام عرب زمینۀ «وابستگی حداکثری» و سیاست «دست به دامنی» فراهم کرده است؟! و بدیهی است که مردم ایران نیز در این رابطه یا تماشاچی یا اصلا بی خبر مانده اند؛ و بعضا هم (با صفویگری و نژادپرستی خود) با آن همراه شده اند. اینست که هرگز نباید این آیۀ عظیم و مُبین و ساری و جاری بر کل تاریخ را فراموش کرد که می فرماید: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ: «فساد و تخريب و انحطاط در زمين و دريا ( در کرۀ ارض) حاصل بدکرداری عموم مردم بوده و بدست آنها بوجود آمده است، و قوانين الله اقتضاء میکند که مردم عواقب بعضى از اعمالى را که مرتکب شده اند بچشند؛ و گرفتار نتیجۀ عملکرد فاسد خود شوند! اى بسا از آن عبرت بگيرند و به صراط مستقيم و سنن الهى برگردند». در این آیه مشخصا و بصورت صریح از عواقب عملکرد بد و فاسد بشری در کرۀ ارض صحبت شده است، و در این رابطه تأکید گردیده که هر چه مَفاسد و خرابی و ویرانی است در نتیجۀ رفتار بشری و «محصول عملکرد مردم» است.