بسم الله الرحمن الرحيم

ادارۀ نفوذ استراتژيک و طرح دروغ پراکنى جديدش
ماهيت و اهداف امپرياليسم خبرى را افشاء ميکند!!

روز جمعه ٣ اسفند ١٣٨٠ از طرف خبرگزاريهاى غربى خبر جالبى پخش گرديد که واقعاً جاى توجه ويژه است. و ويژگى اساسى آن اينست که اين بار امپرياليسم خبرى در رابطه با خود و مقاصد خود سخن ميگويد و خود را افشاء مى سازد و خلاصۀ آنچه را که همۀ آزاديخواهان و استقلال طلبان در رابطه با امپرياليسم خبرى گفته و نوشته اند، اعلام و تأييد مى نمايد. اين خبر موثق، حقيقتاً يک پيروزى بزرگ براى تمام آزاديخواهان و استقلال طلبان ومخالفان سلطۀ جهانى استعمار و امپرياليسم و استبداد و افشاء گران ماهيت امپرياليسم خبرى وابسته به قدرتهاى سلطه گر و نظامهاى استبدادى است. اين خبر کليۀ اکاذيب و سمپاشى چند صد سالۀ استعمارى و امپرياليستى و استبداد دست نشانده را رو و باطل ميکند وآن را بى اعتبار و رسوا ميسازد. اين خبر ماهيت استعمارگران و امپرياليستها و نظامهاى استبدادى و عمق جنايتکارى و ظلم و ستم آنها را در حق بشريت هرچه واضحتر ميگرداند و اهداف شبکه هاى دروغ پراکنى و گمراه سازى را که با زبانهاى مختلف برنامه پخش ميکنند بوضوح اعلام ميدارد. اين افشاء سازى ناشى از بى اثر شدن شبکه هاى دروغگوى استعمارى و امپرياليستى روى مردمان جهان و رو شدن ماهيت ومحتواى امپرياليسم خبرى و شبکه هاى گمراه کنندۀ آن نزد اهل فکر و نظر و خبر است.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، در رابطه با ماهيت امپرياليسم خبرى مطالب متعددى انتشار داده است. از ميان اين مطالب پاورقى ۱۸ است که در مقدمۀ قانون سماء آمده است . متن اين پاورقى جهت روشن سازى هر چه بيشتر ماهيت امپرياليسم خبرى و محتواى برنامه هايش و اثرات مخرب و ويرانگر و گمراه کننده اى که روى بشريت داشته است، درهمين جا ارائه ميشود. بعد هم متن خبر پخش شده از طرف نيويورک تايمز که يکى از روزنامه هاى مهم آمريکا است، و به نقل از سايت بى بى سى  (وابسته به دولت انگليس) که آن هم از رئوس امپرياليسم خبرى است، عينا نقل ميشود، تا همگان ماهيت اخبار و تفاسير وادبيات شبکه هاى دروغ سازى و دروغ پراکنى استعمارى واستبدادى که وظيفۀ گمراهسازى بشريت را، براى تداوم سلطه گرى و غارتگرى در جهان، به عهده گرفته اند، بيشتر روشن شود.

 پاورقى ۱۸:

حتما تا حال جامعۀ ايران و ديگر جوامع به اين نتيجه رسيده اند که چرا دولتهاى استعمارگر و امپرياليست و سرمايه داران غارتگر و جهانخوارشان، به زبانهاى ايرانيان و زبانهاى ديگر جوامع سوخته و غارت شده، برنامه هاى راديويى و تلويزيونى پخش ميکنند و روى اين برنامه ها، اين همه پول و سرمايه و نيروى انسانى صرف مى کنند؟، و حتما جوامع تحت سلطه و غارت شده به اين نتيجه دست يافته اند که تمام اين برنامه هاى راديويى و تلويزيونى در راستاى اختلال و سلطه گرى وغارتگرى بيشتر تهيه و پخش ميشوند، و استعمارگران وامپرياليستها ميخواهند تمام مردم دنيا بر اساس تفسير و تحليل و اخبار و داده هاى آنها به جهان وحوادث آن نگاه کنند وتنها راه شناخت جهان، انسان، اجتماع، سياست، اقتصاد، علم، اخلاق و.... از راه آنها و از ديدگاه آنها دست يافتنى باشد، و امپرياليسم خبرى همين است.

