بسم الله الرحمن الرحیم

مــردم ترکیه مجددا به اسـلام و مـردمسالاری رأی دادنـد، اما نظـام استبدادی - استعماری هنوز پا برجاست!!

دیروز ۸ رجــب ۱۴۲۸ برابر با ۳۱ تیــر ۱۳۸۶ انتخابات سرنوشت سازی برای مجلس قانونگــذاری در ترکیه برگزار شد، انتخاباتی که الحق میتواند نمونۀ مناسبی برای سایر جوامع اسلامی باشد. در این انتخابات آگاهانه و آزادانه و نظیف، مردم ترکیه بعد از هشتاد سال اسلام ستیزی استبدادی و استعماری، مجددا اثبات نمودند که به اســلام و اسـلامیت و نظــام مردمسالاری وفادار هستند، و بدین صورت مشت محکمی به جیش کمالی ناتویی ترکیه زدند، جیشی که نماد زورگویی و بیدینی غربی و امید استعمارگران برای سرکوب مسلمین بوده است، همان جیشی که امپریالیسم خبری غرب همیشه آن را بعنوان حافظ نظام لائیسیته یاد آوری نموده است. اما سرانجام رأی حافظان اسلامیت، یعنی مردم مسلمان ترکیه، بر حافظان زورگوی نظام اسلام ستیز کمالی ناتویی، با فاصله ای چند برابر پیروز گردید و حدود ۳۵۰ نماینده از ۵۵۰ نمایندۀ مجلس قانونگذاری را به خود اختصاص داد. ما هم بعنوان سازمان موحدین آزادیخواه ایران از صمیم قلب این پیروزی را بر مردم مسلمان ترکیه و بر حزب مسلمان و مردمی عدالت و توسعه و بر رهبر محبوب آن رجب طیب اردوغان و بر همۀ جوامع اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به امید روزی که چنین انتخاباتی در ایران صفوی زده هم تکرار شود، و در آنجا نیز مردم با رأی آزادانه و آگاهانۀ خود و در فضایی نظیف، نظام سیاسی ایران را انتخاب نمایند.

اما آنچه در رابطه با انتخاب مردم مسلمان ومردمسالاری ترکیه هنوزمحل نگرانی است، وجود قوانین استبدادی- استعماری، حضور سلطه جویانۀ جیش کمالی ناتویی، و دخالت استعمارگران غربی است، و این سه عامل خطرناک، بلا شک حکومت منتخب ترکیه و مردمسالاری آن را تهدید میکنند و حتما در میدان عمل آن را با محدودیت ها و موانع بسیاری روبرو میسازند، و از هر بهانه ای برای عقیم کردن آن بهره می جویند، و رهبران منتخب ترکیه هم از این خطرات و تماسیح سر راه بخوبی مطلع هستند. اینست که باید گفت: نظام مردمسالاری ترکیه هنوز به بار ننشسته و منتخبان ملت آمادگی و توانایی برپایی نظام مردمسالاری را پیدا نکرده اند، و با وجود ضعیف شدن موانع آزادی و مردمسالاری، اما این موانع خطیر هنوز وجود دارند و استعمارگران غربی در رأس این موانع قرار دارند. و بهمین خاطر رجب طیب اردوغان ساعاتی بعد از پیروزی اعلام داشت: این راه رو باید ادامه داد. این سخن بجاست، چرا که هنوز هم مسلمانان پیروز نمیتوانند از ماهیت اسلامی خود صحبت نمایند یا حتی به راحتی بسم الله یا الله چُخ شکر بگویند. و همین است که باید راه طی شده را بیشتر پیمود، تا بتوان به نظام آزاد و مردمسالار و کثرتگرا در ترکیه دست یافت. و برای وجود واقعی این خطرات، همین بس که: در حین اعلام نتایج پیروزی حزب عدالت و توسعه، از کودتای ارتش کمالی ناتویی و زمینه و توانایی آن صحبت به میان می آید!!، چرا که کار آنها همیشه سرکوبگری و کودتاسازی بوده است، و قبلا هم چه در ترکیه (زمان اربکان) چه در ایران (زمان مصدق) چه در الجزائر (در پایان انتخابات و پیروزی جبهۀ نجات) و چه در فلسطین (علیه حماس) این کودتاها را به راه انداخته اند. در بقیۀ جهان نیز همینطور بوده است، و کار و مأموریت استعمارگران غربی و جیوش خیانت پیشه همین است، اما با وجود این، دول سلطه جوی غربی در کمال بی شرمی از آزادی و دمکراسی (!) صحبت میکنند.

نکتۀ دیگر در رابطه با انتخابات ترکیه، پشتیبانی همۀ اقشار و اقوام و طوایف و مسالک ترکیه از حزب عدالت و توسعه است، و حتی بنابر اظهارات همۀ اطراف اسلامی و قومی و غربی، هم کردها، هم ارمنی ها، و هم علویین (علی اللهی) و غیره از حزب مسلمان عدالت و توسعه حمایت کردند، و اکنون که ۲۴ نمایندۀ مستقل قومی کـرد وارد مجلس قانونگـذاری شده اند، بسیاری از آگاهان، آنها را بالقوه متحد حزب عدالت وتوسعه تلقی میکنند، وعلیرغم تبلیغات استبدادی- استعماری، مبنی بر اینکه این حــزب، اســلامی است و حقوق مذاهب دیگــر را نادیده می گیرد، اما حتی شصت در صد ارمنی هــا نیز (به گزارش بی بی سی) متمایل بودند که به حزب مسلمان عدالت و توسعه رأی بدهند، و حاضر نشدند که سخنان پوک و خصمانۀ احزاب لائیک غربی را تصدیق نمایند، و نتایج انتخابات هم، شعبیت و نفوذ حزب مسلمان عدالت و توسعه را اثبات نمود. و از این جهت نیز، این انتخابات، میتواند نمونۀ جالبی برای سایر کشورهای اسلامی باشد. آری، یک برنامۀ اسلامی، مختص مسلمین نیست وهمۀ انسانها را از هر قوم وعقیده ای در برمیگیرد، وهمۀ اطراف در آن درج و مد نظر قرار داده میشوند، وهرکسی بصورتی عادلانه از حقوق خود بهره مند میگردد. لازم به ذکر است که دیروز در حالی که چنین انتخاباتی در ترکیه برگزار می شد، از ایران خبر رسید که ۱۲ تن توسط نظـام ولایت مطلقه اعدام شده اند!!، حال ســؤال اینست که واقعا مــردم ایــران تا کی نظام استبدادی را تحمل میکنند؟! 

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۹ رجب ۱۴۲۸ ۱ مرداد ۱۳۸۶