بسم الله الرحمن الرحيم

سودان نیز وارد خط آزادی و مردمسالاری گردید

روز دوشنبه عمر بشیر رئیس جمهور سودان با اعـــلام عفـــو عمـــومی و آزادسازی همۀ زندانیان سیاسی و دعوت تمام جهات و جریانات سیاسی (از جمله آنهایی که با حکومت بشیر مبارزۀ مسلحانه کرده اند) به گفتگو و مصالحۀ سیاسی و تأسیس قانون اساسی دائمی، قدم بزرگی بسوی آزادی و مردمسالاری و آزاد کردن سودان برداشت. در مقابل این اقدام مصالحه جویانه، نیروهای سیاسی سودان (در عین ابراز نگرانی ها و تأکید روی جدیت حکومت بشیر در این امر) به این عفو عمومی و دعوت از مصالحۀ ملی خوش آمد گفتند و ابراز امیدواری کردند که حکومت حاکم در این راستا قدمهای جدی بردارد. ما هم بعنوان موحدین آزادیخواه بدین اقدام مبارک و آزادیبخش تبریک و تهنیت می گوییم و امیدواریم که حکومت بشیر در اجرای این اقدام تاریخی جدیت به خرج دهد، تا به زودی شاهد انتخابات آزاد در سودان و تحقق آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی در آن نقطه از جهان اسلام باشیم. در چنین صورتی، در میان همۀ ممالک آزاد شدۀ بهار عربی، سودان با کم هزینه ترین و سوریه با پر تلفات ترینِ آنها وارد میدان آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی خواهند شد. حـــــــال ســــــؤال اینست که ایرانِ صفوی زدۀ ما چه زمانی و با چه هزینه ای به آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی خـــواهد رسید؟! منتظر می مانیم؛ لکن امیــــدواریم که آخرین مملکت آزاد و مردمسالار دنیا نباشیم! تشنۀ آزادی هستیم و دوست داریم احساس نماییم که ما هم جامعه و مملکتی داریم، و بدیهی می نماید که هر انسانی چنین احساسی داشته باشد؛ زیرا این حق بنیاد حقوق بشر است.

ســازمان مــوحدین آزادیخــواه ایــران

۲۰ جمادی الاول ۱۴۳۴ - ۱۲ فروردین ۱۳۹۲


http://www.aljazeera.net/news/pages/b3ac8b91-7c54-498d-9e31-0c2a82bbaa01