بسم الله الرحمن الرحیم

۱۶ آذر روز دانشجوی آزادیخواه گرامى باد

۱۶ آذر ١٣٣٢ روزى است که نيروهای مسلح و سرکوبگر نظام استبدادی و خیانتکار پهلوى به دانشگاه تهران حمله ور شدند، و علاوه بر ضرب و شتم و بى احترامی ها در حق دانشجویان آنها را به رگبار سلاح هاى استعماری - استبدادی بستند، و در این حملۀ سرکوبگرانه جمعی را مجروح و سه نفر از آنها را نیز به شهـــادت رساندند. علت ورود نیروهای دولت کـودتاى محمد رضا پهلوى به دانشگـاه تهران و جنايت آفرينى در آن مکــان علمی و دانشجويى، مقابله با تظاهرات و اعتراضاتی بود که دانشجويان آزادیخــواه و استقــلال طلب علیه استبداد و استعمار و عقیم کردن زمینه سازی جهت رابطهٴ مُجدد سياسى بین نظام کــودتایی پهلوی و پشتبانان آن یعنی آمریکــا و انگلیس داشتند، و دانشجویان می خواستند همگام با ورود ريچارد نيکسون (معـاون رئيس جمهور وقت آمريکا) به دانشگاه تهران آن را ابراز نمایند. نظام کودتايی و خیانتکار پهلوى نیز بجاى برآوردن خواستهاى دانشجويان و مردم ایران، و لااقل توجه به خواست ها و اعتراضات شان، دست به کشتار دانشجويان زده و جنايت ننگين ديگرى را در تاريخ پر از ننگ و سياهىِ خانوادۀ پهلوی به ثبت رساند. ياد آن روز خونين (که روز دانشجو نام گرفته) و ياد شهداى آن روز (مصطفى بزرگ نيا، شريعت رضوى، و احمد قندچى) گرامى باد. مُستمر و پُر رهرو باد خط آزاديخواهى و استقلال طلبی در ایران و در سایر ملل استبداد زده و استعمار زده ای که جز قیام و مبارزه ای بی امان جهت رسیدن به حقوق اساسی راه و چارۀ دیگری ندارند. لازم بذکر است که در ۱۸ تير ۱۳۷۸ نیز چنین جناياتی توسط عُمال سرکوبگر و جنايتکار نظام ولایت مطلقۀ خمينى در حق دانشجويان در دانشگاه تهران و دانشگاههای تبریز، اصفهان، شیراز و.... در ابعادى وسيع تر و مُخرب تر تکرار گرديد. و این جنایت بزرگ در نظام ولایت مطلقه به نوبۀ خود اثبــات نمود که نظام استبدادی در ایران هنوز بر دوام و برقرار است، و در نظام ولایت مطلقه استمرار یافته است، استبدادی که از نظام مستبد و خیانتکار پهلوی هیچ کمی ندارد و بلکه از خیلی جهات از آن فاسدتر می باشد. و حق آنست که ۱۸ تیر ۱۳۷۷ روز ایلغار استبدادی و قیام دانشجویی نامگذاری شود.

سازمــان موحدين آزاديخواه ايـــران
۱۶ آذر ١٣٧٩ ٩ رمضان ۱۴۲۱