جنوب شهری ها همچنان از رژه موش شكايت دارند - با وجود آنكه جنوب شهريها شاهد اطلاعرسانيهاي گسترده پيرامون اقدامات ضربتي شهرداري جهت كنترل جمعيت موش در رسانهها بودند اما آن طور كه بايد و شايد، خير اقدامات شهرداري در اين زمينه به آنها نرسيده است.


كد خبر: 69405
1388/5/14
12:50:52
سرویس آموزش

شهرداري از كنترل جمعيت موش در تهران خبر مي‌دهد؛

جنوب شهري‌ها همچنان از رژه موش‌ شكايت دارند

با وجود آنكه جنوب شهري‌ها شاهد اطلاع‌رساني‌هاي گسترده پيرامون اقدامات ضربتي شهرداري جهت كنترل جمعيت موش در رسانه‌ها بودند اما آن طور كه بايد و شايد، خير اقدامات شهرداري در اين زمينه به آنها نرسيده است.

ایلنا: جاي بررسي دارد كه جمعيت موش در مناطق جنوب شهر تهران كنترل شده يا نه چرا كه مردم ساكن در اين منطقه به دليل وجود چنين معضلي اعتراضات فراواني دارند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، شهرداري تهران طي سال‌هاي گذشته اقداماتي را براي كنترل جمعيت جانوران موذي انجام داده اما به ظاهر‌ ميزان اطلاع‌رساني پيرامون اين اقدام صورت گرفته بيشتر از اساس آن بوده است.
ساكنان خيابان خاوران، 17 شهريور، مسگرآباد، مشيريه، قيام‌دشت، ميدان‌پاستور و .... همچنان از وجود موش و رژه آنها در سطح خيابان و كوچه شكايت دارند.
گزارش ميداني خبرنگار ايلنا، حكايت از ناراضيتي مردم نسبت به اقدامات ضربتي شهرداري براي مبارزه با موش دارد چرا كه آنها معتقدند شهرداري تهران در اين زمينه به جنوب‌ شهري‌ها رسيدگي كافي اعمال نكرده است و علي‌رغم آنكه شاهد اطلاع‌رساني‌هاي گسترده پيرامون اقدامات ضربتي شهرداري جهت كنترل جمعيت موش در رسانه‌ها بودند اما مطابق با گفته شهروندان ساكن در جنوب شهر،‌خير اقدامات شهرداري در اين زمينه به آنها نرسيده است.
يكي از شهروندان ساكن در منطقه اتابك به ايلنا گفت:‌شهرداري چند ماه گذشته اقدام به پخش دريچه‌هاي يك‌طرفه در ميان اهالي كرد اما اغلب جوي‌هاي آب از موش پر است.

باز هم اطلاعات تكراري
شهروند ديگري يادآور شد: ‌اگرچه ضرورت اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي گسترده‌تري در جنوب شهر وجود دارد اما شهرداري كمتر نسبت به توزيع بروشور اطلاع‌رساني پيرامون اين معضل اقدام كرده است.
ايلنا براي انعكاس اين معضل و شنيدن نظرات يكي از مسوولان در شهرداري سراغ محمد عيديان قائم‌مقام معاونت خدمات شهري را گرفت اما اين مسوول هم به ارايه اطلاعات تكراري در اين زمينه، اكتفا كرد و دوباره به ساختار فيزيكي موش‌ها و هرم نوع زندگي اين جانوران موذي پرداخت.
وي كه در هر زمان از انواع موش‌ها صحبت به ميان آورد به موش‌هاي نروژي، موش‌هاي سياه و خانگي اشاره و يادآور شد: معضل جانوان موذي تنها با قرار دادن طعمه مسموم يا طعمه‌گذاري حل نمي‌شود چرا كه اين مساله مشكلي نيست كه با طرح‌هاي ضربتي دو يا سه ماهه حل شود.
عيديان ادامه داد: در حال حاضر در تمام شهروندان يكسري اقدامات ضربتي دو يا سه ماهه انجام مي‌شود و در اين زمينه بر اساس يك جدول و برنامه زمان‌بندي و در نواحي 123 گانه عمل مي‌شود.
قائم مقام معاونت خدمات شهري شهرداري تهران مطابق با تاكيدات گذاشته‌اش شهروندان را به رعايت نكات بهداشتي دعوت كرد و ادامه داد: شهروندان بايد دسترسي موش‌ها به موادغذايي را محدود كنند و با توجه به آنهكه نهرها در هفته دو بار شستشو مي‌شوند نيز بايد نظافت در شهرها كنترل شود.
وي با بيان اينكه براي طعمه‌گذاري در شهر بايد هدف‌گذاري شود اظهار داشت: جمعيت موش در تهران كنترل شده و مي‌توان تا پايان سال اميدوار بود كه فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين بخش به طور كامل جواب دهد.

مبارزه باموش شمال و جنوب ندارد
عيديان در برابر سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه سهم جنوب شهري‌ها از اقدامات مربوط به مبارزه با جانوران موذي چه بود واكنش نشان داد و گفت: بر اساس درخواست مناطق و نواحي، تمام شهر از آموزش، تجهيزات مربوطه بهره‌مند شده‌اند.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر آنكه جنوب‌شهري‌ها در اين زمينه شكايت‌هايي دارند گفت: مبارزه با موش شمال و جنوب ندارد و نمي‌توان در اين زمينه صحبت مطلق كرد.
عيديان سوال خبرنگار ايلنارا مطلق‌گرايي دانست و ادامه داد: با اين حال چنين انتقادي را به اطلاع مسوولان مناطق فوق مي‌رسانم تا اهميت بيشتري دهند.
قائم‌مقام معاونت خدمات شهري شهرداري تهران در پاسخ به سوال ايلنا كه مگر تا به امروز اقدام ويژه‌اي در اين زمينه براي اهالي جنوب شهر صورت نگرفته كه اظهارات را مطلق‌گويي مي‌دانيد يادآور شد: بعيد به نظر مي‌رسد كه در بعضي از مناطق اقدامي صورت نگرفته باشد چرا كه منطقه به منطقه مورد توجه شهرداري بوده و در اين زمينه هم بايد محيط بررسي شود تا مشخص شود كه كدام منطقه كلني‌هاي بيشتري دارد.
وي ادامه داد: اساس كار در تهران، تكميل و توسعه شبكه فاضلاب است و تمام اقدامات معطوف به عملكرد ضربتي شهرداري نمي‌شود.
جاي تامل است كه آيا شهرداري تهران در محلات جنوب شهر كه در برخي موارد بافت فرسوده تهران محسوب مي‌شود نيز اقدام كافي در اين حوزه داشته يا نه چرا كه ضرورت فرهنگ‌سازي هر چه بيشتر در اين مناطق احساس مي‌شود و تنها اقدامات ضربتي در اين زمينه كافي نيست.
پايان پيام

http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=69405