همه ميدانند که استعمار و امپرياليسم همه چيز را قبضه کرده و به تصرف خود در آورده اند و امپرياليسم خبرى بوسيلۀ تبليغ و تلقين سياستها و طرحهاى استعمارى و امپرياليستى و بوسيلۀ حذف و مهار وسيع و مکارانۀ واقعيات جهانى و بين المللى، وظيفۀ تعيين و خط کشى علم و آگاهى بشريت را به عهده گرفته و جوامع بشرى را درجهت تسليم و بردگى بيشتر سوق ميدهد، و با کمال تأسف، در زمانۀ ما کمتر کسى است که فکر و سخن و موضعش، متأثر و يا ناشى از امپرياليسم خبرى نباشد. و همين است که اکثر علم و آگاهى امروزى، جادوگرى استعمار و امپرياليسم  بيش نيست، و جادوگرى و دجالگرى، تنها راه تکميل و ارضاى روح انحصارطلب و غارتگرانۀ استعمار و امپرياليسم است.

 متن خبر منتشر شده (به نقل از سایت بی بی سی ):


گرينويچ 15:03 - 21/02/2002

طرح پنتاگون برای نفوذ در افکار عمومی جهان


 
وزارت دفاع آمريکا طرح تازه ای برای انجام کارهای تبليغاتی در کشورهای مختلف به منظور اثرگذاری بر افکار عمومی مردم اين کشورها تهيه کرده که موجی از مخالفت ها را به همراه آورده است.

اين طرح قرار است توسط "اداره نفوذ استراتژيك"، دفتر تازه اى که پس از وقايع روز يازدهم سپتامبر در وزارت دفاع آمريكا تشکيل شد، به اجرا گذارده شود.

وظيفه اصلى اين دفتر در طول دوره چند ماهه فعاليت آن، پخش اطلاعات و اخبار جنگ با تروريسم در بيرون از خاك آمريكا، به منظور جلب حمايت بين المللى بوده است.

اما طرح جديد وزارت دفاع براى استفاده بيشتر از اين اداره، سوالات زيادى را در آمريكا مطرح كرده است.

در واقع وزارت دفاع آمريكا در حال آماده كردن طرحى براى نفوذ تبليغاتى بر افكار عمومى در كشورهاى دوست و دشمن خود است.

اين برنامه به گفته يكى از مقامات پنتاگون "براى تاثير گذارى بر قلب و فكر مخالفين" طراحى شده است.

پل وولفوويتز، معاون وزارت دفاع آمريكا روز سه شنبه در يك سخنرانى براى پيمانكاران وزارت دفاع گفت: "جنگ ما در حال حاضرجنگ براى افكار مردم است."

وی افزود: "موفقيت ما در خاك افغانستان تصوير اين جنگ را، حتی در كشورهاى اسلامى، به طور عمده اى تغيير داده است."

اداره نفوذ استراتژيك كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر بوجود آمده، بخشى از تلاش دولت بوش براى ايجاد رابطه با مردم مسلمان در اطراف جهان است.

عمليات خبررسانى اين اداره يكى از فعاليت هاى مهم جنگى آمريكا در افغانستان در چند ماه گذشته بوده است.

پخش برنامه هاى راديويى از طريق پايگاه ها و هواپيماهاى مخابراتى وزارت دفاع و ريختن اعلاميه روى شهرها و روستاهاى افغانستان، بخشى از عمليات وزارت دفاع در زمينه جلب مخالفين بوده است.

در طرح تازه اى كه براى فعاليت هاى اداره نفوذ استراتژيك آماده شده، ارائه خبرهاى دستچين شده به خبرنگاران خارجى به منظور تأثيرگذارى بر خوانندگان و شنوندگان آنها در مناطق خاص پيش بينى شده است.

آسوشيتد پرس به نقل از يك مقام وزارت دفاع مى نويسد كه حتی ارائه خبرهاى مجعول به اين منظور نيز مورد بررسى است.

وزارت دفاع در نظر دارد توزيع اين خبرها و اطلاعات را به يك مؤسسه خبرى غير دولتى واگذار كند تا معلوم نشود كه منبع خبرها وزارت دفاع آمريكا بوده است.

ريچارد بوچر، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا، گفت كه اين وزارتخانه از وجود چنين دفترى در وزارت دفاع مطلع است اما حاضر به توضيح بيشترى در مورد برنامه كار آن نشد.

وى در مورد سياست وزارت امور خارجه در اين مورد گفت: "ما فقط اطلاعات دقيق و واقعى در اختيار خبرگزارى ها قرار مى دهيم."

پخش اطلاعات غلط، هميشه يكى از ابزارهای سازمان مركزى اطلاعات آمريكا، سيا، بوده اما استفاده از آن نياز به مجوز رييس جمهور داشته است.

ارتش آمريكا نيز در مواقع جنگ از وسائلى مثل توزيع اعلاميه ها و پخش پيام هاى راديويى استفاده مى كرده؛ اما طرح تازه پنتاگون، در صورت تصويب، ابعاد تازه اى به همه اين اقدامات خواهد داد.

به موجب قوانين آمريكا، استفاده از اين سلاح تبليغاتى فقط براى تاثيرگذارى بر افكار غير آمريكايى ها مجاز است و دادن اطلاعات غلط به شهروندان آمريكا غير قانونى است.

مخالفين برنامه وزارت دفاع مى گويند دروغ بودن خبر با مجموعه وسائل اطلاعاتى مدرن خيلى زود معلوم خواهد شد. اين كار از طرفى به اعتبار آمريكا لطمه مى زند و از طرف ديگر چون در گردش سريع اخبار در جهان خيلى زود به مردم آمريكا هم خواهد رسيد، غير قانونى است.

طرح جديد اداره نفوذ استراتژيك پس از آماده شدن بايد به تصويب دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا برسد

بله اينست اهداف خطرناک و گمراه کنندۀ استعمار و امپرياليسم، که به قصد تداوم سلطه گرى وغارتگرى طراحى و روى جوامع بشرى اجراء ميشوند، و همۀ اينها ناشى از ماهيت مادى و ماکياولى آنهاست. اما آنچه واقعى است اينست که سلطه گران و غارتگران استعمارى وامپرياليستى و استبدادى بايد بخوبى بدانند که توانايى فريب و گمراهسازى جوامع آگاه و رشد يافته را ندارند، و زورشان نيز به دليل تکامل عقل و وجدان بشريت، رو به ضعف و نابودى و اضمحلال است. و اگر دهها برابر زمان حال هم در راه دروغ پراکنى و براى گمراه سازى بشريت کار کنند نتيجه اى از آن نخواهند گرفت. همين است که دروغ پراکنى شبکه هاى گمراه کننده، آنها را از زور و سلاح و کشتار جوامع بى نياز نخواهد کرد. پس بهتر است که سلطه گران و غارتگران استعمارى و استبدادى به رشد و تکامل بشريت اعتراف کنند و جوامع جهانى بيدار شده را در گذشتۀ استعمارى و يا دورۀ  مکارانۀ امپرياليستى  فرض نکنند.

