بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 

پیروزیهای انقلاب عراق و شکستهای نظام فرقه ای - استعماری

بعد از اشغال عراق توسط آمریکای جهانخوار و دول ناتویی و ارتکاب جنایات بی سابقه و تحمیل نظام فرقه ای - استعماری (در این مملکت چند قومی و چند مذهبی) و متکی نمودنش به نظام استبدادی و فرقه باز ولایت مطلقه، مقاومت مسلحانۀ مردم عراق (خاصتا در مناطق سنی نشین) آغاز شد، و طی سالها مقاومتِ مسلحانه علیه اشغالگران امریکی - ناتویی و فرقه گرایان صفوی - ولایت فقیهی، قهرمانیهای بی نظیری خلق نمودند و استعمارگران غربی و نیروهای فرقه ای را دچار خسارات سنگینی کردند. لکن و سرانجام، اشغالگران غربی و عوامل فرقه ای آنها توانستند مقاومت مسلحانۀ مردم عراق را تضعیف و چند سالی بر گردۀ مردم عراق سوار شوند، و اهل سنت را هم بکلی پایمال نمایند. اما خوشبختانه این جنایات و وحشیگریهای بی پایان بی جواب نماند و نهایتا و در هنگامۀ بهار عربی، مردم عراق و مشخصا مناطق سنی نشین آن بپاخاست. و لکن اینبار خواستند به روش مسالمت آمیز و از طریق یک قیام مدنی و مردمی، نظام استعماری - صفوی را ساقط نمایند. این قیام مدنی و مردمی در شهرها و استانهای مختلف عراق و مناطق سنی نشین یکسال بصورت مستمر بطول انجامید، لکن استبدادیان استعماری - صفوی (تحت ریاست تحمیلی نوری مالکی) قیام و مطالبات مردم را به بازی گرفتند، بجای تن دادن به خواستهای مردمی، در استانها و شهرهای سنی نشین بغداد، موصل، کرکوک، سامراء، تکریت، بعقوبه، رمادی، فلوجه و....... با توصیف این قیام بزرگ به «حُبابی که به زودی زائل! خواهد شد»، بر آنها یورش بردند و در شهرهای مختلف تظاهرات و تحصنات مردمی را به خاک و خون کشیدند. و همین بود که بعد از یک سال تحصُّن و تظاهرات (همانند سوریه) قیام مسالمت آمیز و مدنی مردم  به مبارزات مسلحانه کشیده شد، و اولین پیروزی این مبارزۀ مسلحانه همانا آزادسازی «شهر قهرمان فلوجه» از نظام استبدادی و استعماری و فرقه ای به ریاست نوری مالکی بود.

بدین صورت، مبارزۀ مسلحانۀ مردم عراق (در مناطق سنی نشین) و در غیاب نیروهای اشغالگر امریکی و ناتویی مجددا آغاز شد و طی چند ماه به شدت فعال گردید. تا اینکه در این هفتۀ اخیر قیام مسلحانۀ مردم اهل سنت عراق حالت تهاجمی «در سطح وسیع و سراسری» پیدا کرد؛ و اولین اقدام از این نوع در شهر سامراء ظاهر شد؛ بنحوی که تعداد زیادی از انقلابیون وارد شهر گشتند و مناطقی را به تصرف خود درآوردند. اما انقلابیون ضربتی عمل کرده و در آن شهر مستقر نشدند و از آن عقب نشینی نمودند. و اما بجای آن (و تقریبا بلافاصله) این تهاجمات نوعی و گسترده در شهر بزرگ موصل تکرار شد؛ و اینبار با حمایت وسیع مردم توانستند جیش استبدادی - استعماری - فرقه ای را به زانو درآورند و آن را متلاشی و بکلی جارو نمایند. و بدین شیوه دستگاه جنگی نوری مالکی در مناطق سنی نشین (که مسلح به فرقه گری و تسلیحات غربی و تربیت امریکی است) دچار اضمحلال و شکست سنگینی گشته و دهها هزار نفر از آنها یا فرار کردند یا دستگیر شدند و یا در جنگ کشته شدند. لازم بذکر است که دشمنان انقلاب اهل سنت عراق و دستگاههای دروغ پراکنی استعماری - استبدادی، این قیام مسلحانه را به سازمان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) نسبت میدهند! در حالی که این انتساب، تهمت و عداوتی بیش نیست؛ الا اینکه آنها نیز در این قیام مسلحانۀ مردمی مشارکت دارند. و طبعا تهمت و افتراء نمیتواند حقایق را تغییر دهد و مردمی بودن این قیام را زیر سؤال ببرد. و اکنون و در راستای پنهان سازی حقایق، حکومت استبدادی - استعماری - فرقه ای (به ریاست نوری مالکی) اکثر وسایل ارتباطی را هم قطع نموده و کسب اخبار واقعی از مناطق تحت سلطه بسیار محدود شده است.

و آیا غیر از اینست که استبدادیان و استعمارگرانِ سلطه گر، هر قیام بر حق و آزادیخواهانه را به چیزی و بجایی که «میخواهند» نسبت میدهند؟! از صفویهای بُهتان چی بگذریم! زیرا انتساب «تهمت و افتراء به دشمنان» نزد آنها یک اصل عقیدتی است! و حدیث صفویِ سبّ و بُهتان (الکافی -۲ : ۳۷۵) جزو اخلاق و فرهنگ آنها شده است. بنابر این، از مُفتریان و اَفّاکانِ استبدادی - استعماری - فرقه ای (و همۀ آنهایی که اهل بُهتان و افتراء هستند) نباید انتظار داشت که «بنابر حقایق و با توجه به ماهیت مخالفان!» تبلیغات و موضع گیری نمایند؟! الا اینکه از آنها یک ماهیت جعلی درست و منعکس میکنند و بر اساس آن تعامل مینمایند. و همین است که جهانخوارانِ درندۀ غربی نیز جهاد ضد استبدادی - استعماریِ مسلمین را ارهاب (تروریسم) تلقی میکنند؛ و میخواهند بگویند که هر مجاهدی یک ارهابی و تروریست میباشد؟! در هر صورت، به امید اینکه این قیام برحق و ضد استبدادی - استعماری به پیروزی برسد و بغداد نیز به تصرف انقلابیون درآید. و به امید اینکه این قیام مردمی به آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی در عراق منتهی شود و طرحها و دسایسِ استعماری و استبدادی و فرقه ای را خنثی نماید. باشد که مردم شیعه مذهب نیز از دست جنایتکاران فرقه ای و استبدادی و استعماری آزاد شود (که در میان آنها نیز مردم شریف و آزادیخواه کم نیستند)، و در نظامی آزاد و مردمسالار و کثرتگرا همۀ اطراف و اعراب و اکراد به حقوق اساسی خود نائل گردند، و با ملاحظۀ اُخوّت اسلامی به تعایش و همزیستی برسند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۵ شعبان ۱۴۳۵ - ۲۴ خرداد ۱۳۹۳