بسم الله الرحمن الرحیم

مهدی دانشمند (بیژن جارچی): به سُنی ها شناسنامه ندهید!!
 لعنت بر هر که سُنی است!! سُنی ها همه شـان حـرام زاده هستند!!
 
(به مناسبت هفتۀ وحدتِ تشیع صفــوی- ولایـت فقیهی و مسلمین جهان!!)

مهدی دانشمند (که نام اصلی اش بیژن جارچی است) یکی از آخوندهای نظام فرقه گرای ولایت مطلقه و بنابر معلومات موجود وابسته به دفتر علی خامنه ای ولی مطلقۀ این نظام صفوی و فتنه جو می باشد. این آخوند کذاب و دجال صفت، با صوت و صورت! و در حد اعلای خصومت و دشمنی در بحثها و سخنرانیهای خـود چنین اعلام می دارد: شما اگر دَرِ حرم ابولؤلؤ را می بندید (خطاب به شیاطین همدستش)، پس جلو شناسنامه دار شدن سنی ها را هم بگیرید!!. لعنت بر عمر! لعنت بر ابوبکر! لعنت بر هر کسی که سُنی است! ...... یعنی ایرانی ها را عُمر مسلمان کرده! یعنی ما حق نداریم که به عُمر توهین کنیم! نه.... من تا زنده ام می گویم عمر حرام زاده بوده است!، تا زنده ام می گویم: هر که سنی است حرام زاده است.

 

صوت و صورت اول

مهدی دانشمند (بیژن جارچی) از آخوندهای نظام فرقه گرای ولایت مطلقه: لعنت به هر که سنی است!! سنی ها همه شان حرامزاده هستند!!

 

 

صوت و صورت دوم

مهدی دانشمند (بیژن جارچی) از آخوندهای نظام فرقه گرای ولایت مطلقه: شما اگر دَرِ حرم ابو لؤلؤ را می بندید ، پس جلو شناسنامه دار شدن سنی ها را هم بگیرید!!

 

 

صوت و صورت سوم

مهدی دانشمند (بیژن جارچی) از آخوندهای نظام فرقه گرای ولایت مطلقه: آقایون؛ امسال دیگر سالی که بخواهد سنی شیعه بشود نیست....... امسال نمیخواهد که بیگانه ها را شیعه کنید.

 

 

آری؛ این اظهارات کذابانه و عمیقا بی شرمانه، که بیانگر حد اکثر دشمنی و کینه توزی است، اعلام جنگ بحساب می آید، اعلان جنگ علیه کل مسلمین، و اعلام جنگ علیه تمام ایرانیان، و خاصتا علیه اهل سنت ایران. بدیهی است که مُخاطبان این اظهارات وحشیانه، که تنها بخش ناچیزی از دریای عداوت صفوی ولایت فقیهی علیه مسلمین و علیه اتحاد و همزیستی جوامع قومی و مذهبی ایران است، استعمارگران غربی و از جمله برگزار کنندگان نمایش هنرهای صفوی در انگلستان (لندن) و در چند روزۀ اخیر می باشد. حال سؤال اینست که آیا اعلان این مواضع بسیار صریح و خصمانه و در اَنظار عمومی و درجلو چشم نظام ولایت مطلقه و ولی مطلقه اش (همراه با صوت و صورت)، سرآغاز بیرون کشیدن تیغ و شمشیر جهت شیعه سازی اهل سنت ایران بحساب نمی آید؟! طبعا همه چیز از شروع این برنامۀ شوم و خونین حکایت میکند، و از اول نیز این نظام صفوی - ولایت فقیهی در پی چنین کار و برنامه ای بوده، و خط و روش خمینی نیز همین تیغ زنی و شمشیر کشی را اقتضاء می کرده است. اما اینکه تحمیل شیعه گری صفوی به زور شمشیر، کِی و چگونه شروع خواهد شد، بدیهی است که این کار وحشیانه مراحلی را می طلبد، و اعلان و تصریح آن اولین مرحله بحساب می آید. مرحلۀ دوم میتواند با محروم سازی علنی آغاز شود، و مثلا بجای اینکه امضاء و اعتراف به ولایت مطلقۀ فقیه را شرط برخورداری از حقوق شهروندی اعلام نمایند (که تاکنون اعلام و تحمیل کرده اند)، تشیع ولایت فقیهی را بعنوان شرط برخورداری از حقوق شهروندی تحمیل می کنند. و البته چراغ سبز استعمارگران غربی نیز در چگونگی و زمان تحمیل این روش صفـوی-  ولایت فقیهی، نقش اسـاسی بازی میکند. و ما بعنوان سازمان موحدین آزادیخواه ایران، ضمن محکوم کردن این اظهارات عمیقا خصمانه و دارای ماهیت استبـدادی - استعماری، که در واقع مقدمۀ اِعمال و اجرای این روش استبدادی- صفوی- استعماری محسوب میشود، با جدیت تمام هشدار می دهیم که: اگر مردم ایران هوشیاری لازمه را به خرج ندهند، در دامهای استبداد و استعمار می افتند، و بجای توجه به طرد و اسقاط استعمار و استبداد، بسوی جنگ و عداوت با یکدیگر کشیده می شوند، روند شومی که جز نابودی ایران و جنگهای خونین بین مردمان آن و ویرانگریهای بی پایان حاصلی نخواهد داشت. مرگ بر استبداد مرگ بر استعمار، مرگ بر فتنه گران فرقه ای، برقرار باد اتحاد و همبستگی مسلمین، پیش بسوی آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی.

 

سـازمان مـوحدین آزادیخـواه ایـران

۱۵ ربیع الأول ۱۴۳۰ ۲۲ اسفند ۱۳۸۷