نکات زيادى درمتن خبر جاى بحث وتوجه اند، اما به توضيح دو نکته اکتفا ميشود: يکى اين نکته که ميگويند کارى نکنيد که دولت آمريکا بى اعتبار شود!!، که اين هم جزو دروغهاى رسواى آنها و از همان قماش امپرياليسم خبرى است، زيرا مدتهاست که آمريکا و متحدين وهمکاران استعمارگر و امپرياليست و سلطه گرش اصلاً رسوا ومفتضح شده اند و مردمان جهان آنها را قدرتهاى شيطانى و غارتگر و ويرانگر ومصيبتبار و عامل شر و فساد درکرۀ زمين ميدانند که حتى آب و هواى زمين را هم آلوده ساخته اند!!، اما با وجود اين، از سر بى شرمى تمام، از اينکه مبادا بى اعتبار شوند!! صحبت ميکنند. بله اينطور بشريت را گمراه ميسازند و بدين صورت دامهاى سلطه و غارت را مى گسترانند.

نکتۀ جالب وشگفت آور ديگر دراين زمينه، دليل مخالفت عناصرى با طرح جديد ادارۀ نفوذ استراتژيک است که ميگويند: اگر ما بخواهيم مردم جهان را گمراه کنيم، مردم آمريکا هم، به دليل اينکه آنها هم از اين اخبار آگاه خواهند شد، گمراه ميشوند!!، و بدين دليل، گمراه سازى جوامع ديگر، غير قانونى است!! علت مخالفت را ببنيد!!، که آنهم مبنى بر تبعيض و دروغگويى است:

اولاً از نظرآنها مهم نيست که مردم جهان در سايۀ دروغگويى آنها گمراه شوند و و از نظر قانونى هم بلا اشکال است!!، و چيزى که مد نظر آنهاست اينست که مردم آمريکا گمراه نشوند!!، چون غير قانونى است!!، اينهم ماهيت مدعيان جهانى سازى و مدعيان حقوق بشر و مدعيان تمدن مدرن غربى!!، که کارشان تبعيض و نابودى ديگران، براى بقاى نامشروع، ميباشد.

ثانيا صاحبان ادارۀ نفوذ استراتژيک و طراحان طرحهاى جديدشان ميخواهند وانمود کنند که تا حال مردم جهان را گمراه نساخته اند!! و ازطرف ديگر در غم و فکر اين هستند که نکند مردم آمريکا هم بصورت غير مستقيم !! و بوسيلۀ دروغ پراکنى آنها گمراه شوند!!، در حالى که همين ادارۀ نفوذ استراتژيک که براى گمراه سازى بشريت ايجاد شده و هيئت مديرۀ امپرياليسم خبرى محسوب ميشود، چيز جديدى نيست، بلکه طرحهاى جديدى براى پخش دروغگويى بيشتر و پيچيده تر و براى نفوذ درعمقِ روح و فکر بشريت!! ارائه داده و ميخواهد آنها را علنا به تصويب حکومت بوش برساند، تا مانند بمبهاىچند تنى شان، عمق روح و فکر بشريت را تخريب و متلاشى سازند. در رابطه با مردم آمريکا هم بايد گفت: مردم آمريکا درسايۀ نظام امپرياليستى و انحصارگر وغارتگر آمريکا که در قبضۀ گروهى سرمايه دار رباخوار است، جزو گمراه ترين مردم دنيا مى باشند، تا جايى که حتى نمى دانند که حکومتشان و رسانه هايشان دائماً به آنها دروغ ميگويند و هميشه در پى گمراه سازى آنها هستند، و بى اطلاعى مردم آمريکا از سياستها و عملکرد وزارت خارجۀ آمريکا، زبانزد همگان است. بدين شيوه، مردم آمريکا قبل از همۀ جهانيان قربانى نظام انحصار و استعمار و غارت آمريکا شده اند. به اميد اينکه جهانيان آگاهتر و شجاع تر شوند، تا بتوانند نظمى نوين و انسانى و هدايت گر را درکرۀ زمين مستقر سازند. و الحق عاليترين راهى که پشتوانۀ جوامع انسانى است و بشريت با تکيه بر آن ميتواند به مطلوبات انسانى خود دست پيدا کند، فکر و عقيده و خط توحيدى و انسانى اسلام است.

سازمــان مــوحدين آزاديخواه ايــران

۱۳ ذو الحجة ۱۴۲۲ - ۶ اسفند ۱۳۸۰