بسم الله الرحمن الرحیم

اِعدام فتاحیان: طغیانگری؛ یا تحریف اذهان؟!

آنچه لایق توجه است اینست که در جهان امروز کمتر حکومتی به خود اجازه می دهد که بر خلاف همۀ شرایع دینی و همۀ قوانین بین المللی و مبادی اخلاق بشری رفتار کند و مثلا کسی را به جرم یک گرایش و اِنتمای سیاسی (و بدون اینکه چنین کسی عمل و کاری مشخص مرتکب شده باشد) حلقه آویز! و حتی حکم اعدام او را علنی و رسانه ای نماید. آری؛ احسان فتاحیان (اهل کردستان - منطقۀ کرمانشاه) نمونۀ یک زندانی سیاسی است که به جرم وابستگی به یک جریان مخالف از طرف نظام ولایت مطلقه و در جلو چشم جهانیان اعدام گردید، همان کسی که حتی توسط بیدادگاه بَدوی نظام ولایت مطلقه تنها به ده سال زندان! محکوم گشته بود، اما در یک چرخش استبدادی، این حکمِ مَبنی بر حبس ده ساله، سر از اتهامِ محاربه و حکم اعدام! در آورد، واین حکم جائرانه بعد از ابلاغی ۴۸ ساعته! اجراء و عملی گردید و در سحرگاه ۲۰ آبان احسان فتاحیان به دار استبداد آویخته شد. ما بعنوان سازمان موحدین آزادیخواه ایران ضمن محکوم کردن این عمل جنایتکارانه، به صراحت اعلام می داریم که: اگر نظام ولایت مطلقه از موضع استعمارگران مطمئن! و از عدم واکنش مردم و حتی بستگان این مظلوم بی باک! نبود، هرگز مرتکب چنین جنایتی نمی گردید. اینست که از مردم ایران انتظار می رود که جنایات و سرکوبگری های نظام ولایت مطلقه را بیش از این بی پاسخ نگذارند، و خاصتا حق آنست که مردم مظلوم کردستان جواب درخوری به این ددمنشی بدهند.  

اما چرا نظام ولایت مطلقه بر خلاف همۀ درخواستهای داخلی و بین المللی مرتکب این جنایت گردید؟! به نظر ما آنچه انگیزۀ اصلی این جنایت را تشکیل می دهد (و ممکن است زندانیان سیاسی دیگری را نیز فرا گیرد)، علاوه بر طغیان گری و غرهّ گی طبیعت مُستبدین، تحریف اذهان مردم و اهل سیاست در داخل و خارج نسبت به جنبش سبز و نقل این معرکۀ اساسی و استبداد بر انداز (جنبش سبز) به جاهای دیگر است، و همانطور که در طول جنبش سبز در چند ماه گذشته شاهد تحریف سازی اذهان مردم و اهل سیاست به اخبار هسته ای (استبدادی - استعماری کردن جو سیاسی) بوده ایم، اکنون حیلۀ مشغول سازی به مسائل منطقه ای و محلی را هم بدان اضافه کرده است (انحراف اذهان از جنبش سبز به اوضاع کردستان، سیستان و بلوچستان، و دیگر مناطق)، و خاصتا متوجه ساختن مردم به نحوۀ مبارزۀ مسلحانۀ آن مناطق و ایجاد اختلاف در میان رهبران جنبش سبز نسبت به وضعی که در آن مناطق جاری است، در صدر اهداف نظام ولایت مطلقه قرار می گیرد. (از یاد نبریم که در رابطه با عملیات پیشین و کشتار فرماندهان سپـــــــاه پاسداران، بعضی از سران جنبشِ سبز وادار شدند که این عملیات را محکـوم نمایند). لکن آنچه نباید فــراموش گردد اینست که منشاء همۀ مشاکل سیاسی و قـومی و مـذهبی ایران، نظام استبدادی ولایت مطلقه است، وطبعا هر فساد و اختلاف و خشونتی زیر سر آن نهفته است. آری؛ مردم ایران باید اصل را بر تداوم جنبش سبز استبداد بر انداز قرار دهند و بیش از این استبداد و سرکوبگری را تحمل نکنند. الله اکبر، مرگ بر استبداد، برقرار باد آزادی.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۶ ذوالقعدة ۱۴۳۰ ۲۲ آبان ۱۳۸۸