بسم الله الرحمن الرحیم

سخنان خصمانۀ پاپ بندیکت: موضعی صلیبی و استعماری

سخنان پاپ بندیکت شانزدهم رهبر واتیکان و کلیساهای کاتولیک  در ۲۱ شهریور در دانشگاه رگنسبورگ آلمان، مبنی بر اینکه:  محمد  ص  جز برای شرارت و کشتــار و لا انسانی  نیامده است!، آنهـم با استنــاد به اقـــوال مانوئل دوم  پلالوگـــوس (امپراتور روم شرقی  درقرون وسطای مسیحی و دورۀ جنگهای  صلیبی) بیانگر یک موضع صلیبی  و ملهم از مواضع استعماری غربی  در رابطه با اسلام و مسلمین است. این سخنان خصمانه بجای اینکه واقعیتی را بیان نمایند ،  موضع  صلیبی  و  استعماری پاپ  و  کلیسای  واتیکان را  اعلام  می دارند، و نه حتی موضع کاتولیکهای جهان را ، و این موضع ، یاد آور کاریکاتورهای جنگی دانمارکی است، اما این بار در سطح رهبری. لازم به ذکر است که دستگاه استعماری واتیکان و کلیسای کاتولیک، در زمان کمونیسم هم همان موضعی را داشت که امروزه علیه اسلام و مسلمین دارد. بدین شیوه این دستگاه مخوف گذشته و دسیسه باز امروزه، بعد از طرد شدنش ازحکومت وسلطه گری، درعهد رنسانس، همراه با شرکتهای استثمارگر و استعمار مهاجم، پایۀ سوم سلطۀ جهانخواری غرب را تشکیل می دهد (همان دشمنان اساسی بشریت یعنی استبداد و شرک و مادیت)، و همین است که حالا هم ، هرگــاه استعمار سلطه گــر، کشوری را اشغـــال نماید ، بلا فاصله ، دو ضلع دیگر استعمار و سلطه گری،  یعنی شرکتهای استثماری  وگروهای مسیحی (یکی برای مکیدن کشور اشغال شده و دیگری برای اسکات و اقناع و گمراهسازی، راهی آنجا می شوند، که نمونه های اخیر این واقعیت را میتوان در عراق و افغانستان بخوبی مشاهده کرد. و حال نیز رهبر این جانیان قرون وسطی و عمال استحماری استعمار و امپریالیسم معاصر، خصمانه به اسلام و مسلمین و شخص رسول می تازد  و آنها را شرور و ضد بشری معرفی می کند؟!!! بله این وظیفۀ دیروز و امروز و فردای این صلیبیان استعماری و جهانخوار است. و حالا که از جذب و فریب جهان اسلام مایوس شده و حتی در خود غرب هم منفور شده و در موضع تدافعی قرار گرفته اند، چاره ای پیش روی خود نمی بینند، جز اینکه بخواهند از طریق مواضع خصمانه و سخیف و از طریق صلیبی گری، جهان غرب را دوباره تجهیز نمایند، چرا که بی دینی و علمانیت ، فاسد و بی اثر شده، و اسلامیت در غرب رو به گسترش نهاده است. سازمان موحدین آزادیخواه ایران ضمن محکوم کردن موضع جنگی پاپ و دستگاه صلیبی و استعماری کلیسای پاپی ، اعلام می دارد که مسلمین و مسیحیین، می توانند خارج از فرهنگ تنازع و خارج ار اهداف استعماری، نه تنها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند ، بلکه میتوانند متعاون و همکار و دوستدار یکدیگر شوند . پاپ رهبر واتیکان و نمایندۀ نظام سرمایه داری و استعماری غرب است، نه رهبر کاتولیکهای جهان. و برای ماهیت منافقانۀ پاپ همین بس که: در همان حال که مدعی گفتگوی ادیان می شود، اعلام می دارد که اسلام و پیامبرش و تعلیمات شان، سراسر شرارت و زورگویی و لا انسانی است؟!!، بعد هم (بجای عذرخواهی) مسلمین و بلکه همۀ جهان را متهم می کند  که سخنان او را بد و غلط فهمیده اند؟؟!! 

سازمـان موحـدین آزادیخــواه ایــران

۲۵ شعبان ۱۴۲۷ ۲۷ شهریور ۱۳۸۵