در زمان انتخابات دفتر معاون ملل متحد به قرارگاه تقلب! تبدیل شده بود - حامد کرزای: بدون شک که تقلب بسیار وسیع در انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی افغانستان صورت گرفت ولی این تقلبات را افغانها نکردند، بلکه خارجیها کردند. این تقلبات را گالبریت کرد و ماریو کرد و سفارتها در اینجا کردند واقعا جالب است! اما حامد کرزای با افشاگری روی عملکرد استعمارگران اشغالگرِ ناتویی و سازمان ملل استعماری در افغانستان، از طرفی میخواهد ثابت کند که مزدور و حلقه بگوش آنها نیست؛ و از طرف دیگر چنین افشاگریهایی اگر مؤثر واقع شوند (بنابر بی آبروی دُوَل ناتویی و افتضاح سازمان ملل شان) امری مُجاز و بلا عواقب! بحساب می آیند. لکن ماهیت این عنصرِ معلوم الحال واضح است و امکان گمراه سازی مردم با این حیله گریها بسیار ضعیف است (مثلا اگر حیله گر نیست استعفاء بدهد). و در نتیجه این سخنان بی سابقه؛ هم ماهیت غربیان دمکراسی طلب! و سازمانهای غربی را رسواتر می کند؛ و هم ظاهرا چیزی عاید مکاری کرزای نمی شود؛ چرا که این شخص اصلا مظهر و مثال مزدوری و حلقه بگوشی! گردیده است. 

12 حمل 1389

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه با حضور در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، از رئیس و تمام اعضای آن کمیسیون بخاطر خدمات صادقانه و وطن دوستانه ای که در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام دادند، تشکر کرد و در ضمن از مداخلهء خارجی در پروسه انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد.

رئیس جمهور به اعضای کمیسیون انتخابات گفت که انتخابات افغانستان در شرایط بسیار مشکلی دایر شد، در آن حالت نیمی از ولایات افغانستان تحت حمله قرار داشت، اعضای کمیسیون با سختی ها و دشواری های زیادی روبرو بودند و همراه با آن مداخله شدید، عمیق و ویرانگر خارجی در پروسهء انتخابات قویاٌ وجود داشت. در کنار اردو و پولیس ملی کارمندان کمیسیون هم تلفات دادند با این وجود شما موفق شدید انتخابات را دایر کنید و و من از همه تان تشکر می کنم.

رئیس جمهور با تشریح حقایقی در باره انتخابات و اعلان نتایج آن خطاب به اعضای کمیسیون انتخابات گفت: شما انتخابات را در حالی برگزار کردید که نه تنها تحت تهدید تروریزم قرار داشتید، بلکه به تهدید شدید خارجی و تطمیع نیز روبرو بودید، بعض سفارتها کوشش کردند که به اعضای کمیسیون رشوه  و موترهای ضد مرمی بدهند، پیتر گالبریت که به حیث معاون دفتر ملل متحد کار می کرد به داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون اننخابات تیلیفونی کرده، گفته بود که اگر نتایج انتخابات را اعلان کنی قبر خود را بدست خود می کنی. ولی او و داکتر عزیز لودین رئیس کمیسیون انتخابات این تهدید را با دلاوری رد کردند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تشریح برخی حقایق دیگر در مورد تقلبات انتخاباتی گفت: بدون شک که تقلب بسیار وسیع در انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی افغانستان صورت گرفت ولی این تقلبات را افغان ها نکردند، بلکه خارجی ها کردند. این تقلبات را گالبریت کرد و ماریو کرد و سفارت ها در اینجا کردند، رای های مردم افغانستان در گروه یک سفارت خارجی بود. یکی از سناتوران خارجی در برابر اعضای کمیسیون انتخابات و اعضای کابینه افغانستان به من گفت که جناب کرزی اگر شما بسیار تشویش دارید و قناعت نمی کنید، ما 453 صندوق شما را دوباره به نفع شما حساب می کنیم. من پرسان کردم اگر آرای ریخته شده در این صندوق ها تقلبی اند چرا دوباره به نفع من حساب می کنید و اگر تقلبی نیستند، پس چرا آنها را قرنطین کرده اید و دیگر اینکه صلاحیت صندوق های رای مردم افغانستان نزد یک سفارت خارجی چطور است؟

