بسم الله الرحمن الرحیم

خلیج مسلمین: تعصب مذهبی یا موضع واقعی و توحیدی؟!

یک خبرگزاری قومی به نام آزجا نیوز/ خبرگزاری جوانان آزادیخواه وهویت طلب آذربایجان در رابطه با نام خلیج مسلمین، مطلبی منتشر کرده که واقعا جای توجه است، از این نظـر که: اولا سازمان موحدین آزادیخواه ایران را گروهی مذهبی! معرفی نموده است، در حالیکه سازمان موحدین آزادیخواه ایران یک سازمان توحیدی وآزادیخواه و حرکتی اجتهادی و جریانی فکری سیاسی است، ومطالعۀ مواضع آن درشبکۀ سماء این واقعیت را به اثبات میرساند. ثانیا این خبر گزاری، ارائۀ نام خلیج مسلمین (بجای نام های نژادی و تفرقه آفرین) از طرف سازمان موحدین آزادیخواه ایران را به شووینیسم مذهبی (نژادپرستی مذهبی یا تعصب گرایی مذهبی) تعبیر می کند!! ، چه جالب! ، یعنی نامی که فراگیر بوده و دربرگیرندۀ همۀ جوامع و اقوام منطقه و بیانگر یک واقعیت مسلم است و ترسیم کنندۀ موضعی توحیدی و فرا قـومی و فرا فــرقه ای است، از نظر این خبرگزاری، نژادپرستی مذهبی! یا تعصب گرایی مذهبی!! تلقی می شود. حال سؤال اینست که آیا آزجا نیوز اصلا چیزی بعنوان مواضع توحیدی را به رسمیت می شناسد؟! ولو منعکس کنندۀ واقعیت های مسلم باشد؟! یا اینکه خود قرآن مبین را هم کتاب شووینیست های مذهبی قلمداد می کند؟! ثالثا وقتی کسی یا شبکه ای می آید: الف - موضعی را نقـد می کند، اما حتی ظرفیت آن را ندارد که نام نقد شده اش را به درستی ذکر نماید (مثل: یک گروه مذهبی به نام سازمان موحدین آزادیخواه، به جای: سازمان موحدین آزادیخواه ایران)، ب - حاضر نمی شود که حتی جمله ای از موضع نقد شده را بعنوان سند ذکر نماید (چه برسد به اینکه متن آن را ارائه دهد)، و ج - یا حتی آماده نیست که لااقل نشانی مَحل چنین موضعی را ارائه دهد، معلوم است که چنین نقدی چقدر ارزش! دارد، و چنین نقدی چقدر بیانگر واقعیات! است. بگذریم از اینکه در یک نقد اصولی وقتی کسی یا چیزی یا موضعی نقد و بررسی می شود، قبل از همۀ اطراف کسانی که موضع شان نقد شده باید مطلع گردند و در جریان امر قرار داده شوند. در حالی که ما جدیدا و بنابر تصادف! آزجا نیوز مطلع شده ایم.

آیا چنین برخوردهایی، ناسالم و نشانۀ رد و رفض کور نیست؟! آنهم بنحوی که وانمود میکند که همین چند روز گذشته! چنین پیشنهادی عرضه شده است، بدین صورت: یک گروه مذهبی به نام موحدین آزادیخواه در وب سایت خود پیشنهاد داد اسم خلیج مسلمین برای دریایی که در انتهای ترین نقطه ایران قرار دارد انتخاب شود. این در حالیست که از بدو تأسیس سمــــاء این اندیشه  مطرح بوده (۱۵ سال پیش!) و با تدوین مرامنامه و اساسنامۀ سماء این نام رسما و کتبا اعلام شده است. البته از همه جالبتر اینست که ناقد موضع موحدین آزادیخواه، با وجود فراموش کردن همۀ این اصول نقد و انتقاد، آزادیخواه نیز هست! ، و بعد با وجود اینکه دارای ماهیتی قومی است و راهش قومگرایی است، اما سازمان موحدین آزادیخواه ایران را که هدف نهایی اش امت واحده است، متهم به شووینیسم مذهبی! میکند، صفتی که بیشتر درمورد پیروان مذاهب نژادی، مثل یهودیت - صهیونیسم - صدق میکند. بله اصل تقوی - انضباط دینی در دین توحیدی اسلام ، بی دلیل مبنای کارها و اَعمال قرار داده نشده است، زیرا بدون تقوی (انضباط دینی) تهمت و افتراء مُباح و آزاد می شود، کما اینکه متأسفانه چنین شده است. حــــال متن موضع سماء (سازمان موحدین آزادیخواه ایران ) در رابطه با نام خلیج (خلیج مسلمین)، و همچنین متن مطلب آزجا نیوز/ خبرگزاری جوانان آزادیخواه وهویت طلب آذربایجان، تقدیم خوانندگان و اهل نظر میگردد، تا مشخص شود که موضع توحیدی سماء چقدر معقول و عادلانه و متهم کردنش به نژادپرستی مذهبی یا تعصب گرایی مذهبی چقدر غیرمنصفانه و بی معنا میباشد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۴ ذوالحجة ۱۴۲۷ - ۱۳ دی ۱۳۸۵ 

