سنگباران و بلوک باران نوعروس تازه مسلمان، شهیده دعا، جنایتی وحشتناک و فراموش نشدنی علیه بشریت و عداوتی بغض آمیز علیه اسلام و مسلمین است. روحش شاد و یادش گرامی باد.

ترجمۀ شعر روی عکس:
دعـــــــــــــــــــا
او نــــــــــــــــرگسی بود، اما قبل از اتمـــــام فصل بهـــــــــــار،
سنــگ و خــــــــــــــــون و مـــــرگ هـــــــــــدیه اش کــــــردند
محتوای صوت: قصۀ سرنوشت دعا (تعزیه) به زبان کردی

زنی که در  فیلمهای زیر مشاهده میشود و توسط صدها یزیدی و با وحشیانه ترین شیوه رجم و سنگباران میشود، یک عروس ۱۷ ساله و نامش دعا است، و از یک خانوادۀ یزیدی شمال عراق است. جرم او اینست که مسلمان شده و با یک جوان مسلمان ازدواج کرده است. اگر تحمل دیدن این صحنه ها را دارید، آنها را مشاهده نمایید، تا یک وحشیگری بیسابقه را با چشمان خود ببینید: قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم