در چهل سالگی انقلاب ضد استبدادی و غصب شدۀ مردم ایران (۱۳۵۷):

یادآوریِ سکولاریسم پهلوی: سکولاریسم سرکوب و جنایت و خیانت