بسم الله الرحمن الرحيم

۱۵۰۰ بمب خوشه اىِ ضرورى؟؟!!

روز جمعه ۵ ارديبهشت، ريچارد مايرز رئيس ستاد جيش آمريکا اعلام کرد که نيروهاى انگلو - آمريکى درجريان تهاجم اخير به عراق، که به اشغال عراق منجر گرديد، ۱۵۰۰ بمب خوشه اى، که جزو سلاحهاى ممنوعه هستند، بنابرضرورت! بکار برده اند!!، همچنين آقاى مايرز گفت: درجريان حمله به عراق ناچارا و بنابر ضرورت، مناطق مدنى و مسکونى که اهداف و پايگاههاى نظامى در آن واقع شده بودند با بمبهاى خوشه اى بمباران کنيم!!! اينست موضع انگلو - آمريکى نسبت به قوانين بين المللى!!، و اينست تفسيرانگلو - آمريکى نسبت برعایت مردم مدنى درجنگ و تهاجمات استعمارى!!، گويى قوانينى که استعمال و استفاده از اين سلاحها را ممنوع کرده اند، فقط اوقات غيرضرورى!! را مد نظر داشته اند!! و در اوقات ضرورى!! خصوصا وقتيکه مملکتی مورد تهاجم استعمار قرارميگيرد و علنا حاکم نظامى استعمارى (مثل گارنر!!) بر آن تحميل ميشود، ميتوان از آنها استفاده کرد!!، در مورد کشتار و عدم کشتار مدنى ها و غير نظاميان نيز تفسيراستعمارگران بهمين صورت است. ريچارد مايرز ميگويد: ما بناچارمناطق مدنى و مسکونى را که اهداف نظامى در آن واقع شده بودند بمباران خوشه اى کرديم!!، بله همين آمريکا بود که در ژاپن هم ناچار شد بمبهاى هسته اى روى شهرهاى هيروشيما و ناکازاکى منفجر کند و صدها هزار نفر از زنان و اطفال و مردان مدنى را قتل عام نمايد!!، بگذريم از اينکه اصلا سلاحهاى هسته اى آمريکا و ديگر دول استعمارگر براى شهرها و مردم مدنى ساخته شده اند. اين اظهارات سخيف و ماکياولى درساير موارد هم تکرار ميشود، مثلا در همين روزها رؤساى استعمارامريکى بکرات اظهارميدارند که  حتى يک روز هم بيشتر ازحد ضرورت!! در عراق باقى نخواهند ماند!!، آخر مگر قرار است بيش از حدِّ تکميل تشکيلات استعمارى درآنجا بمانند و بيهوده جان و مال صرف کنند!!، اصلا چه ديوانه اى کارى  ما فوق ضرورت  انجام ميدهد!!، کدام وحشى است که بى دليل روى مردم عادی آتش بگشايد؟؟!! چه جنايتکارى حاضر است که براى حل کارى که با سلاح خفيف حل ميشود، برايش سلاحهاى سنگين و خطرناک بکار بگيرد و روىمردم بمب وآتش بريزد؟؟!! کدام مستبد درتاريخ چنين کارىمرتکب شده است؟؟!!!، حتى نيروهاى مغول هم بى دليل مردم را کشتار نکرده و شهرها را تخريب نکرده اند تا آمريکا بخواهد چنين کارى بکند و بدون دليل روى مردم سلاحهاى  ممنوعه خالى کند و ما فوق ضرورت (بنابر تفريح!!) مناطق مسکونى را زير بمبهاى خوشه اى قرار دهد!!!، تازه ۱۵۰۰ بمب تنها اعتراف اين سرکردۀ استعمارى است!، خدا ميداند که در اين مدت چقدرجنايت کرده و درحق مردم عراق مرتکب وحشيگرى شده اند. بگذريم ازاشغال عراق وتصرف منابع نفت عراق و لوله کشى آن به شهرهاى فلسطين غصب شده و براى غاصبان صهيونى!!، و بگذريم ازکالاهاى نفيسى که توسط سربازان و روزنامه نگاران آمريکايى به سرقت رفته و حالا سر ازآمريکا درآورده اند و رؤساى آمريکا بناچار دادگاه ويژه برايشان بپا کرده اند؟!، و بگذريم از غارت شدن کل عراق در برابر چشمان اشغالگران انگلو - امريکى!! و بگذريم ازکشتار مدنيهايى که اصلا درمناطق نظامى نبوده اند و توسط بمبهايى که به خطا رفته اند!! کشتار شده اند. البته متاٴسفانه ظالمانه تر از  این اعمال و برخوردها، زمانى است که اين استعمارگران و سلطه گرانِ غارتگر در رابطه با آزاديخواهان و استقلال طلبان مظلوم موضع ميگيرند، درآن هنگام انسان دوستانى ميشوند که حتى از مسيح نيز پيشى ميگيرند!!، و اين روش همان ماکياوليت است که اين دغل بازان آنرا بکارميگيرند. نظامهاى استبدادى هم به همين شيوه با مردم و آزاديخواهان رفتار ميکنند، و هر دويشان يک جنس اند، و تنها فرق آنها در داخلى و خارجى بودن آنهاست. (لازم به توضيح است که بمب خوشه اى، بمبى است که بعد از پرتاب وقبل از رسيدن به زمين به بمبهاى کوچکترى مبدل ميشود و بدين صورت منطقۀ بزرگى را از بمب مى پوشاند و براى مردم عادی بسيارخطرناک ميشود. اين بمبها به شکلهاى مختلف و حتى به شکل اسباب بازى ساخته ميشوند، و از اين جهت براى اطفال بسيارخطرناک و نيز پر تلفات مى گردند).

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۲۴ صفر ۱۴۲۳ - ۶ ارديبهشت ١٣٨٢