يكشنبه 20 آذر 1384
احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی
آفتاب: آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به پاسخ پرسش های مقلدین در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته اند. بخش دوم استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در زیر ارائه می شود:

ادامه قسمت اول

آيا صيغه عقد موقت را مى توان به فارسى خواند ؟ 
اگر بتوانند به احتياط واجب بايد عربى بخوانند و اگر نتوانند به زبانهاى ديگر اشكال ندارد مثلاً پس از تعيين دقيق مهر و زن به مرد بگوید خود را به ازدواج تو درمدت یادشده معلوم به مهر یه یاد شده معلوم در میآورم ومدر بگوید قبول کردم . 

آيا در صيغه عقد موقت رضايت ظاهرى طرفين بدون جارى كردن صيغه كافى است ؟ يا بايد صيغه عقد موقت خوانده شود ؟
بايد صيغه عقد موقت خوانده شود . 

لطفاً مفهوم عده متعه را بيان فرماييد. 
عده متعه بنابر احتياط واجب دو حيض كامل است و اگر مقصود معناى عدّه و متعه است ، عده يعنى مدتى كه زن پس از مفارقت شوهر يا آميزش شبهه بايد از ازدواج دورى كند و احكام عده را مراعات نمايد . و متعه يعنى ازدواج موقت . 

در مذهب مسيحيت طلاق را به رسميت نمى شناسند. ازدواج موقت با زن مسيحى كه قانوناً مطلقه است چه حكمى دارد ؟ 
اگر در عرف آنها به عنوان مطلقه شناخته شود جايز است . 

آيا با خواهر زن می توان صيغه موقت خواند ؟ 
جايز نيست تا وقتی كه خواهر او همسریا درعدهٌ شما است . 

ازدواج دائم يا موقت با اهل كتاب (مسيحى، يهودى)چگونه است؟ 
ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل كتاب بنابر احتياط واجب جايز نيست ولى ازدواج موقت جايز است مشروط بر اينكه همسر مسلمان نداشته باشد و گرنه بدون رضايت او صحيح نيست بلكه با رضايت هم بنابر احتياط واجب جايز نيست. 

اگر دخترى پدر وجدّ پدرى اش فوت كرده باشند آيا مى توان آن دختر را صيغه كرد (در صورت رضايت خود دختر) يا نه ؟ 
اگر دختر داراى رُشد فكرى باشد يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد مانعى ندارد . 

اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آيا اين شرط صحيح است و بر فرض صحت تاييديّه نفقه از ناحيه زوج وتحقق تخلف شرط آيا زوجه مى تواند تقاضاى انحلال نكاح را بنمايد؟ 
شرط صحيح است وبر زوج واجب است بپردازد واگر نپرداخت زوجه مى تواند با مراجعه به حاكم شرع بلكه به محاكم عرفى او را ملزَم به پرداخت كند ولى نمى تواند عقد را فسخ كند. 

اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنايي بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر اجازه ندهد آيا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت يکديگر در ايند ؟
جايز نيست و عقد باطل است . 

ازدواج موقت و يا دائم مرد و يا زن مسلمان شيعه با زن و يا مرد زرتشتى چه حكمى دارد ? 
ازدواج زن مسلمان با مرد زرتشتى جايز نيست و همچنين ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتى بنا بر احتياط واجب جايز نيست . 

آيا مى شود با زن فاحشه ازدواج موقت كرد؟ 
مانعى ندارد ولى بنابر احتياط واجب بعد از توبه اش باشد وتوبه اش به این معلوم میشود که او را به زنا دعوت کنی اگر قبول نکرد توبه کرده است. 

لطفاً متن خطبه ازدواج موقت را بفرماييد. (بنده را وكيل كرده اند). 
اگروکیل شده اید که زن را برای خود عقد موقت کنید كافى است با تعيين مهر و مدت به وكالت از زن بگوئيد (انكحت موكلتى نفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگوييد (قبلت النكاح لنفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف بايد با قصد انشاء عقد موقت و قبول آن باشد.
واگر وکیل ازطرفین هستید بگوئید (انکحت موکلتی موکلی في المدة المعلومة علی الصداق المعلوم ) سپس بگوئید (قبلت النکاح لموکلي کذلك). 

