گله از مرحوم شجریان ز بی انصافی است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت مرگ آوازخوان و ترانه سرای سرشناس (محمد رضا شجریان) باید بگوییم: او یک خواننده و نغمه سرای اصیل و مردمی بود و مُحتوای کارش عام و فراگیر، و نمی توان ایشان را در  یک جهت و مسیر خلاصه کرد. و به تأکید صدای خدادادی اش و نغمه های دردمندانه اش و همچنین سرودهای آزادیخواهانۀ ایشان باقی و ماندگار خواهند بود. و همانطور که خودش تصریح کرده، ایشان صدای خس و خاشاک (مردم معترض) و صدای اعتراض علیه نظام استبدادی - آخوندی بود، و مردم و دوستدارانش بدین سادگی رهایش نمی کنند و در ایران پهناور غریبه نمی ماند. و ما هم به نوبۀ خود با ارائۀ یک فیلم چند دقیقه ای (موضع استاد شجریان در مورد رابطۀ اسلام و نغمه خوانی) و همچنین تقدیم دو ترانه و سرود خاطره انگیز یادش را گرامی می داریم: ۱- فیلم. ۲- ترانۀ سر بنه به بالین. ۳- از خون جوانانِ وطن لاله دمیده - ۲۰ مهر ۱۳۹۹