سمـــــــــــــــــــاء (۳۰ دی ماه ۱۳۹۴): خامنه ای هم جام زهر نوشید (و به قول خودش: در برابر آنچه در اين معامله به دست آمده، هزينه‌ های سنگینی پرداخت شده است» (سفاری). و اما برای روشن شدن عمق زهرنوشی هسته ایِ نظام ولایت مطلقه شاید بهتر از هر چیزی توجه و گوش دادن به سخنان بسیار صریح جان کری (وزیر خارجۀ آمریکا) باشد؛ که مُحتوا و خلاصۀ سخنانش چنین است: «آنچه باید با نظام ولایت مطلقه بکنیم کردیم!». و ای کاش آنچه آمریکا و غرب با نظام ولایت مطلقه و علی خامنه ای کردند، مردم ایران هم میتوانستند یک در صدش را انجام دهند و یک قدم این استبدادِ مطلقه را وادار به عقب نشینی نمایند. آری؛ نظامهای استبدادی چنین ماهیتی دارند و تاریخا بهمین صورت (و از راه فشار و ناچارسازی) به زانو در آمده اند. و حقیقتا برای یک ایرانیِ استبداد زده بسیار ضروریست که این تصریحاتِ بی مهابا را بخوبی بشنود؛ تا بداند که «آمریکا و دُوَل ناتویی چی به سر نظام ولایت مطلقه آورده! و چگونه این تجاوزگران کهریزکی را وادار به زهرنوشی کرده اند».

و اما از تمام هماهنگیهای سیاسی در منطقه و همکاریهای جنگی با دُوَل ناتویی و تشکیل جبهات مشترک با اشغالگران غربی که بگذریم! آنچه از سازش و تسلیم نظام ولایت مطلقه گذشته است، کمتر از آن چیزیست که باقی  مانده است! و اعتراف به استعمار صهیونی و همکاری با این شیاطین غاصب، یکی از پایانه های مسیر سازش با دُوَل ناتویی و سرمایه داران جهانخوار غربی است. و خلاصه اینکه: نظام ولایت مطلقه نباید از نظام حقیر و خائن پهلوی کم بیاورد؛ تا توسط آمریکا و دُوَل ناتویی مقبول بیفتد؛ البته اگر عمرش برسد! و حال سؤال اساسی اینست: آیا مردم ایران بالاخره میتوانند نظام ولایت مطلقه را یک قدم وادار به عقب نشینی و  سازش با خود نمایند؟ و مثلا آیا در همین مسخره بازیِ پیش رو (و به اصطلاح انتخابات مجلس، که قرار است اسفند ماه پیش رو به نمایش در آید، و حتی کمتر و حقیرتر از تحریم و اعلام موضع گیری علیه آنست) میتوانند کاری کنند و اراده ای از خود نشان دهند؟

و مشخصا آیا «همانطور که نظام ولایت مطلقه عقل و شعور و همه چیز مردم ایران را به بازی گرفته است» (سفاری) آنها نیز میتوانند این نمایشات مسخره را به هیچ بگیرند و در این بی اخلاقی مُفرط شرکت نکنند؛ و این نظام متعفن را تنها بگذارند؟! بدین امید که چنین باشد؛ و بدین امید که مردم ایران (بعد از چند دهه سرکوب و خفه شدن) برای آزادی و حکومت بر خویش اقدام نمایند، و کاری کنند که حتی استبدادیان و ظالمانِ ساقط شده هم مجبور شوند در مسیر آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی حرکت نمایند.