آيا مى شود با رضايت دختر ازدواج موقت كرد؟ 
اذن ولى دختر (پدر يا جد پدرى) لازم است و اگر دختر در شؤون زندگى خود مستقل است اذن ولى او ـ بنابر احتياط واجب ـ لازم است. 

آيا با زنان غير اهل كتاب بدون هرگونه متعه نزديكى كرد؟ 
جايز نيست. 

اگر با زنى كه شوهر ندارد نزديكى كند و با اين نيت كه صيغه بخواند و اگر فراموش كند در صورتى كه هر دو راضى باشند آيا حكم زنا دارد؟ و اگر دارد راه بخشش آن چيست؟ 
اگرخواندن صیغه را فراموش كند وطى به شبهه است و اگر نه زنا است و بايد توبه كند. 

خانمى را به عقد موقت خود درآورده ام قبل از عقد پرسيدم در عقد يا عده كسى نيست با صراحت تمام جواب منفى داد. الان شك دارم كه شايد با كسى رابطه داشته است كه از زمان و كيفيت آن اطلاعى ندارم اما به گمان غالب اگر رابطه اى داشته بدون عقد بوده است آيا عقد من درست است؟
عقد صحيح است. 

بدليل مسافرتهاى خارجى متعدد اضطراب از به گناه افتادن دارم آيا مى توانم بدون اذن همسرم در مسافرتها ازدواج موقت با اهل كتاب بكنم ؟ 
جايز نيست مگر آنکه مسلمان شود . 

بنده به علت شغل 3 ماه بدون همسرم بايد در كشور ژاپن زندگى كنم . جنابعالى صيغه زن غير اهل كتاب را جايز ندانسته ايد و صیغه اهل كتاب را با رضايت همسر دائمى جايز دانسته ايد آيا در شرايط اضطرار صيغه زن كافر بدون رضايت همسر جايز است يا خير ؟
ايشان در عقد موقت با اهل كتاب براى مردانى كه با رضایت همسر مسلمان خود قصد ازدواج موقت دارند احتياط واجب مى كنند شما مى توانيد در اين مساله به غير (با مراعات الاعلم فالاعلم) مراجعه كنيد .

مى توان زن شوهردار را صيغه كرد ؟
جايز نيست و از گناهان بزرگ است وحرمت ابدی می آورد.

آيا متعه كردن دختر بالاى 22 سال و مستقل به شرط عدم زوال بكارت جايز است ؟ 
جايز است و بنا برا احتياط واجب اذن پدر با جد پدرى لازم است . 

آيا مى شود با يك دختر ازدواج موقت كرد و اگر با يك دختر در مكان خلوت باشيم و احتمال گناه برود آيا مى شود بدون اجازه والد دختر او را صيغه كرد ؟
اذن پدر حتى در فرض سوال لازم است . 

آيا براى ازدواج موقت در صورتيكه هر دو طرف بالغ باشند لزومى دارد كسى شاهد باشد يا حضور دو طرف كافى است ؟
در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نيست ولی درازدواج با دختری که شوهر نکرده اذن ولی شرط است .

آيا دخترى كه سن آن 31 سال است و از نظر مالى مستقل است را به شرط عدم دخول ميتوان صيغه كرد بدون اجازه پدر ؟ 
بنا بر احتياط واجب جايز نيست . 

من يك ايرانى هستم كه در خارج از كشور زندگى مى كنم آيا مى شود با زنى با مشخصاتى مانند زنى مسيحى كه حدود يك سال از شوهرش جدا شده ولى از نظر قانون آن كشور هنوز منتظر طلاق مى باشد ولى از نظر مذهبى خودشان جدا شده اند مى شود ازدواج متعه كرد ؟ 
اگر از نظر شرع آنها و عرف مطلقه مى باشد مانعى ندارد بشرطی که شما همسر مسلمان نداشته باشید . 

