مراسم خاکسپاری ماه تابانِ ایذه (کیان پیر فلک)، که هدف تیراندازان سفاک خامنه ای قرار گرفت، مراسمی که بسیار پر شکوه و با حضور جمعیتی کثیر و خشمگین برگزار شد، و الحق مردم ایذه دِین خود را در حق جوان شهید خویش بخوبی اَداء نمودند.