رئیس جمهور افزود: در زمان انتخابات، دفتر معاون ملل متحد به قرارگاه تقلب تبدیل شده بود، از آنجا تقلب سازماندهی و ترتیب می شد و به بی بی سی - سی ان ان - نیویارک تایمز - و تایمز لندن، که در خدمت شان قرار داشتند، گفته می شد، تا تقلبات را اعلان کنند و ما را متهم به تقلب نمایند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان همینگونه اظهار داشت که حالا همین خارجی ها می آیند و می گویند ما را عفو کنید همان متخصصین ملل متحد که در وقت انتخابات در اینجا بودند، رسماٌ نوشته اند که انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان در همان حالت خرابی که افغانستان داشت، بهتراز انتخابات بسیاری از کشور های جهان بود. این مساله در اسناد ملل متحد هم آمده است که ما از آن اطلاع حاصل کردیم.

رئیس جمهور در بخش دیگر سخنانش با اشاره به رد قانون جدید انتخابات از سوی ولسی جرگه گفت: متاسفانه این قانون که از سوی حکومت تهیه شده بود، برخلاق ماده 109 قانون اساسی از سوی ولسی جرگه رد شد و همان قانون اساسی سابفه را روی کار کردند، در حالی که آن قانون برای انتخابات دوره اول ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود. آرزوی من از ولسی جرگه این است که حاکمیت ملی افغانستان را تقویت کنند. این قانون برای انتخابات بعدی پارلمان در نظر گرفته نشده، بلکه آینده را مد نظر دارد. افغانستان باید بطرف حاکمیت ملی و روی پا ایستاد شدن حرکت کند و من از تمام وکلای محترم میخواهم تا قدم بطرف نهادینه کردن کمیسیون انتخابات بردارند و اگر این کار صورت نگیرد، دموکراسی نوپای ما به جایی نمی رسد. ما میخواهیم نهاد سازی کنیم و نهاد سازی با تقویت نهاد های ملی صورت می گیرد. آوردن سه خارجی در یک نهاد نهایت حساس ملی در واقع از بین بردن حاکمیت ملی ماست و هم به ضعف نهاد های ما می افزاید، خارجی هایی که آنجا می آیند در برابر ما مسوولیت نمی داشته باشند و به تقلب دست می زنند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به ضرورت شدید حفظ استقلال و حاکمیت ملی توسط نهادی های ملی و احترام قوانین  افغانستان توسط خارجی ها گفت: در کشور های مانند افغانستان که زیادتر از یکصد هزار نیروی خارجی حضور دارند و منافع آنها نیز در اینجا وجود دارد و همزمان یک بغاوت علیه همین نظام در جریان است. طالبان و دیگران بنام اینکه خارجی ها دراینجا اشغالگر و نظام موجود دست نشانده و نوکر است، می جنگند. پس در چنین حالتی یک پرده بسیار نازک، همکاری و مساعدت را از اشغال تفکیک می کند. خارجی این را بدانند که با خود سری های شان باقرار گرفتن درمقابل قوانین افغانستان و با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهاد های افغانستان کار درستی انجام نمی دهند و در عین حال حکومت و نظام افغانستان باید بدانند که اگر با شدیدترین حسادت، استقلال و حاکمیت ملی خویش را نگاه نکردیم و به نمایش نگذاشتیم، هرلحظه احتمال آن وجود دارد که معامله معکوس شود و همکاری به اشغال تبدیل شود و یاغی گری وبغاوت به مقاومت ملی بدل شود. با این حساسیتی که اوضاع افغانستان به آن امروز دچار است، آرزوی من این است که تمام نهاد های دولتی افغانستان با حسادت نهایت جدی مراقب حاکمیت ملی و منافع ملی و استقلال افغانستان باشند. و شعر زیبای از علامه اقبال همیشه در خاطرم است که میگوید:  خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت.

http://president.gov.af/Contents/126/Documents/1527/election_commission_news_dari.html