بِسْمِ اللَّه وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

تظاهراتِ کودتاچیان برای نابودی اسلام خواهان؟!

انقلاب مصر (و همۀ قیامها و انقلابهای آزادیخواهانه و از جمله بهار عربی) باید خنثی و عقیم شوند و نظامهای استبدادی - استعماری بازسازی و باز گردند؟! و این اصل و اساسی است که سلطه و هَیمنۀ غرب سلطه گر و غارتگر آن را اقتضاء میکند؛ و ما بعد از آن هرچه هست بحث و تضلیل و توجیهات استبدادی - استعماری است. و این اصل و اساس ناشی از این حقیقت است که در جهان اسلام و در جوامع اسلامی آزادی و مردمسالاری ممنوع! میباشد، ممنوعیتی که از رُنِسانس غربی و اشغال اندَلُس و قلع و قمع مسلمین در آن دیارِ درخشان شروع و اعمال گردیده و تا حال (و با تحقق سیطرۀ غربی - صلیبی) تداوم یافته است. و همین است که اکنون هم (علیرغم استقلالِ ظاهری - استعماریِ بسیاری از ممالک اسلامی بعد از جنگ جهانگیر دوم) حتی یک نظام آزاد و مردمسالار در جوامع اسلامی بوجود نیامده و با وجود همۀ تلاشهای پر تلفات مجال ظهور پیدا نکرده است؛ و یا اگر خواسته ظهور کند عقیم و خنثی شده است. و بعد از سقوط شوروی و زوال نظامهای کمونیستی هم، غیر مسلمین آزاد شدند؛ لکن مسلمین و جوامع اسلامی (و از جمله در آسیای میانه و قفقاز و الجزایر و افغانستان و......) با همۀ قیامهای خونین! زیر سلطۀ استبدادی - استعماری باقی ماندند؟! بدیهی است که جوامع اسلامی و غافل از آیات قرآن! عقب افتاده و توان دفاع از خود را ندارند؛ و لکن مسلمین باید در مسیری حرکت نمایند که بر نظامهای استبدادی و جیوش دست نشانده و سلطۀ استعماری - خارجی غلبه نمایند، و خود نیز لیاقت حاکمیت بر خود را پیدا کنند. آیا همین امروزه نمی بینیم که مثلا چگونه آشکارا در عراق و افغانستان برای مسلمین  و از خود مسلمین! جیوش دست نشانده می سازند؟! یعنی قوای دفاعی و جنگی مسلمین! ساختۀ کُفار اشغالگر است؟؟!! خاک به سر این مسلمین.

بنابر این، دنیا و عالم بداند که تا غرب و دول ناتویی بتوانند و امکان داشته باشند؛ نخواهند گذاشت در هیچ نقطه ای از جهان اسلام آزادی و مردمسالاری پا بگیرد و به نتیجه برسد. زیرا آزادی و مردمسالاری منتهی به: حاکمیت اسلام و مسلمین، و ثبات سیاسی و ارتقای فرهنگی، و رشد و آبادانی، و مصرف مواد خام داخلی، و هضم مغزها و نیروهای انسانی، و صدور کالا بجای واردات، و از همه مهمتر الگو شدن حاکمیت اسلام و مسلمین در جهان اسلام و ثانوی و به حاشیه رفتن غرب و فرهنگ غربی و دول ناتویی در جوامع اسلامی خواهد شد. و کودتای استبدادی - استعماری مصر، و قبل از آن کودتای ترکیه علیه اربکان و حزب رفاه و همچنین کودتای الجزایر علیه انتخابات آزاد و خنثی کردن پیروزی مسلمین و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه مصدق و به جان هم انداختن احزاب جهادی افغانستان (که منتهی به زایش طالبان گردید) و داستان سرکوب جنبش تاجیکستان و نظام فرقه ای که برعراق تحمیل شده و وضع ویرانگری که بر انقلاب سوریه تحمیل شده است و...... در راستای قاعدۀ فوق الذکر قرار دارند (و طبعا تونس و ترکیه هم از این امر مستثنی نخواهند بود)؛ قاعده ای که مبنی بر ممنوعیت آزادی و مردمسالاری در جهان اسلام و جوامع اسلامی است. و اصلا از نظر دول ناتویی، استبدادی ترین مملکت اسلامی جزیرۀ ثبات قلمداد میشود؟! و اگر ایرانِ اواخر دورۀ پهلوی از نظر جیمی کارتر جزیرۀ ثبات! تلقی می شد و تکیه گاه غرب گشته بود، اکنون نظام پادشاهی سعودی (که یکی از استبدادی ترین و عقب مانده ترین و خبیث ترین نظامهای سیاسی در جهان اسلام است) تکیه گاه اصلی سلطه گران غربی شده است؛ تکیه گاهی که حتی اسما و ظاهرا اثری از انتخابات در آن به چشم نمی خورد؛ و یک پادشاهی یک قرنه را بر مکه و مدینه تحمیل کرده است؟!

