ممنوعیت احزاب اسلامی در انگلستان - این ممنوعیت شامل گروههایی که جزو گروه "اسلام برای بریتانیا" هستند ولی به اسامی دیگری فعالیت میکنند، از جمله المهاجرون نیز میشود..... نجم چودری، رهبر گروه "اسلام برای بریتانیا" دست داشتن در هر گونه خشونتی را رد کرده است. یک سخنگوی این گروه به بی بی سی گفت اسلام برای بریتانیا یک سازمان "عقیدتی و سیاسی" است نه یک نهاد طرفدار خشونت. (چنین ممنوعیت هایی ماهیت آزادیهای غربی را بروشنی بیان می دارد، بنحوی که حتی فعالیتهای عقیدتی - سیاسی را بر نمی تابند. و خلاصه آزادی فعالیت در ممالک غربی تا جایی است که به نظامهای سرمایه داری غرب ضرر نمیرساند، و طبعا این ممنوعیت ها را قبلا هم در حق احزاب کمونیستی روا داشته اند. و اما اگر کسی بخواهد ماهیت نظامهای سرمایه داری غرب را بهتر بشناسد، باید سیاستهای استعماری آنها و اشغالگری آنها و جهانخواری آنها را مورد توجه قرار دهد، تا جایی که می تواند گفت سر همۀ نظامهای استبدادی و سرکوبگر و خاصتا درجهان اسلام نزد آنها قرار دارد. و این واقعیت و استبداد پروری استعمارگران غربی در رابطه با نظام ولایت مطلقه نیز صدق میکند، و همین است که تا حال نیز این استعمارگران حاضر نشده اند نسبت به جنبش سبز مردم ایران موضع بگیرند و مثلا پشت استبداد ولایت مطلقه را خالی نمایند).

 

BBC Persian
به روز شده:  12:19 گرينويچ - سه شنبه 12 ژانويه 2010 - 22 دی 1388

ممنوع شدن فعالیت یک گروه اسلامگرا در بریتانیا

 

دولت بریتانیا اعلام کرده است که فعالیت یک گروه بحث انگیز اسلامگرا موسوم به "اسلام برای بریتانیا" را به موجب قانون ضد تروریسم این کشور ممنوع می کند.

این ممنوعیت شامل گروه هایی که جزو گروه "اسلام برای بریتانیا" هستند و لی به اسامی دیگری فعالیت می کنند، از جمله المهاجرون نیز می شود.

آلن جانسون، وزیر کشور بریتانیا دلیلی برای این ممنوعیت ذکر نکرده است ولی آن را شدت عملی که برای مقابله با تروریسم لازم بوده، خوانده است.

به موجب قانون مبارزه با تروریسم که در سال 2000 در بریتانیا تصویب شد، فعالیت های گروه هایی را که مرتکب اقدامات تروریستی می شوند و یا این اقدامات را برنامه ریزی کرده و تروریسم را ترغیب می کنند، می توان ممنوع کرد.

طبق این قانون همچنین فعالیت گروههایی را که به طور غیرقانونی اقدامات تروریستی را افتخار آمیز جلوه می دهند، می توان قدغن کرد.

انجم چودری، رهبر گروه "اسلام برای بریتانیا" دست داشتن در هر گونه خشونتی را رد کرده است.

یک سخنگوی این گروه به بی بی سی گفت اسلام برای بریتانیا یک سازمان "عقیدتی و سیاسی" است نه یک نهاد طرفدار خشونت.

اعلام این موضوع که این گروه قصد دارد در شهر ووتون باست، در بریتانیا تظاهرات ضد جنگ به راه اندازد موجب خشم بسیاری شده بود.

این شهر محل ادای احترام به سربازانی است که در جنگ افغانستان کشته شده اند.

گروه مورد بحث متعاقبا از اجرای این برنامه منصرف شد.

در همین حال عمر بکری محمد، موسس گروه المهاجرون، که در لبنان به سر می برد به بی بی سی گفت ممنوع کردن فعالیت این گروه تنها موجب افزایش محبوبیت المهاجرون شده و اعضای گروه را مجبور خواهد کرد به طور زیرزمینی فعالیت کنند.

ممنوعیت فعالیت گروه "اسلام برای بریتانیا" از روز پنجشنبه 14 ژانویه به اجرا در می آید. عضویت در این گروه یک جرم جنایی محسوب شده و مجازات تا ده سال زندان را به همراه خواهد داشت.

http://www.bbc.co.uk/persian/lg/world/2010/01/100112_l04_britain_islamist_ban.shtml