این سخنان ماهیت فکری و سیاسی احمدی نژاد را واضحتر می سازند: قرآن بدون امام كاغذ و حروف است. روح و حقيقت كتاب امام است، كتاب بدون امام حقيقتي ندارد. اصلا توحيد بدون امام حقيقتي ندارد....... اگر تغيير باشد جز در ارتباط با امام امكان ناپذير است و اصلا امام است كه تجلي و اتم و اكمل خود خداست....... روح قرآن امام و بقيه جسم است. قرآن نازله كتاب آفرينش است. امام نازله حقيقت جاريه درروح حاكم بر آفرينش است............ مجاهدت ها، ماندگاريها و... همه به خاطر اتصال به امام است و اصلا نظام متصل به ولي فقيه يعني دعوت به امام. (بله؛ احمدی نژاد رئیس جمهور جعلی؛ مسئله را از شرک بازی و علی اللهی گری و بت پرستی عبور داده و امام را اصلا مُکمل خدا میداند؟! و ولی مطلقه را نیز بجای ارتباط مستقیم با خود خدا؟! با امام همه کاره! مرتبط دانسته است) 

متن سخنراني دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور در مراسم پانزدهمين و شانزدهمين دوره تجليل از خادمان قرآن كريم كه با حضور آيت الله يزدي رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم و حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و شماري از عاشقان قرآن و اهل بيت عليهم السلام در نهاد رياست جمهوري برگزار شد؛ به اين شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يده

خداي بزرگ را سپاسگزارم اين توفيق را عنايت فرمود لحظاتي را در جمع شما اهالي قرآن باشيم. عزيزاني كه دل و جانشان با قرآن و مفاهيم قرآني در هم آميخته و اراده كرده‌اند كه زندگي قرآني را در پيش بگيرند.
خداي متعال انسان را خلق كرد. همه عالم را هم در خدمت انسان قرار داد. اما از انسان چي خواست. قطعا خلق انسان بيهوده و عبث نبوده است. قرار است كه انسان كاري انجام دهد چي است آن كار انسان بايد يك كاري بكند كه تجلي اسماء الهي بشود. يعني بايد حركت بكند به اوج خوب كار سختي است از خاك و گل درآمدن و به افلاك رسيدن. آيا خدا انسان را تنها گذاشت. بدون يار و ياور و هدايت. آنچه كه امروز در اختيار ما است يك كتاب است. و اين هر دو يك حقيقت است. بايد انسان بر همه عالم حاكم بشود. چگونه مي‌خواهد حاكم بشود؟ قانون آن كجاست؟ و برنامه كدام است؟
قرآن همانطور كه اشاره فرمودند قانون جاري در آينده است در اين كتاب همه چيز و همه علم و حقايق‌ها هست. اما اينكه در اختيار ماست جسم است .روح كدام است؟ روح امام است اين دو از هم جدا شدني نيست. اگر از هم جدا شد بي‌مفهوم و دو تجلي از يك حقيقت است. قرآن بدون امام كاغذ و حروف است. روح و حقيقت كتاب امام است كتاب بدون امام حقيقتي ندارد. اصلا توحيد بدون امام حقيقتي ندارد.يك قالب و يك جسد است و تجسمي از آن حقايق است كه روحش امام است. جدا شدنش مفهومي ندارد.
مرحوم علامه طباطبايي مي گويد "غيب" امام است. جز امام كس ديگري نمي تواند باشد. فرض هاي ديگر را در نظر بگيريد ببينيد مي تواند چيز ديگري باشد.
عمر ما، زندگي ما، فراز و فرود ما و زندگي تاريخ بشر همه در قرآن است. راه ديگري براي كمال انسان جز از طريق قرآن خدا و امام قرار نداده است. هركس خارج از اين فضا حركت كند خوش خيالي است و هر كس اينها را كنار بگذارد و بخواهد از راه علم به سعادت بشري برسد. علمي نصيبش نمي شود.
امام ،حلقه وصل بين زمين و آسمان است.بايد تلاش كنيم علوم قرآني، تعميق در قرآن ، انس با قرآن در جامعه گسترش يابد. اما اگر بخواهيم كاري درست و ماندگار باشد بايد با دلدادگي و با ايمان و عشق به امام باشد و الا اثر ندارد. روح قرآن امام و بقيه جسم است. قرآن نازله كتاب آفرينش است. امام نازله حقيقت جاريه درروح حاكم بر آفرينش است. و اين دو با هم جدا نشدني است.
اگر مي خواهيم دل‌ها قرآني بشود بايد ياد امام را زنده كنيم بايد ياد امام زنده بشود. و الا هر كس به راه خود مي رود. دل دادن به امام و توجه به امام بالاتر و والاتر و ارجح تر نسبت به خود كلام است. بايد از كلام هم به امام برسيم. كسي 50 سال قرآن بخواند اما از مسير قرآن به امام نرسد چه فرقي با كتاب فيزيك و.. دارد؟ممكن است در ظواهر تغييراتي اتفاق بيفتد ولي حقيقتي ندارد. اگر تغيير باشد جز در ارتباط با امام امكان ناپذير است و اصلا امام است كه تجلي و اتم و اكمل خود خداست.
ما مي خواهيم خدا را در قرآن بشناسيم. ديگر بالاتر از اين نداريم. شناخت خداوند بالاترين شناخت است. خدا را جز با امام نمي توان شناخت. خدا را از آيات مي‌شناسيم .
انديشه اي كه ما داريم همه حقيقت و حقانيتش به اين است كه همه را به يك حقيقت و امام را به دروازه ورود به همه عالم مي داند و الا با ديگران تفاوتي نداريم. صرف يك اعتقاد نظري در عالم آن مشكلي را حل نمي كند.
مجاهدت ها، ماندگاري ها و... همه به خاطر اتصال به امام است و اصلا نظام متصل به ولي فقيه يعني دعوت به امام . همه عظمت جمهوري اسلامي كه در همان ولايت فقيه است در ارتباط با امام است. شكوفايي ما به خاطر آن است كه حقيقت ديگري ندارد.و به درستي فرمودند بايد تلاوت كنيم شايد يك بخش آن همين توجه است. خوب حالا بايد صوت زيبا و درست ادا شود روخواني، فهم قرآن، تفسير قرآن از ظواهر مختلف اقيانوس عظيمي است كه هركس از زاويه اي به آن نگاه كند آن را برداشت مي كند. آن روح و حقيقت امام است.
من از همه شما تشكر مي كنم حقيقتا كارهاي قرآني كه در كشور با اين جهتي كه عرض كردم انجام مي شود روز به روز گسترده‌تر و موجب افتخار ماست. ارتباطات اجتماعي، اقتصاد، كشاورزي، صنعت هدف نيست اينها همه ابزار و مقدمه است براي اينكه انسان ها در اين بستر به كمال برسند. كوتاه‌ترين اين راه قرآن است.آشنا كردن دلها به روح قرآن است بالاترين خدمت به جامعه بشري است.
الحمدالله خيل عظيم خادمان قرآن با نشاط و زنده تلاش مي كنند و خداوند انشاء الله به كارهاي شما وسعت و بركت بدهد و ذهن هاي شما را شكوفا و دلهايتان را باز بكند تا جوانهاي ما از انديشه كلام و نفس شما بهره ببرند.

http://www.president.ir/fa/print.php?ArtID=18715