بسم الله الرحمن الرحيم

 چه کسی ضد انقلابست: خنثی کنندگان انقلاب؛ یا مخالفان استبداد؟!

شبکه ها و روزنامه های نظام ولایت مطلقه در واکنشی خشم آلود به موضع موحدین آزادیخواه مبنی بر: کسی متوهم نشود؛ شخصی عوض شده، نه نظام سیاسی پرداختند، و لکن به روش جعّالی و از روی بُزدلی آن را به شبکۀ بالاترین مُنتسب و بدان عنوانِ: عصبانیت ضد انقلاب از انتخاب روحانی/ اکثريت اشتباه می‌کنند! دادند. و بدینصورت خواسته اند چنین القاء نمایند که: اولا موضع سماء (و دیگر مخالفین) یک موضع ضد انقلابی است؛ ثانیا این موضع ضد انقلابی ناشی از عصبانیت است؛ و ثالثا این ضد انقلاب عصبانی! تصور میکند که اکثریت مردم در اشتباه هستند؟! البته در عناوین دیگری هم موضع مخالفین نظام ولایت مطلقه را بنحوی که هوایشان اقتضاء کرده مورد نقد خشم آلود قرار داده اند. و اما در جواب این نقدهای استبدادمنشانه به توضیحات زیر اکتفاء می کنیم:

اولا ضد انقلاب کسانی اند که انقلابهای آزادیبخش و مردمی را خنثی و عقیم می سازند (چه وابستگان به نظام قبلی و چه وابستگان به نظام جدید) و با تصرف و قبضه کردن آنها نظام استبدادی را بازسازی می کنند، نه آنهایی که وفادار به اهداف انقلاب بوده و دنبال آن هستند. و خوب دنیا و عالم میداند که در ایران چه کسانی انقلاب ۵۷ را تصرف و قبضه کردند و همانند قیامها و انقلابهای گذشته، آن را خنثی و عقیم و بی نتیجه ساختند؟! بنحوی که حالا مردم ایران ناچارند با توجه به خیانت به انقلابشان و جهت رسیدن به اهدافِ قیامها و انقلابهایش مجددا باید قیام و انقلاب دیگری به راه بیندازد، تا به آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی برسد و بر استبداد و استعمار پیروز گردد. البته بدیهی است که اگر مردم ایران از راههای کم هزینه تری به اهدافِ بر حق و مشروع خود برسند، به نفع همۀ اطراف خواهد بود. لکن وقتی که صفویهای استبدادمنش و منکر مردم حتی بدیهیات را تحمل نمی کنند و امثال رفسنجانی و خاتمی را نیز بر نمی تابند، کار مردم ایران بسیار مشکل و راهش دشوار می نماید. و در نتیجه برای رسیدن به آزادی و مردم سالاری و کثرتگرایی، یا باید این نظام خون و خرافات (بنابر تنازعات داخلی) متلاشی و منهدم گردد، و یا باید توسط مردم ایران و قیام آزادیبخش برکنار و ساقط شود. علی ای حال از نظر موحدین آزادیخواه، در سایۀ نظام ولایت مطلقه، ایران و ایرانی به آزادی و استقلال و استقرار نخواهد رسید.

ثانیا چه کسی عصبانی است؟!  آیا عصبانی جادوگران صفویست و بازنده (حتی در انتخابات نمایشی و استصوابی!) هستند، یا موحدین و آزادیخواهان و همۀ آنهایی که دنبال آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی هستند؟! آیا جادوگران صفویست (که تبلیغات استبدادی - استعماری آنها را اصولگرا می نامد) نمیدانند که مردم ایران به چه کسی رأی دادند؛ حتی در آن محدودۀ تحمیلی و جبری ولایت فقیهی؟! مگر مردم ایران (به فرض سلامت رأی گیری و حقیقت میزان مشارکت مردم) به دورترین نامزد تحمیلیِ ریاست جمهوری رأی ندادند؟! آیا حسن روحانی نامزد خاتمی و رفسنجانی بود یا نامزد خامنه ای؟! البته بدیهی است که هیچیک از نامزدها از طرف مردم نبودند؛ و مردم ایران در تشخیص و تعیین نامزدها هیچ نقشی نداشتند.

ثالثا چه کسی گفته که مردم و اکثریت مردم اشتباه میکنند؟! چرا جعّالی و وارونه گویی تا این اندازه صریح و افتضاحی؟! آیا جز جادوگران صفویست و ولایت فقیهی و معتقدین به انتصاب الهی و مدعیانِ ارتباط با امام غایب! که مردم را هیچ بحساب می آورند و اصلا اعتقادی به رضایت مردم و مردمسالاری ندارند؛ چنین چیزی میگویند؟! در هر صورت، جواب این بخش را از متن مواضع اعلام شدۀ موحدین آزادیخواه (سماء) نقل می کنیم، تا جعّالی و وارونه گویی آنها عیان تر گردد: از گزینش تحمیلی نامزدها و قرار گرفتن مردم ایران در برابر ۶ نامزد جبری؛ و همچنین نحوۀ رأی گیری و میزان مشارکت مردم و...... بگذریم، که هیچ طرف و جهت مستقل و قابل اعتمادی بر آن نظارتی نداشت؛ مردم به آنکه از خامنه ای و نظام ولایت مطلقه دورتر به نظر می رسید! رأی دادند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۸ شعبان ۱۴۳۴ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

-------------------------------------------------

مکانهایی که نقدِ خشم آلود فوق الذکر را منتشر کرده اند: (سفری)

اخبــــار ۱ اخبـــار ۲۲ بـــار ۳اخبـــار ۳ اخبـــار ۴ اخبـــار ۵ اخبـــار ۶ اخبــار ۷ اخبــار ۸ اخبــار ۹

http://www.jahannews.com/vdcenx8wpjh8owi.b9bj.html

http://khabarfarsi.com/n/5612714

http://taraznews.com/content/34784

http://khabarkhoon.com/Post/

http://faternews.ir/?p=55152

http://entekhabnews.ir/

http://www.kayhan.ir/920327/2.htm#N210

http://jomhoor10.mihanblog.com/

http://www.enekas.info/?p=78737

http://naghdematboat.blogspot.com/