بسم الله الرحمن الرحيم

غاصبان صهيونى جنايت ديگرى آفريدند

 پريشب هواپيماهاى اف١۶آمريکايى، که در اختيار استعمار امريکى - صهيونى گذاشته شده اند، شهر غزه را مورد تهاجم وحشيانۀ خود قرار داده و با بمباران مناطق مسکونى اين شهر، حدود ٢٠٠ نفر از مردم اين شهر را اعم از مرد و زن و کودک را به خاک و خون کشيدند و تلفات سنگينى نيز به مبانى سکنى وارد گرديد. بطورى که چند مبناى سکنى چند طبقه اى يا کلا ويران شده و يا دچار آسيب سنگينى شده اند. علت تلفات سنگين انسانى اين حملۀ هوايى وحشيانه، اولا ناشى از وقت نابهنگام آن بوده که مردم يا خواب بوده و يا درآستانۀ خواب بوده اند، و علت دوم هم غيرمنتظره بودن و بى سابقه بود ن اين حمله بوده است: در رابطه با غير منتظره بودن اين مسئله ذکرشده که علاوه براقدامات سياسى قلابى که هر روزه صورت ميگيرد، خود حماس نيز براى اولين بار اعلام کرده بود که درصورت عقب نشینی غاصبان صهيونى از کنارۀ غربى رود اردن، حماس عملیات استشهادى را در فلسطين اشغال شدۀ سال ۴۸ مسيحى را متوقف خواهد کرد. و مردم بجاى بمباران هوايى، انتظار عکس العمل از غاصبان صهيونى- امريکى را داشتند. و بى سابقه از اين جهت که معمولا جنايات غاصبان صهيونى، نه از طريق هواپيماهاى جنگى، بلکه معمولا از طريق زمينى و يا بوسيلۀ چرخ بالها و آپاچيهاى آمريکايى صورت ميگرفته است.

 در هر حال، حاصل اين بمباران سنگين و بى رحمانه بر روى مناطق مسکونى شهر غزه: ١٧ شهيد (که اکثرا زن و کودک هستند)، ۱۵۰ زخمى، که وضع بيش از ۱۱۵ نفر از آنها وخيم و خطرناک اعلام شده، و نيز خسارات سنگينى مالى بوده، که بيشتر ناشى از فرو ريختن و يا منهدم شدن خانه هاى مسکونى بوده است. در ميان شهدا صلاح شحاده، يکى از فرماندهان نيروهاى عزالدین القسام نيز به چشم ميخورد، که غاصبان آمريکى - صهيونى کينۀ غليظى از او به دل داشتند، و حتى اعتراف ميکنند که اين جنايت هولناک را بخاطر کشتن اين مبارز مرتکب شده اند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، اين جنايت غاصبان واشغالگران و استعمارگران صهيونى - آمريکى را، از پيامدهاى غصب و اشغال فلسطين قلمداد ميکند و تا فلسطين در اشغال اين جانيان غاصب و غارتگر باشد ، اين حملات وحشيانه ادامه خواهند يافت و تکرار خواهند شد. و مانند اين جنايت اخير، با ابعادى گسترده تر در: کفر قاسم، صبرا و شتيلا، جنين، قانا و..... بدست اين غاصبان صهيونى امريکى رخ داده، و حتى خود غربيان هلندى، خواستند آريل شارون را به دادگاه جنايات جنگى احضار کنند، ولى بدليل دخالت و مخالفت امپراتورى آمريکا برنامۀ محاکمۀ شارون ملغى گرديد. وتنها راه خلاص ازچنگ غاصبان و استعمارگران و مستبدين، مقاومت مردمى است، و نه اميدهاى احمقانه و از سر ضعف و ناتوانى به مجامع و قرارات و دادگاههاى استعمارى و استبدادى.

 

مرگ بر استعمار، برقرارباد استقلال

مرگ بر استبداد ، بر قرار باد آزادى

 

سازمــان موحــدين آزاديـخـواه ايـران

۱۶ جمادي الاول ۱۴۲۳ - ۴ مرداد ۱۳۸۱