در ماه گذشتۀ میلادی (۳۰/۶) قومگرایان ناصری و لائیکهای کودتاچی و لیبرالهای غربگرا در اتحادی شوم و خبیث با جیش استبدادی - استعماری مصر کودتا کردند و انقلاب مردم مصر را به خطر انداختند و بسیاری از انقلابیون مسلمان را زندانی و صدها تن از آنها را در برابر مقر حرس جمهوری کشتار و زخمی ساختند. لکن نه کودتای استبدادی - استعماری کار انقلاب را یکسره ساخت، و نه هجوم وحشیانه به تظاهرات مسالمت آمیز آنها در میادین قاهره و در شهرهای دیگر. و طبعا با تداوم تظاهرات میلیونی انقلابیون مسلمان، کودتاچیان استبدادی - استعماری احساس خطر کردند؛ و از این جهت احتیاج به چراغ سبز دیگری برای یکسره کردن کار انقلابیون پیدا نمودند. و بدین خاطر ژنرال سیسی (فرماندۀ کودتا) از همراهان کودتاچی اش خواست که مردم را بار دیگر! برای اختیارات بیشتر جمع نمایند؛ تا تظاهرات مخالفانِ کودتا و طرفداران رئیس جمهور مُنتخب (محمد مرسی) را به زور متفرق سازند. و چون انقلابیون و طرفدان حکومت انتخابی هم در صحنه بودند، در نتیجه صف آرایی روز جمعه (دیروز) بوجود آمد: طرفداران انقلاب و رئیس جمهور منتخب در میدان رابعة العَدَویة و طرفداران کودتا در میدان التحریر تجمع کردند.

و اما بعد از پایان یافتن تجمع کودتاچیان (که صرفا برای مُجاز کردن جیش کودتا جهت قتل ونابودی انقلابیون مسلمان گرد آمده بودند)، بلافاصله جیش کــــــــودتا علیه تداوم تظاهرات ضد کودتا و طرفداران محمد مرسی (رئیس جمهور مُنتخب و محبوس!) وارد معرکه گردید. و بدین صورت در میدانهای مختلف قاهره و در شهرهای دیگر و از جمله شهر اسکندریه، با انواع وسائل جنگی به مقابله با تظاهر کنندگان انقلابی پرداختند، و خاصتا در مدینة نصر (محله ای در قاهره) و نزدیکی مِنصۀ سرباز گمنام مرتکب جنایات و قتل و کشتار وسیعی شدند (که به مجزرة المنصة شهرت یافته است)؛ که ما حاصل آن تا حال بیش از ۲۰۰ شهید و حدود ۵۰۰۰ زخمی اعلام شده است. و اما با وجود همۀ اینها امروز شنبه نیز (۱۸ رمضان) همراه با محکوم سازی گستردۀ جنایات و سرکوبگری کودتاچیان، تظاهرات گسترده تری توسط انقلابیون و اطیاف مختلف مصری (در سراسر مصر) علیه کودتا و کودتاچیان راه اندازی شد. و اصرار بر اینست که تا آزادی و بازگشت رئیس جمهورِ منتخب و حکومت انقلابی و فعال شدن مجدد قانون اساسی، به تظاهرات و تحصنات خود و تلاش برای اسقاط و سرنگونی حکومت کودتا (علیرغم همۀ سرکوبگریها) ادامه بدهند. و در این رابطه تنها خواست و دعای موحدین آزادیخواه، همانا غلبۀ مسلمین بر استبداد و استعمار و کودتاچیان، و توانا شدن جوامع اسلامی بر اسقاط نظامهای استبدادی و کودتایی و خنثی کردن غلبۀ قهرآمیز دشمنان اسلام و مسلمین است.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۸ رمضان ۱۴۳۴ - ۵ مرداد ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعة الفرقان: تصاویر شهداء و جنایات جیش کودتا

 

تظاهرات کودتاچیان برای درندگی بیشتر جیش کودتا