بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

سلام بر مردم احواز (عربستان ایران)

سلام بر قیام تان، سلام بر زبان تان، سلام بر لباس تان، سلام بر قومیت و فرهنگ تان، و سلام بر این منطقۀ پر برکتی که مستبدین فسادکار ولایت فقیهی آن را ویران کرده و با غصب آبهای فراوان و پر برکتش آن را خشکانده و مردمش حتی در رابطه با آب شرب دچار مشکل شده اند. و لکن آیا غیر از اینست که ضعف و ناتوانی مردم و اقوام مختلفه سبب ظلم و ستم بر آنهاست؟! و طبعا قبل از هر چیز این سکوت و ناتوانی و حتی همکاری با ظالمان فسادکار و سرکوبگر است که مایۀ اینهمه رنج و مصیبت و محرومیت می شود؛ و اینست که می گویند: از ماست که بر ماست. بنابر این، راه چاره نیز از جایی آغاز می شود که ظلم و ستم از آن سربلند کرده، و آنهم ضعف و ناتوانی است، و به تأکید قیام و انقلاب و اظهار قوت و توانایی در برابر ظالمانِ فسادکار تنها راه نجــــــــــــات و راه زوال مشاکلی است که دنیا را بر جوامع بشری تنگ و تاریک و از این جهانِ «خرم و پر نعمت» جهنمی ساخته اند. پس بشورید ای دوزخیان روی زمین؛ و شورش تان را ادامه دهید تا وقتی که بر ظلَمۀ فسادکار ولایت مطلقه غلبه می کنید و به حقوق خود می رسید. و چه زیباست که همۀ مردم ایران و اقوام مختلف آن در این ایّام قربانی (عید قــــــــــــربان) به قیام و اعتراضات بحق منطقۀ احواز ملحق شوند و به آنها اثبات نمایند که ما هم درد و هم سرنوشت و از یکدیگر هستیم. اینست راه رهایی از نظام تبعیض گر ولایت مطلقه و راه برقراری آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی، همان راهی که زندگی مسالمت آمیز و برادرانه را ممکن می سازد و آزادی و عدالت و آبادانی را به ارمغان می آورد. عید همگی تان مبارک، و به امید روزی که نظام استبدادی را زائل و ایرانی آزاد و آباد و مساوی الحقوق بسازیم.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۰ ذوالحَجّۀ ۱۴۴۲ - ۲۹ تیر ۱۴۰۰

 

در رابطه با نحوۀ غصب و غارت منابع آبی منطقۀ احواز (عربستان ایران) این مطلب از روزنامه های نظام ولایت مطلقه خواندنی می باشد:

 https://www.mehrnews.com/news/5258593/