بسم الله الرحمن الرحيم

تداوم قيام جهانى مسلمين عليه استعمار صهيونى، و امپرياليسم جهانخوار، و نظامهاى استبدادى

هفتۀ دوم  قيام و انتفاضۀ مسلمين در کل فلسطين و در ممالک اسلامى با قوت و گستردگى ادامه داشت، و با همۀ مخفى سازى که امپرياليسم خبرى بعمل می آورد، صحنه هايى از اين قيام و حرکت جهانىِ بى سابقه و بى نظير ظاهر گرديد، که اين گوشه اى از يک جنبش جهانى اسلامى و مسلمين است، و به اميد الله و در سايۀ اين حرکت جهانى، در چند سال آينده، بساط استعمار و امپرياليسم و نظامهاى استبدادى و خائن برچيده خواهد شد.

چيزى که بسيار جاى توجه است، وحشت فوق العادۀ نظامهاى استبدادى و خائن و جنايتکار در سرزمينهاى اسلامى است، و بيش از اين، ترس و لرزش بی سابقه اى است که بر اندامهاى جسمى و خبرى استعمار و امپرياليسم و غاصبان صهيونى افتاده است. و تلاش براى برپايى قمۀ خوّان مستبد و حاکم بر مسلمانان عرب، بنابر توصيه هاى آمريکا و صهيونی ها و به منظور مهار توده هاى به حرکت در آمدۀ مسلمين و اغفال و خاموش سازى انتفاضۀ جهانى مسلمين، ارسال ايوانف وزير خارجۀ روسيه به فلسطين غصب شده و به نزد حکام تحميل شده بر اعراب مسلمان (وزيرمملکتی که بزرگترين صادرکنندۀ يهودى به فلسطين و اشغال کنندۀ سرزمينهاى اسلامى در افغانستان و کل آسياى ميانه، از جمله سرزمين چچن است، همچنين وزير مملکتی که قاتل صدها هزار مسلمان در ممالک مذکور و خاصتا در چچن است، و حالا از طرف پوتين جلاد که نمايندۀ آمريکا در روسيه است ارسال شده تا بين صهيونيها و فلسطينيهاى مسلمان ميانجى شود!! البته تا حال آمريکا ميانجى!! بود - ٧ سال)، ارسال کوفى عنان، امين عام کلينتون، به فلسطين غصب شده، براى ميانجى گرى!!، ارسال رابين کوک وزير خارجۀ انگليس (که بنيانگذار اسرائيل است) به فلسطين غصب شده و نزد حکام خائن و تحميلى، جهت اختلال در انتفاضه و تلاش براى اغفال فلسطينها مبنى بر ترک انتفاضه، تعطيلى سفارتخانه هاى آمريکا در ممالک مسلمان عربى (همان دول دوست!!)، به ميدان آمدن صليب سرخ دول غربى براى آزادسازى و ملاقات با سه سرباز اسرائيلى (چند ساعت بعد از ربوده شدن!!)، (دراين ميان تنها جاى نخست وزير فرانسه آقاى ژوسپن خالى است!!، ياد سفرقبلى اش بخير!!)، تحديد انتفاضة الاقصى به ممالک عربى و حتى به فلسطين غصب شده و حتى به کنارۀ غربى رود اردن و نوار غزه، اخطارها و مهلت هاى ۴۸ ساعته به فلسطينيها و.... نمونه هاى اين ترس و وحشت است. و اکنون استعمار و امپرياليسم و نظامهاى استبدادى با تمام قوا به ميدان آمده اند تا اين حرکت را خاموش کنند، زيرا موجوديت استعمارى و امپرياليستى و استبداديشان به خطرافتاده است. اما مسلمين هم در سراسر جهان اسلام در طول هفتۀ گذشته اقدامات مهمى انجام داده اند که اهم آنها بدين قرار بوده است:

در جمعۀ گذشته، مسلمانان فلسطينى توانستند پرچم فلسطين را روى قبة الصخره برافرازند، و اين کار عليرغم تدابير شديد غاصبان صهيونى انجام گرديد. در طول هفتۀ گذشته تظاهرات گستردۀ مردم مسلمان فلسطين به سراسر فلسطين غصب شده کشيده شد و طى درگيريهايى که با صهيونيهاى اشغالگر روى داده، تاکنون بيش از ۱۰۰ شهيد و حدود ۲۵۰۰ زخمى تقديم راه آزادسازى فلسطين شده است. تظاهرات و مقابله با غاصبان صهيونى - آمريکايى در همۀ شهرهاى فلسطينى، همه روزه و به صورت مستمر ادامه داشته است، و اين تظاهرات و درگيريها از جمله در شهرهايى که دهها سال است غصب شده اند صورت گرفته است؛ از جمله در شهرهای تل ابيب، حيفا، يافا، جليل، ناصره، طبريه، رمله و....، و در همۀ اين شهرها شهدا و مجروحان زيادى تقديم راه آزادسازى فلسطين شده است.