 


۵ - نقشۀ ایـران (اساسنامه - نماد سماء)

يکى ديگر از علائم نماد سماء، نقشهٴ ايران است، که در نماد مشاهده ميشود و نشان دهندۀ این امر است که مبارزهٴ توحيدى و آزاديخواهانهٴ سماء در سطح ايران و براى نجات مردم ايران از استبداد و شرک و ماديت است. و سماء جوامع و خلق هاى اسير و زنجير شدهٴ ايران را به توحيد و آزادى و به قيام عليه نظام مستبد ولايت مطلقه و برکنارى حکومت خون و خرافات دعوت میکند، تا زمينهٴ بر قرارى جمهورى متحدهٴ مردمى و امکان فعاليتهاى متعـدد و کثرت گرايانه و طريق شکوفائى و سازندگى مملکت هموار گردد و جامعهٴ ايران و اقوام آن مراحل رشد و تکامل خود را طى نمايند. ۴)

۴) در رسم نقشهٴ ايران، نامگذارى خليج و ارائهٴ عنوان خليج مسلمين جاى توجه است. اين نامگذارى مُبَیِّنِ واقعيت اين خليج است، زيرا در عمق ممالک اسلامى و در وسط جوامع اسلامى قرار دارد، و عنوان خليج مسلمين، در عين اينکه عامل وحدت بخشى ممالک مجاور و جوامع آنست، حامل پيام آزادسازى آن از اشغال دُوَل استعمارگر غربى و بازگشتش بدست جوامع مسلمان منطقه است. و باید دانست که همهٴ جوامع شمال و جنوب و شرق و غرب اين خليج (که از نظر نژادى و قومى، عرب و فارس و بلوچ هستند) مسلمان می باشند، و اسلام پايهٴ عقيدتى و فرهنگى مشترک آنهاست و همۀ اطراف به اين عنوان راى می دهند. علاوه بر این، نامگذارى امـاکن و امـور مشتـرک با اصطلاحات نژادى و قومى و هر چيز نزاع آفرين، هم نژادپرستى و قوم گرايى است، و هم عامل تنازع و تفرق مسلمين می باشد، و چنين کارهایی خلاف اسلاميت و نافى ارزشهاى توحيدى و اسلامى است.

 

 

 

پیشنهاد یک گروه مذهبی برای دریایی که در انتهایی ترین نقطه ایران قرار دارد.

 

ساعت 12:04   تاریخ : 11/9/1385

 

. آزجا نیوز/ خبرگزاری جوانان آزادیخواه و هویت طلب آذربایجان: یک گروه مذهبی به نام موحدین آزادیخواه در وب سایت خود پیشنهاد داد اسم خلیج مسلمین برای دریایی که در انتهای ترین نقطه ایران قرار دارد انتخاب شود.

این دریا که در انتهایی ترین نقطه ایران قرار دارد و از آن در حال حاضر بنام خلیج فارس نام می برند و البته کشورهای عربی حاشیه این دریای بزرگ هم می کوشند تا این دریا را خلیج عربی به جهان معرفی نمایند و البته این دریا در حال حاضر در سیطره امریکاست در سالیان گذشته بزرگترین و مهمترین چالش بین فارسهای ایران و کشورهای عربی منطقه بوده و هست.

در حالیکه اگر وسعت جغرافیایی کشور کنونی ایران ملاک نامیدن این دریا به نام خلیج فارس می باشد بایستی برای حفظ حقوق همه ایرانیان اسم آن خلیج ایران نامیده می شد اما با این وجود همواره اختلافات بر سر نام این دریای عظیم مشکل کشورهای حاشیه آن بوده و هست بطوریکه این دریا از نظر فیزیکی همواره در سیطره امریکا بوده و تنها اختلافات ناسیونالیستی آن سوغات کشورهای همجوار آن و از همه مهمتر ایران بوده است بطوریکه یک گروه مذهبی که به نام موحدین آزادیخواه فعالیت می کند درخواست می کند اسم این دریا از خلیج فارس به خلیج مسلمین تغییر یابد اما همانطوریکه می بینید این پیشنهاد هم یک تفکر شئونیستی بوده با این تفاوت که می کوشد شئونیسم مذهبی را جایگزین شئونیسم قومی کند در حالیکه می توان برای این دریا هم مثل دیگر دریاهای جهان یک نام دیگر از طبیعت انتخاب کرد تا به این اختلاف پوچ و کاذب در منطقه خاتمه داد.

البته یادآور می شود قبلاً هم احمدی نژاد رئیس جمهوری انتصابی رژیم ملایان تهران نام خلیج دوستی را برای این دریا در نظر گرفته بود که با واکنش شدید شئونیسم فارس روبرو شده و احمدی نژاد مجبور شد از ادامه این طرح صرف نظر کند البته این حرکت احمدی نژاد نه از روی صلح طلبی بلکه در اوضاع خطرناک و تهدیدآمیز رژیم در شرایط فعلی برای جلب دوستی کشورهای منطقه انجام می گرفت.