خواندن صيغه عقد در ازدواج موقت با زنان يهود و يا مسيحى در صورتى كه دسترسى به زبان انگليسى و يا زبان هاى ديگر جايز است يا خير ؟ 
مانعى ندارد بلکه درصورت امکان باید صیغه بعربی خوانده شود واز زن وکالت گرفته شود واگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند. 

من دخترى را به عقد موقت خود در اورده ام آيا بدون دخول با مادرش محرم هستم يا خير ؟ 
بلى محرم هستيد و نظر ايشان هم همين است . 

ازدواج موقت با زن بودائى چه حكمى دارد ؟
 جايز نيست . 

ازدواج متعه يعنى چه ؟ 
يعنى ازدواج موقت که مانند ازدواج دائم است از نظر احکام به استثناء بعضى از آنها . 

اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنايي بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر بدليل فرهنگ غلط جامعه اجازه ندهد آيا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت يکديگر در ايند ؟ 
جايز نيست و عقد باطل است . 

در شرح كتاب شريف (من لا يحضره الفقيه) در ذيل ازدواج مو قت مسأله اى را بدينگونه طرح گشته است كه اگر ازدواج موقت انجام گيرد با دخترى باكره و قيد شود كه تلذذ جسمى و دخول صورت نپذيرد و صرفاً به صحبت و گفتگو بسنده شود ديگر نيازى به اذن پدر نيست. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟ 
حضرت آيت الله اذن پدر را شرط مى داند مطلقاً. 

آيا مرد مى تواند در مسافرت بدون اجازه زن دايم خود زنى را صيغه نمايد؟
مى تواند زن مسلمان را متعه نمايد. 

آيا در صيغه اجازه همسر لازم است؟
خير. 

آيا تفاوتى بين صيغه و ازدواج موقت است؟ 
خير. 

1 ـ در ازدواج موقت مى توان لفظ صيغه را فارسى خواند و به چه صورت خوانده مى شود؟
2 ـ آيا دختر را مى شود صيغه موقت كرد.
 
1 ـ در صورت عدم تمكن از عربى خواندن ، فارسى خواندن ايرادى ندارد.
2 ـ ازدواج موقت با دختر بايد با اجازه پدر يا جد پدرى باشد هرچند اگر دختر در شؤون زندگى خود مستقل باشد (بنابر احتياط در اين صورت). 

آيا احكام رجوع عقد دائم و موقت يكى است؟ مثلا : اگر مدتى از زمان متعه باقى باشد ومرد بدلايلى زمان باقى مانده را ببخشد آيا مى تواند مجددا رجوع نمايد و نيت رجوع كافى است يا اينكه بايد دو باره صيغه عقد جارى شود؟ 

رجوع در متعه مورد ندارد و بايد عقد جديد خوانده شود. 

آيا متعه با زنى كه دين ندارد جايز است ؟ متعه با زنى كه كافر است چه حكمى دارد ؟
با كافر غير كتابى جايز نيست وهمچنين با زردشتى بنابر احتياط واجب ومُتعه كردن با زن يهودى و مسيحى جايز است به شرط آنکه همسر مسلمان نداشته باشد . 

در ازدواج موقت بعد از بذل مدت يا انقضاى مدت براى نكاح با خواهر چنين زنى آيا لازم است عده به پايان برسد يا نيازى به پايان رساندن عده نيست ؟ 
بنابر احتياط واجب بايد عده منقضى شود.


اگر بانوان از راههاى جلوگيرى از قبيل ( قرص، آمپول، كاندوم و ...) استفاده كنند به طورى كه مسلماً حامله نشوند آيا لازم است در ازدواج موقت عده نگه دارند؟ 
برفرض تحقق دخول بلى عده لازم است حتی اگر از حامله شدن جلوگیری کنند.