در شهر نابلس، يک پايگاه نظامى غاصبان صهيونى که در وسط شهر قرار گرفته بود (در قبر شيخ يوسف) به تصرف فلسطينيان درآمد و شهر نابلس از وجود آنان پاکسازى شد. غاصبان صهيونى - آمريکايى در هفتۀ دوم انتفاضه کار قتل و جنايت و تخريب را همه گير کرده و در همۀ شهرهاى فلسطين دست به قتل و غارت و تخريب زدند: در شهر طبريه علاوه بر شعارهاى نژادپرستانۀ مرگ بر عرب، عرب را مى کشيم، به مساجد مسلمانان در شهر حمله برده و حداقل يکى از مساجد آن شهر را تخريب کردند. در حيفا علاوه برهجوم به اماکن تجارى مسلمين، به مراکز اسلامى آن شهر حمله برده و به آنها خسارت وارد نمودند، و از جمله به مرقد شيخ عزالدين قسام در حومۀ شهر حيفا يورش برده و آن را تخريب کردند. در شهر يافا مسجد حسن بيگ و مسجد محموديه را مورد هجوم وحشيانه قرار داده و به آنها صدمات زيادى وارد ساختند. و در شهر الخليل هم علاوه بر قتل و کشتار فلسطينيها، مسجد عُمر در آن شهر را مورد حمله قرار داده و بدان صدمات و آسيبهاى زيادى وارد ساختند.

در خارج از فلسطين غصب شده هم، مسلمانان بيکار ننشسته و تظاهرات گسترده و ميليونى و همراه با درگيرى با نظامهاى استبدادى و حافظان و نگهبانان غاصبان استعمار وامپرياليسم غربى صورت دادند: در لبنان مسلمانان به حرکت در آمده، همراه با تشييع جنازۀ شهدايشان، تظاهرات گسترده اى صورت دادند و آمادگى خود را براى جهاد با غاصبان صهيونى اعلام کردند. در اردن علاوه بر تظاهرات گستردۀ مردمى، توده هاى خشمگين به سفارت غاصبان جنايت کار صهيونى يورش بردند و خواستار اخراج نمايندگان استعمار و امپرياليسم غاصب شدند، که در اين ميدان با نيروهاى نظام استبدادى و حافظ اسرائيل درگير شدند و چند نفر شهيد و دهها نفر زخمى شدند، و تظاهرات در اردن، عليرغم ممنوعيت تظاهرات عليه اسرائيل! ادامه داشته است. در همين اثنا دهها دانشجوى اردنى به قصد حمله به سفارت غاصبان قدس از دانشگاههاى خود بيرون آمده که قبل از رسيدن به هدف، توسط حافظان اسرائيل در اردن دستگير و همراه با ضرب و جرح، راهى زندانهاى نظام استبدادى و تحميلى در اردن شدند.

تظاهرات مستمر و ميليونى در مصر و در شهرهاى مختلف آن، از جمله در قاهره و اسکندريه به بصورت روزانه ادامه داشته و درگيريهاى گسترده اى بين مردم و حافظان آمريکا و اسرائيل روى داده است. در رأس تظاهرات روزانۀ مردم مسلمان در مصر دانشجويان قرار دارند.

در مغرب (مراکش) و در شهر رباط در يک تظاهرات عظيم بيش از دو ميليون مسلمان مغربى به صحنه آمدند و جنايات استعمار و امپرياليسم غربى و صهيونى را محکوم نموده و آمادگى خود را براى جهاد با صهيونيها اعلام کردند. در عراق و در بغداد بيش از پانصد هزار نفر به صحنه آمده و جنايات غاصبان صهيونى - آمريکايى را محکوم کردند و براى شرکت در جنگ با آنها اعلام آمادگى کردند. در عربستان دهها هزار نفردر شهرالجوف به ميدان آمده و همبستگى خود را با مسلمانان فلسطين اعلام کردند، و طى درگيرى با حافظان صهيونيت و آمريکا، دهها نفر از مردم قيام کرده راهى زندانهاى نظام استبدادى و تحميلى سعودى شدند. در يمن تظاهرات مکررى انجام گرفته، و در شهر صنعا بيش از ربع ميليون نفر، و بسيارى از آنها با لباس جنگى به ميدان آمده اند، و رئيس جمهور يمن هم به مردم پيوسته و خواستار باز شدن مرزهاى فلسطين شده که توسط حکام استبدادى و حافظان اسرائيل بسته شده، و گفته است بدان شرط که مرزهاى فلسطين باز شوند و ارسال اسلحه به مردم فلسطين تصويب شود در نشست سران شرکت ميکند. در سوريه امواج توده ها به صحنه آمدند و به سفارت آمريکا سنگ پرتاب کردند و بدين ترتيب با حافظان نظام استبدادى و حافظان اسرائيل و آمريکا روبرو شدند و بسيارى راهى زندان استبداد گشتند. در عمان مردم مسلمان بارها به تظاهرات پرداخته و خواستار تعطيل شدن مکتب تجارى (و در حقيقت سفارت اسرائيل) شدند. همچنين در سودان، در سومالى، در تونس، در کويت، در قطر و ديگر سرزمينهاى عربى، مردم مسلمان راهى خيابانها گشته و جنايات غاصبان صهيونى - آمريکايى را محکوم کردند. در اکثر ممالک اسلامى از تظاهرات مکرر مردم مسلمان اندونزى گرفته تا تظاهرات ميليونى مردم مسلمان پاکستان در اسلام آباد و لاهور و پيشاور، و از مردم مسلمان ايران گرفته تا مردم مسلمان ترکيه و ديگر سرزمینهای سلامى به خيابانها ريخته و خشم و انزجار خود را از استعمار صهيونى- آمريکايى و از نظامهاى استبدادى ابراز داشتند و آمادگى خود را براى مقابله با استعمار و امپرياليسم و استبداد اعلام کردند.

