علی اکبر - سازمان محترم موحدين آزاديخواه ايران لطف ميكنيد يه سوال من رو راجع به قرآن پاسخ بدين: چرا تمام داستانها و حكايات قرآني فقط حول و هوش خاورميانه اتفاق افتاده و هميشه صحبت از اون منطقه بوده ... ميدونيم كه در اون زمان هنوز كريستف كلمب قاره آمريكا رو كشف نكرده بود تا انسانهاي اينور آب از انسانهاي اونور آب كه شامل سرخپوستان استك با تمدن 3000 ساله هستند باخبر باشن ... آيا اين عدم اشاره به سرزمينهاي آنطرف آبها در قرآن اين شبهه رو ايجاد نميكنه كه شايد قرآن توسط يك انسان تهيه شده كه مثل بقيه انسانها از مردمان آنور آب بي اطلاع بوده!

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بعثت انسانی اسلام: از جزیرة العرب تا سطح جهان

جواب آقای علی اکبر - بعد از سلام، و استقبال از سؤال تان (که حق مسلم شماست) چنین جواب می گوییم: ۱- بعثت توحیدی اسلام در محیطی و در جامعه ای و با فرهنگ و عادات معینی نازل شده است، و غیر از این نیز نمی توانست وجود داشته باشد، و خاصتا درجهان قدیم (در عین ماهیت عام و انسانی بعثت) امکان حضور همزمان در همۀ جوامع بشری وجود نداشته است. و اینکه بعثت اسلامی و آخرین رسالت توحیدی در جامعۀ عربی واقع شده است، ناشی از آزادی نسبی (و حاصل تقسیم قدرت و متشکل از احزاب خونی در آن)، و نیز ناشی از توان حمل این رسالت توحیدی توسط آنها بوده است، توانی که عملا اثبات کردند و تحت رهبری محمد ص امت وسط تشکیل دادند، و دین توحیدی اسلام را با جان و مال خود مستقر کردند، و با جهاد و رنجهای بسیار آن را به ملل جهان نیز رساندند.

۲- هنگام بعثت توحیدی اسلام در جزیرة العرب، مردمان و اقوام منطقه (با توجه به ماهیت فکری و فرهنگی خود) سؤالات و مسائلی را مطرح کردند و مخالفان نیز شُبه پراکنی نمودند. و آنچه در قرآن نسبت بدین مسائل ذکری به میان آمده در جواب سؤالات و شبهه سازی آنها می باشد. بله، در قرآن بیشتر سؤالها از آن قوم مَحل بعثت و بعضی مثالها نیز برای آنها زده شده اند، اما تعالیم قرآن عام و برای همۀ بشریت است، بگذریم از اینکه مشاکل بشری در طول تاریخ و در همۀ جوامع بشری بسیار مشابه یکدیگر است، و همین است که بسیاری از مسائل و مشاکلِ صدر اسلام هنوز زنده و متأسفانه لا ینحل باقی مانده اند. بگذریم از اینکه الله رب العالمین محل همۀ نبوتها و از جمله محل آخرین آن را از هر کسی بهتر می داند.

۳- جواب سؤالات و شبهه سازی و مسائل مردمان مَحل بعثت، مختص آنها و مسائل محیط آنها نیست، بلکه اکثرا اموری بشری و فـرا زمانی و فـرا مکانی است، و بیشتر جوابها برای همۀ بشریتِ روی زمین و جهت مشکل گشایی در همۀ زمانها و مکانهاست، مثل سؤالاتی که در رابطه مسائل زندگی و امور سیاسی و اخلاقی و اقتصادی و مربوبط به ماهیت انسان و جوامع بشری، و نیز جوابهایی که دربارۀ توحید و نفی شرک و بت پرستی و یا زندگی آخرت و حیات بعد از مرگ و.... داده شده است، برای همۀ بشریت و برای همۀ زمانها و مکانهاست. به عبارت دیگر بیشتر سؤالات و شبهاتِ زمانی و مکانی اسیر زمان و مکان نیستند، بلکه مسائل عام بشری هستند، که در طول تاریخ وجود داشته و حالا نیز باقی هستند.

۴- خطاب قرآن مُنزَل و گسترۀ بعثت توحیدیِ حضرت محمد ص، نسل بشر و تمام جوامع بشری در همۀ زمانها و مکانهاست، خطابی که با عبارات و اصطلاحاتی مثل: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و..... ماهیت انسانی آن هرچه روشنتر می گردد، و تشکیل امت واحدۀ اسلامی بدان جامۀ عمل پوشیده است. و حال و در زمانۀ ما شاید قوم و جامعه ای در جهان وجود نداشته باشد که بخشی از آن مسلمان نباشند، و حقا که بشریت راهی جز الحاق و گرویدن به توحید و اسلامیت ندارد، اما توحید و اسلامیتی که نه از عمق شرک و خرافات آخوندی بیرون می آید، بلکه اسلامیتی که متکی به آیات قرآن و قوانین علمی و عقل بشری است، و آزادی بنیاد آن را تشکیل میدهد.

 

سازمـان مـوحدین آزادیخـواه ایـران

۲۴ رمضان ۱۴۳۱ - ۱۲ شهریور ۱۳۸۹