بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

فوائد ثبت نام تاج زاده و احمدی نژاد

مصطفی تاج زاده و محمود احمدی نژاد با ثبت نام خویش در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، نظام ولایت مطلقه را در یک دو راهۀ سختی قرار داده اند. بدین ترتیب که این نظام استبدادی، یا باید آنها را (بنابر تفاوتها و خواستهایشان) حذف و رد صلاحیت نماید، که در آن صورت موج تحریم مردمی شدت خواهد گرفت. و یا اینکه از خوف تحریمِ قاطع مردمی (و حتی اعتراضات وسیع) مجبور به تأیید صلاحیت آنها می شود؛ کاری که از فِرط ناتوانی خواهد بود و نظام ولایت مطلقه را (در صورت ریاست جمهوری آنها) پر تنازع تر و متزلزل تر خواهد کرد. قابل ذکر است که مصطفی تاج زاده رأس اصلاح طلبانِ ولایت فقیهی بحساب می آید، در حالی که حسن روحانی دُم آنها و حتی پایین تر میباشد. و طبعا اگر نظام ولایت مطلقه و شورای نگهبانش این دو نامزد کثیر الاِدِّعاء را حذف و رد صلاحیت کند، معنایش این خواهد بود که این نظامِ استبدادی، مشارکت حداقلی را بر حضور آنها ترجیح می دهد! و آنگاه این مردم و نظام ولایت مطلقه هستند که باید ارادۀ خود را بر یکدیگر اثبات نمایند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲ شوّال ۱۴۴۲ - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