در بلاد غير اسلامى و در آوارگى نيز مسلمانان بپا خاستند ودر سراسر جهان عليه استعمار و امپرياليسم و غاصبان صهيونى و نظامهاى استبدادى به حرکت در آمدند. و شرکت مسلمانان در تظاهرات و به راه انداختن حرکتهاى گسترده در ممالک آمريکا، فرانسه، سوئيس، انگلستان، دانمارک، روسيه و..... نمونه هاى اين جنبش خروشان هستند.

البته بايد روى اين نکته تأکيد داشته باشيم که تا نظامهاى استبدادى که حافظان سلطۀ استعمار و امپرياليسم هستند، بر ممالک اسلامى حکومت کنند و خصوصا بر ممالک همسايۀ فلسطين غصب شده حاکميت داشته باشند، مسلمانان کار عملى مهمى را نميتوانند انجام دهند، زيرا نظامهاى استبدادى در بلاد اسلامى مسلمانان را و امکانات مسلمانان را و روابط و رفت و آمد مسلمانان را دراختيار خود گرفته اند، و خصوصا نظامهاى استبدادى و دست نشاندۀ حاکم بر مصر و اردن و سوريه، جنوب و شرق و شمال صهيونيهاى غاصب را حفاظت ميکنند و مانع هر گونه اقدامى عليه صهيونيهاى جنايتکار و غاصب ميگردند، و اين مرزها کاملا بر روى مسلمانان، و حتى بر روى مردم فلسطين، بسته شده اند. و بديهى است که مردم مسلمان فلسطين هم به تنهايى توان مقابله با استعمار و امپرياليسم را نداشته باشد. بنابر اين، تنها راه چاره، گذشتن و کنار زدن و ساقط کردن نظامهاى استبدادى و خيانت پيشه و دست نشانده است، چيزى که اکثر مسلمين بدان رسيده اند، و استعمار و امپرياليسم غربى هم نگران همين مسئله است.

بالاخره غاصبان صهيونى - آمريکايى سرانجام صبح روز ٢١ مهر (چهاردهمین روز انتفاضة الاقصى) اعلام کردند که فلسطينيها چون صلح نميخواهند!! (بعد از٧سال مذاکره!!) جريان صلح را پايان يافته تلقى ميکنند، و بعد از ظهر (امروز) هم بعنوان پايان جريان صلح کذايى بين اسرائيل و فلسطينيها، شروع به بمباران و موشک باران شهر غزه و شهر رام الله از طريق هوا و دريا کردند، که در اين حملات وحشيانه، علاوه بر هدف قرار دادن چند قرارگاه فلسطينيان، خانه ها و مساکن مدنى هم دچار ويرانى و خسارات زيادى گرديد، و آخرين خبر از شمار تلفات جانى حدود ١٧ نفر کشته و زخمى ميباشد. چند ساعت بعد نيز شهرهاى نابلس و الخليل توسط تانک و توپخانۀ اسرائيل مورد حملات وحشيانه قرار گرفت. بعد از اين بمبارانها حکومت فلسطينى اعلام کرد که اين بمبارانها به مثابۀ اعلام جنگ غاصبان صهيونى عليه مردم فلسطين است.

بدنبال اين حملات وحشيانه که جريان صلح کذايى بين صهيونيهاى غاصب و بخشى از رهبرى فلسطينى را پايان داد، اولين واکنش در بلاد اسلامى، تعطيل شدن دفتر تجارى غاصبين فلسطين در عُمان (مسقط) بود. به اين اميد که تلاش مسلمين بالاتر رفته و حکام استبدادى را در سرزمينهاى اسلامى يا با خود همراه گردانند و يا آنها را برکنار و ساقط کنند.

 

الله اکبر الله اکبر، سلام بر توده هاى بپاخاستۀ مسلمان

مــرگ بر استعمار و امپرياليسم جهانى و صهيونيت غاصب

برقرار باد آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى در جهان اسلام

پـيش بســوى قيـام عليـه سلطـۀ استبـداد و استعمـار و امپرياليسـم

 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۴ شعبان ۱۴۲۱ - ۲۱ مهر ۱۳۷۹