بسم الله الرحمن الرحيم

نـامـهـای استعماری خـیابـانهای بـغـداد؟!

بعد از سقوط نظام استبدادى بعثى و اشغال استعمارى عراق از طرف آمريکا و انگليس، حالا اين استعمارگران علنا ميخواهند که عراق را به ملک شخصى خود مبدل سازند و همه چيز آن را آمريکايى و انگليسى نمايند. بعد از حذف شعار الله اکبر از روى پرچم عراق، وهمچنين ارائۀ دينار جديد عراق، که اثرى از عراق و عربی روى آن نمانده و همه چيزش امريکى و انگليسى شده است، اکنون نوبت نامگذارى استعمارى شهرها و خيابانهايشان رسيده، و اين نامها را نيز منتشر کرده اند، بدون اينکه دراين عملکرد استعماری هيچگونه ارزش و بهايى به راٴى و انتخاب مردم عراق بدهند!!، که واقعا جاى توجه و مظهرمستعمره شدن عراق است. و اين کارها نشان ميدهند که استعمارگران امريکى و انگليسى چشم طمع ابدى به اين کشور عربی و اسلامى دوخته اند. و ارسال وفود و مبلغان مسيحى (همراه با دلارهايى که ازهمين بلاد اسلامى به غارت رفته اند)، و تلاش براى لوله کشى نفت عراق به فلسطين غصب شده، و ترويج سکس و خمر که حد نمى شناسد، و قلدرى و هجوم به خانه هاى مردم و قتل و غارت مردم عراق، و اخيرا، ايجاد يک مجلس دست نشانده و زير تيغ حق رد (وتو) پل بريمر (حاکم استعمارى) و.... جزو کارهاى اين دو سه ماهۀ اشغال عراق است. بگذريم از کارها و مسائل بسيار اساسى تر و خطرناکتر، که يا اصلا منتشر نميشوند و يا حداقل روى اينترنت نمى آيند.

نامهاى جديد خيابانهاى بغداد، که قطعا در شهرهاى ديگر هم اين نامگذاريها را انجام داده و خواهند داد، عبارتند از نام شهرها و ولايات آمريکا!!، و نمونۀ آنها از اين قرار هستند: خيابان کاليفورنيا، خيابان فيرجينيا (ويرجينيا)، خيابان اوکلاهوما و خيابان بنسيلفانيا (پنسيلوانيا)، که بين خيابانهاى الرشيد و الخلافه واقع شده اند. در مورد شاهراهها نيز اينچنين عمل کرده اند : ماين ستريت (جادۀ اصل)، ساوث ستريت (جادهٴ جنوبى) و .....، در بارۀ مجمعات و مراکز دولتى هم به همين روشِ امريکى سازى عمل کرده اند، و مثلا مرکز المراقبه (مرکز نظارت) را به اوبزرويشن پُست تبديل کرده اند. علاوه بر اين مثالهاى اشغال و استعمار، منابع تبليغاتى همين غاصبان، اعلام کرده اند که چهار پايگاه دائمى! در چهارگوشۀ عراق داير خواهند کرد. حال بعد از اينهمه ظلم و اشغالگرى و استعمارگرى و قتل و غارت و غصب مال و فرهنگ و ..... عدم تحمل و مقاومت مردم عراق را بعنوان تلاش خرابکاران و بقاياى نظام ساقط شدۀ بعثى براى برهم زدن امنيت وآسايش مردم تبليغ ميکنند!!، اين در حالى است که در منطقۀ اصلى مقاومت (منطقۀ مرکزى) اکثر مساجد را با تانک و توپ محاصره کرده وحتى در پى تحميل محتواى خطبه هاى نماز جمعه هستند!! اينهم آزادى و مردمسالارى و حقوق بشرى که غرب و آمريکا و انگليس از آن صحبت ميکنند!!، همانهايى که عملیات اشغال و استعمار افغانستان را هم آزادى ابدى! نام نهاده اند!!، فاعتبروا يا اولى الابصار: پس عبرت و تجربه بگيريد اى صاحبان عقل و خرد.

سازمـان موحـدين آزاديـخواه ايـران

۱۸ جمادى الاول ۱۴۲۴ - ٢٧ تير ۱۳۸۲